Estera

Poglavlje 2

Estera izabrana kraljica

2:1
Poslije tih događaja, kad se gnjev kralja Ahasvera utišao, sjetio se Vašti i onoga što je ona učinila i koji je bio ukaz protiv nje.
2:2
Tada su kraljeve sluge koje su mu posluživale rekle: “Neka se potraže za kralja mlade djevice lijepa izgleda.
2:3
I neka kralj odredi službenike u svim pokrajinama svojega kraljevstva da mu sakupe sve djevice lijepa izgleda u dvor u Šušanu, u kuću za žene, pod nadzorom Hegeja, kraljeva komornika, čuvara žena i neka im se daju pripravci za njihovo očišćenje.
2:4
I neka ona djevojka koja se svidi kralju bude kraljica umjesto Vašti.” I to se svidjelo kralju, i on je tako učinio.
2:5
A u dvoru u Šušanu bio je neki Židov čije je ime bilo Mordokaj, sin Jaira, sina Šimeja, sina Kišova, Benjaminovac.
2:6
On je bio odveden iz Jeruzalema sa sužnjevima koji su bili odvedeni zajedno s Jekonijom, kraljem Judinim, koje je babilonski kralj Nabukodonosor odveo u sužanjstvo.
2:7
A on je odgajao Hadasu, to jest Esteru, kćer svoga strica, jer ona nije imala ni oca ni majke. I djevojka je bila lijepa izgleda i prekrasna; nju je Mordokaj, kad su njezin otac i majka umrli, uzeo sebi kao svoju vlastitu kćer.
2:8
Tako da se dogodilo, kad se pročulo za kraljevu zapovijed i njegov ukaz, i kad se mnogo djevojaka sakupilo u dvoru u Šušanu pod Hegejevim nadzorom da je i Estera dovedena u kraljevu kuću, pod nadzor Hegeja, čuvara žena.
2:9
I djevojka mu se svidjela te je stekla njegovu naklonost i on joj je ubrzo dao pripravke za čišćenje s onim što joj je pripadalo, i bilo joj je dano sedam djevojaka koje su bile naočite iz kraljevskog doma te je dao prednost njoj i njezinim djevojkama u najboljim mjestima kuće za žene.
2:10
Estera nije razotkrila svoj narod ni svoj rod, jer joj je Mordokaj naložio da to ne razotkriva.
2:11
A Mordokaj je šetao svakog dana pred predvorjem kuće za žene da bi doznao kako je Estera i što će biti od nje.
2:12
A kad bi došao red na svaku djevojku da uđe kralju Ahasveru nakon što je prošlo, prema običaju za žene, dvanaest mjeseci (jer su tada završavali dani njihova čišćenja: to jest šest mjeseci uljem od smirne, a šest mjeseci miomirisima i ostalim pripravcima za očišćenje žene),
2:13
tada bi svaka takva djevojka ulazila kralju; bilo joj je dano da sa sobom ponese iz kuće za žene u kraljevsku kuću sve što god bi poželjela.
2:14
Uvečer je odlazila, a sutradan se vraćala u drugu kuću za žene, pod nadzorom Šaašgaza, kraljeva komornika, koji je čuvao inoče. Ona više nije ulazila kralju, osim ako bi kralju omiljela te bi bila pozvana poimence.
2:15
A kad je došao red na Esteru, kćerku Abihajla, koji je bio stric Mordokaja koji ju je uzeo za kćer, da uđe kralju, ona nije zatražila ništa osim onoga što joj je odredio Hegej, kraljev komornik, čuvar žena. I Estera je stekla naklonost svih onih koji su je gledali.
2:16
Tako su Esteru uveli kralju Ahasveru, u njegov kraljevski dom, u desetom mjesecu, to jest mjesecu Tebetu, sedme godine njegova kraljevanja.
2:17
I kralj je zavolio Esteru više od svih žena te je ona zadobila milost i naklonost u njegovim očima više od svih ostalih djevica, tako da joj je on položio kraljevsku krunu na glavu i učinio je kraljicom umjesto Vašti.
2:18
Zatim je kralj priredio veliku gozbu za sve njegove knezove i sluge, i to Esterinu gozbu; i odredio je odmor pokrajinama te je podario darove, u skladu s kraljevskim dostojanstvom.
2:19
A kada su djevice bile sakupljene drugi put, tada je Mordokaj sjeo na kraljevska vrata.
2:20
Estera još nije razotkrila svoj rod ni svoj narod, kao što joj je Mordokaj naložio. Jer je Estera izvršavala sve Mordokajeve zapovijedi isto kao i kada ju je on odgajao.
2:21
U te dane, dok je Mordokaj sjedio na kraljevim vratima, dva kraljeva komornika, Bigtan i Tereš, oni koji su čuvali vrata, razgnjevili su se i tražili kako da podignu ruku na kralja Ahasvera.
2:22
I Mordokaj je saznao tu namjeru. On je to rekao kraljici Esteri, a Estera je to potvrdila kralju u Mordokajevo ime.
2:23
A kad se izvidio taj slučaj i doznalo se, ona obojica su bila obješena na drvo. I to se zapisalo u knjigu ljetopisa, pred kraljem.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje