Estera

Poglavlje 1

Kraljeva gozba

1:1
I dogodilo se to, u dane Ahasvera (onoga Ahasvera koji je kraljevao od Indije sve do Etiopije nad sto dvadeset i sedam pokrajina),
1:2
da je, u te dane dok je kralj Ahasver sjedio na prijestolju svoga kraljevstva koje je bilo u dvoru u Šušanu,
1:3
treće godine svoga kraljevanja, priredio gozbu za sve svoje knezove i službenike. Moćnici Perzije i Medije, plemići i knezovi pokrajina, bili su pred njim.
1:4
I pokazivao je on bogatstvo svoga slavnoga kraljevstva i čast veličanstvenog veličanstva svoga, mnogo dana, čak sto i osamdeset dana.
1:5
A kad su prošli ti dani, priredio je kralj sedmodnevnu gozbu u predvorju vrta kraljevskog dvora za sav narod koji se nalazio u dvoru u Šušanu, za velike i male.
1:6
Ondje su bile bijele, zelene i modre zavjese pričvršćene vrpcama od finoga lana i purpura za srebrne prstenove i stupove od mramora. Postelje su bile od zlata i srebra na podu od crvenog i modrog i bijelog i crnog mramora.
1:7
I piće su im davali u zlatnim peharima (pehari su bili različiti jedan od drugoga), a kraljevskog vina bilo je u izobilju, u skladu s kraljevskim dostojanstvom.
1:8
A pilo se u skladu sa zakonom, bez prisile, jer je tako kralj odredio svim službenicima svoga doma da postupaju prema želji svakog čovjeka.
1:9
I kraljica Vašti priredila je gozbu za žene u kraljevskoj kući koja je pripadala kralju Ahasveru.

Neposlušnost kraljice Vašti

1:10
Sedmoga dana, kada se kraljevo srce razveselilo od vina, zapovjedio je Mehumanu, Bizti, Harboni, Bigti, Abagti, Zetaru i Karkasu, sedmorici komornika koji su služili pred kraljem Ahasverom,
1:11
da pred kralja dovedu kraljicu Vašti s kraljevskom krunom, da bi pokazao narodu i knezovima ljepotu njezinu. Jer je ona bila privlačna za gledati.
1:12
Ali je kraljica Vašti odbila doći na kraljevu zapovijed po njegovim komornicima. Stoga se kralj jako razgnjevio i njegova se srdžba rasplamsala u njemu.
1:13
Nato je kralj zapitao mudrace koji poznaju vremena, (jer je takav bio kraljev običaj prema svima koji su poznavali zakone i prosudbe:
1:14
a najbliži su mu bili Karšena, Šetar, Admata, Taršiš, Meres, Marsena i Memukan, sedam knezova Perzije i Medije koji su gledali kraljevo lice i koji su sjedili prvi u kraljevstvu).
1:15
“Što trebamo prema zakonu učiniti kraljici Vašti, zato što nije izvršila zapovijed kralja Ahasvera prenesenu po komornicima?”
1:16
Nato je Memukan odgovorio pred kraljem i knezovima: “Kraljica Vašti ne samo da je skrivila kralju nego i svim knezovima i svem narodu koji je u svim pokrajinama kralja Ahasvera.
1:17
Jer će se to kraljičino djelo proširiti na sve žene tako da će prezirati svoje muževe u očima svojim, kada će se objaviti ovo: ‘Kralj Ahasver zapovjedio je kraljici Vašti da je dovedu pred njega, ali ona nije došla.’
1:18
Tako da će žene Perzije i Medije još danas govoriti svim kraljevim knezovima, pošto su čule za kraljičino djelo, pa će biti previše prezira i gnjeva.
1:19
Ako se kralju sviđa, neka se izda kraljevska zapovijed i neka se upiše među zakone Perzije i Medije, tako da se ne može izmijeniti, da Vašti ne smije više doći pred kralja Ahasvera, a kralj neka preda njezinu kraljevsku čast drugoj koja je bolja od nje.
1:20
A kad će taj kraljevski ukaz koji će on napraviti biti objavljen po svem carstvu, jer je ono veliko, sve će žene iskazivati poštovanje svojim muževima, i velikim i malim.”
1:21
I besjeda se svidjela kralju i knezovima. Tako je kralj učinio po riječi Memukanovoj.
1:22
Zbog toga je poslao pisma u sve kraljevske pokrajine, u svaku pokrajinu njezinim pismom i svakom narodu na njegovom jeziku, da svaki muž treba vladati u svojoj vlastitoj kući, i da to treba biti objavljeno na jeziku svakog naroda.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje