Psalam 119

ALEF

119:1
Blaženi su oni koji su neokaljani na putu, koji hode po zakonu GOSPODNJEM!
119:2
Blaženi su oni koji drže svjedočanstva njegova, i koji ga traže svim srcem;
119:3
i ne čine nepravdu, nego hode njegovim putevima!
119:4
Ti si nam zapovjedio da držimo pomno tvoje propise.
119:5
O da bi moji putevi bili upravljani da držim tvoje odredbe!
119:6
Tada se neću posramiti, kad se budem obazirao na sve zapovijedi tvoje.
119:7
Hvalit ću te u čestitosti srca kad naučim tvoje pravedne sudove.
119:8
Držat ću tvoje odredbe; nemoj me posve napustiti!

BET

119:9
Čime će mladić očistiti put svoj? Tako da pazi na ono što je u skladu s riječi tvojom.
119:10
Cijelim svojim srcem tebe sam tražio, o ne dopusti mi da odlutam od tvojih zapovijedi!
119:11
Tvoju riječ sam sakrio u srce svoje, da protiv tebe ne sagriješim.
119:12
Blagoslovljen si ti, GOSPODE, nauči me svojim odredbama!
119:13
Svojim usnama objavljivao sam sve sudove usta tvojih.
119:14
Radovao sam se na putu svjedočanstava tvojih, isto kao i svim bogatstvima.
119:15
Promišljat ću o tvojim propisima i imati obzira prema putevima tvojim.
119:16
Sâm ću uživati u odredbama tvojim, neću zaboraviti riječ tvoju.

GIMEL

119:17
Postupaj darežljivo sa slugom svojim, da mogu živjeti i držati riječ tvoju.
119:18
Otvori mi oči, da mogu gledati čudesa iz zakona tvoga.
119:19
Ja sam tuđinac na zemlji; ne skrivaj od mene zapovijedi svoje!
119:20
Duša se moja lomi od čežnje za sudovima tvojim u svako doba.
119:21
Ukorio si ohole one proklete koji zastranjuju od zapovijedi tvojih.
119:22
Ukloni od mene sramotu i prezir, jer sam držao tvoja svjedočanstva.
119:23
I knezovi su zasjedali i govorili protiv mene, ali je sluga tvoj promišljao o tvojim odredbama.
119:24
Tvoja svjedočanstva su također moje uživanje i savjetnici moji.

DALET

119:25
Duša moja prianja uz prašinu; oživi me po riječi svojoj!
119:26
Objavio sam puteve svoje, i ti si me uslišao; pouči me svojim odredbama!
119:27
Daj mi da razumijem put propisa tvojih; tako ću govoriti o tvojim čudesnim djelima.
119:28
Duša mi se rastapa od potištenosti; osnaži me ti po riječi svojoj.
119:29
Ukloni od mene put laži; i podari mi milostivo zakon svoj.
119:30
Odabrao sam put istine; sudove tvoje položio sam pred sebe.
119:31
Prionuo sam uz svjedočanstva tvoja; GOSPODE, nemoj me posramiti!
119:32
Trčat ću putem tvojih zapovijedi pošto si proširio srce moje.

HE

119:33
Pouči me, GOSPODE, putu odredaba tvojih; i ja ću ga držati do kraja.
119:34
Daj mi razumijevanje i ja ću držati zakon tvoj; da, obdržavat ću ga cijelim srcem svojim.
119:35
Daj mi da idem stazom zapovijedi tvojih jer na njoj uživam.
119:36
Prikloni srce moje k svjedočanstvima tvojim, a ne k pohlepi.
119:37
Odvrati oči moje da ne gledaju ispraznost; i oživi me na svom putu!
119:38
Učvrsti riječ svoju slugi svome koji je privržen tvome strahu.
119:39
Otkloni sramotu moju od koje strahujem, jer su sudovi tvoji dobri.
119:40
Evo, čeznuo sam za propisima tvojim; oživi me pravednošću svojom.

VAV

119:41
I neka mi dođu tvoja milosrđa, GOSPODE, i spasenje tvoje po riječi tvojoj.
119:42
Tako ću time odgovoriti onome koji mi pogrđuje, jer se u riječ tvoju pouzdajem.
119:43
I nemoj uzeti riječ istine potpuno iz usta mojih, jer sam se nadao tvojim sudovima.
119:44
Tako ću neprestano držati zakon tvoj, uvijek i zauvijek.
119:45
I hodit ću u slobodi, jer istražujem propise tvoje.
119:46
Govorit ću o svjedočanstvima tvojim i pred kraljevima, i neću se posramiti.
119:47
I sâm ću uživati u tvojim zapovijedima, koje ljubim.
119:48
I ruke ću svoje dizati k zapovijedima tvojim, koje ljubim; i promišljat ću o tvojim odredbama.

ZAJIN

119:49
Spomeni se svoje riječi svome slugi na kojoj si mi potaknuo nadu.
119:50
Ovo mi je utjeha u tjeskobi mojoj, jer me je riječ tvoja oživjela.
119:51
Oholice su me jako ismijavale, ali nisam odstupio od zakona tvoga.
119:52
Sjetio sam se pravednih sudova tvojih od davnine, GOSPODE, i utješio sam se.
119:53
Strava me je obuzela zbog opakih koji su napustili zakon tvoj.
119:54
Tvoje su mi odredbe bile pjesme u kući moga proputovanja.
119:55
Sjetio sam se noću imena tvoga, GOSPODE; i držao sam zakon tvoj.
119:56
To mi se dogodilo, jer sam držao propise tvoje.

HET

119:57
Ti si dio moj, GOSPODE; rekao sam da ću držati riječi tvoje.
119:58
Tvoju sam naklonost usrdno molio svim srcem svojim; budi mi milostiv po riječi svojoj!
119:59
Razmislio sam o svojim putevima i okrenuo sam svoje noge k tvojim svjedočanstvima.
119:60
Požurio sam i nisam oklijevao držati zapovijedi tvoje.
119:61
Čete opakih opljačkale su me, ali ja nisam zaboravio zakon tvoj.
119:62
U ponoć ću ustati da tebi zahvaljujem zbog tvojih pravednih sudova.
119:63
Drug sam svima koji se tebe boje, i onih koji drže propise tvoje.
119:64
Zemlja je, GOSPODE, puna milosrđa tvoga; pouči me svojim odredbama.

TET

119:65
Postupao si dobro sa slugom svojim, GOSPODE, po riječi svojoj.
119:66
Pouči me dobroj prosudbi i spoznaji, jer sam povjerovao tvojim zapovijedima.
119:67
Prije nego što sam bio tjeskoban, zastranio sam, ali sada sam održao riječ tvoju.
119:68
Ti si dobar i činiš dobro; pouči me odredbama svojim.
119:69
Oholice su smislile laž protiv mene, ali ja ću propise tvoje držati cijelim srcem svojim.
119:70
Njihovo je srce bešćutno poput sala, ali ja uživam u zakonu tvome.
119:71
Dobro mi je što sam bio tjeskoban, da bih naučio odredbe tvoje.
119:72
Bolji mi je zakon usta tvojih nego tisuće zlatnika i srebrnjaka.

JOD

119:73
Tvoje su me ruke načinile i oblikovale; daj mi razum da naučim zapovijedi tvoje!
119:74
Oni koji se boje tebe bit će veseli kad me vide, jer sam se nadao riječi tvojoj.
119:75
Ja znam, GOSPODE, da su tvoji sudovi ispravni i da si me u vjernosti svojoj tlačio.
119:76
Molim te, neka mi tvoja milosrdna ljubaznost bude utjeha, prema riječi tvojoj slugi tvome.
119:77
Neka tvoja nježna milosrđa dođu na mene, da mogu živjeti; jer tvoj je zakon moje uživanje.
119:78
Neka oholice budu postiđene, jer su izopačeno postupali sa mnom bez razloga; a ja ću promišljati o propisima tvojim.
119:79
Neka se okrenu k meni oni koji se tebe boje, i oni koji su upoznali svjedočanstva tvoja.
119:80
Neka srce moje bude zdravo u odredbama tvojim, da ne budem postiđen.

KAF

119:81
Duša moja vene za spasenjem tvojim; ali riječi se tvojoj nadam.
119:82
Moje oči ginu za riječju tvojom, govoreći: “Kad ćeš me utješiti?”
119:83
Jer sam postao kao mijeh u dimu; ali ne zaboravljam odredbe tvoje.
119:84
Koliko dana ima tvoj sluga? Kad ćeš izvršiti sud nad onima koji me progone?
119:85
Oholice su mi jame iskopale, oni koji nisu po tvome zakonu.
119:86
Sve su zapovijedi tvoje vjerne; oni me nepravedno progone, pomozi mi!
119:87
Gotovo su me zatrli na zemlji, ali ja nisam napustio propise tvoje.
119:88
Oživi me po blagosti svojoj, tako ću držati svjedočanstvo usta tvojih.

LAMED

119:89
Zauvijek je, GOSPODE, riječ tvoja utvrđena u nebu.
119:90
Vjernost je tvoja za sve naraštaje; ti si utemeljio zemlju, i ona ostaje.
119:91
Oni danas ustraju po tvojim uredbama, jer su svi sluge tvoje.
119:92
Da nije tvoj zakon bio moje uživanje, tada bih propao u svojoj tjeskobi.
119:93
Neću nikada zaboraviti propise tvoje, jer si me njima oživio.
119:94
Ja sam tvoj, spasi me; jer sam istraživao tvoje propise.
119:95
Opaki su me vrebali da me unište, ali ja ću razmatrati svjedočanstva tvoja.
119:96
Vidio sam svršetak svakom savršenstvu, ali zapovijed je tvoja vrlo široka.

MEM

119:97
O kako ljubim zakon tvoj! On je promišljanje moje cijeli dan.
119:98
Po svojim zapovijedima učinio si me mudrijim od neprijatelja mojih, jer su one uvijek sa mnom.
119:99
Razumijem više od svih svojih učitelja, jer su svjedočanstva tvoja moje promišljanje.
119:100
Shvaćam više od časnih staraca, jer držim propise tvoje.
119:101
Suspregnuo sam noge svoje od svakoga zla puta, da bih mogao držati riječ tvoju.
119:102
Nisam odstupio od pravednih sudova tvojih, jer ti si me poučio.
119:103
Kako su slatke riječi tvoje mome nepcu, slađe su od meda ustima mojim.
119:104
Po tvojim propisima dobivam razum, stoga mrzim svaki lažan put.

NUN

119:105
Riječ je tvoja svjetiljka nozi mojoj i svjetlo stazi mojoj.
119:106
Zakleo sam se i to ću izvršiti, da ću držati tvoje pravedne sudove.
119:107
Izmučen sam jako; oživi me, GOSPODE, po riječi svojoj!
119:108
Prihvati, zaklinjem te, dragovoljne prinose usta mojih, GOSPODE, i pouči me svojim sudovima.
119:109
Moja je duša neprestano u ruci mojoj, ali ne zaboravljam zakon tvoj.
119:110
Opaki su mi postavili zamku, ali ja nisam odlutao od propisa tvojih.
119:111
Tvoja sam svjedočanstva primio kao baštinu zauvijek, jer ona su radost srca moga.
119:112
Priklonio sam srce svoje da izvršavam odredbe tvoje, uvijek i do kraja.

SAMEK

119:113
Mrzim isprazne misli, a ljubim zakon tvoj.
119:114
Ti si moje skrovište i moj štit, nadam se riječi tvojoj.
119:115
Odlazite od mene, zločinci, jer ja ću držati zapovijedi Boga svojega!
119:116
Podrži me po riječi svojoj, da mogu živjeti; i ne dopusti da se postidim svoje nade.
119:117
Podigni me, i bit ću siguran, i neprestano ću se obazirati na odredbe tvoje.
119:118
Oborio si sve koji su odlutali od odredaba tvojih, jer je obmana prijevara njihova.
119:119
Uklanjaš sve opake na zemlji kao trosku; stoga ljubim svjedočanstva tvoja.
119:120
Moje tijelo dršće zbog straha od tebe; i bojim se tvojih pravednih sudova.

AJIN

119:121
Izvršio sam sud i pravdu; ne ostavi me mojim tlačiteljima!
119:122
Budi jamac svome slugi za dobro; ne dopusti da me oholice tlače!
119:123
Moje oči ginu za tvojim spasenjem i za riječju tvoje pravednosti.
119:124
Postupaj sa slugom svojim prema svom milosrđu, i pouči me odredbama svojim!
119:125
Ja sam sluga tvoj; daj mi razum da mogu upoznati svjedočanstva tvoja.
119:126
Vrijeme ti je, GOSPODE, da djeluješ; jer su poništili zakon tvoj.
119:127
Zato ljubim zapovijedi tvoje više od zlata; da, više od čistoga zlata.
119:128
Stoga smatram sve tvoje propise u vezi svega ispravnima, a mrzim svaki lažan put.

PE

119:129
Tvoja su svjedočanstva čudesna, stoga ih drži duša moja.
119:130
Pristup riječima tvojim prosvjetljuje, daje razum priprostima.
119:131
Otvorio sam usta svoja i dahtao, jer sam čeznuo za tvojim zapovijedima.
119:132
Pogledaj na mene i budi mi milosrdan kao što si običavao činiti onima koji ljube ime tvoje.
119:133
Odredi korake moje k riječi tvojoj, i ne dopusti da bilo koja nepravda ovlada nada mnom!
119:134
Izbavi me od tlačenja čovjekova; tako ću držati propise tvoje.
119:135
Neka lice tvoje obasja slugu tvoga, i pouči me odredbama tvojim.
119:136
Rijeke voda potekle su mi s očiju, jer oni ne drže zakon tvoj.

CADE

119:137
Pravedan si, GOSPODE, i čestiti su sudovi tvoji.
119:138
Tvoja svjedočanstva, koja si zapovjedio, pravedna su i vrlo vjerna.
119:139
Moja me je revnost izjela, jer su neprijatelji moji zaboravili riječi tvoje.
119:140
Riječ je tvoja vrlo čista, zato je sluga tvoj ljubi.
119:141
Ja sam malen i prezren, ali ne zaboravljam propise tvoje.
119:142
Tvoja je pravednost vječna pravednost, i zakon je tvoj istina.
119:143
Nevolja i muka su me obuzele, ali tvoje su mi zapovijedi uživanje.
119:144
Pravednost tvojih svjedočanstava je vječna; daj mi razum i ja ću živjeti.

KOF

119:145
Vapio sam cijelim srcem svojim, usliši me, GOSPODE; držat ću odredbe tvoje.
119:146
Vapio sam k tebi; spasi me, i držat ću tvoja svjedočanstva.
119:147
Preduhitrio sam svitanje i vapio; nadao sam se riječi tvojoj.
119:148
Moje oči preduhitruju straže noćne, da bih mogao promišljati o riječi tvojoj.
119:149
Poslušaj mi glas po blagosti svojoj, GOSPODE; oživi me po prosudbi svojoj.
119:150
Primakli su se oni koji idu za zloćom; oni su daleko od zakona tvoga.
119:151
Ti si blizu, GOSPODE; i sve su zapovijedi tvoje istina.
119:152
O tvojim sam svjedočanstvima saznao od davnine, da si ih utemeljio zauvijek.

REŠ

119:153
Razmotri tjeskobu moju i izbavi me; jer ne zaboravljam zakon tvoj.
119:154
Zastupaj moju parnicu i izbavi me; oživi me po svojoj riječi.
119:155
Spasenje je daleko od opakih; jer oni ne traže odredbe tvoje.
119:156
Velika su tvoja nježna milosrđa, GOSPODE, oživi me po svojim prosudbama.
119:157
Mnogo je progonitelja mojih i neprijatelja mojih, ali ja ne odstupam od svjedočanstava tvojih.
119:158
Gledao sam prijestupnike i bio ožalošćen, jer nisu držali riječ tvoju.
119:159
Razmotri kako ljubim propise tvoje; oživi me, GOSPODE, po blagosti svojoj.
119:160
Riječ je tvoja istina od početka, i svaki od tvojih pravednih sudova traje zauvijek.

ŠIN

119:161
Knezovi su me progonili bez razloga, ali moje srce osjeća strahopoštovanje prema riječi tvojoj.
119:162
Ja se radujem tvojoj riječi kao onaj koji nalazi veliki plijen.
119:163
Mrzim i gnušam se laži, a ljubim zakon tvoj.
119:164
Sedam puta na dan tebe hvalim radi tvojih pravednih sudova.
119:165
Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj i ništa ih neće sablazniti.
119:166
GOSPODE, nadao sam se tvome spasenju i izvršavao tvoje zapovijedi.
119:167
Moja je duša držala svjedočanstva tvoja; i ja ih ljubim neizmjerno.
119:168
Držao sam tvoje propise i tvoja svjedočanstva, jer su svi moji putevi pred tobom.

TAV

119:169
Neka vapaj moj dođe pred tebe, GOSPODE; daj mi razum po riječi svojoj.
119:170
Neka moje prošnje dođu pred tebe; izbavi me po riječi svojoj.
119:171
Moje će usne izgovarati hvalu pošto si me poučio odredbama svojim.
119:172
Moj će jezik govoriti o riječi tvojoj, jer sve su zapovijedi tvoje pravednost.
119:173
Neka mi ruka tvoja pomogne, jer sam izabrao propise tvoje.
119:174
Čeznuo sam za tvojim spasenjem, GOSPODE, i zakon je tvoj moje uživanje.
119:175
Neka mi duša živi i ona će te hvaliti, i neka mi sudovi tvoji pomognu.
119:176
Zalutao sam kao izgubljena ovca; potraži svoga slugu jer ne zaboravljam zapovijedi tvoje!Dnevno čitanje Biblije
11 Srpanj 2024

<< II. Lje. 13 | II. Lje. 14 | Ps. 119:161-168 | I. Kor. 6 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje