Estera

Poglavlje 3

Hamanova urota protiv Židova

3:1
Nakon tih događaja kralj Ahasver promaknuo je Hamana, Hamedatina sina, Agađanina: i uzdignuo ga te postavio njegovo prijestolje iznad svih knezova koji su bili s njim.
3:2
I sve kraljeve sluge koje su bile na kraljevim vratima, poklonile bi se i iskazivali poštovanje Hamanu, jer je tako za njega zapovjedio kralj. Ali Mordokaj se nije poklonio niti mu je iskazivao poštovanje.
3:3
Nato su kraljeve sluge koje su bile na kraljevim vratima rekle Mordokaju: “Zašto ti prestupaš kraljevu zapovijed?”
3:4
I dogodilo se, kako su mu svakodnevno govorili, a on ih nije poslušao da su to rekli Hamanu, da vide hoće li Mordokajev predmet opstati. Jer im je rekao da je Židov.
3:5
A kad je Haman vidio da se Mordokaj ne klanja niti mu iskazuje poštovanje otada se Haman napunio gnjevom.
3:6
I pomislio je da je podcijenjeno samo podići ruke na Mordokaja jer su mu otkrili koji je Mordokajev narod. Stoga je Haman naumio uništiti sve Židove, baš narod Mordokajev, koji su bili po svem kraljevstvu Ahasverovu.
3:7
U prvom mjesecu, to jest u mjesecu Nisanu, dvanaeste godine Ahasverova kraljevanja, bacali su Pur, što jest ždrijeb, pred Hamanom od dana do dana i od mjeseca do mjeseca, do dvanaestog mjeseca, to jest mjeseca Adara.
3:8
I Haman je rekao kralju Ahasveru: “Postoji stanoviti narod koji je razasut i rasijan među narod u svim pokrajinama tvoga kraljevstva. Njegovi su zakoni drugačiji od svih ostalih naroda, i ne čuvaju kraljeve zakone. Stoga nije za kralja korisno da im to dopušta.
3:9
Ako se kralju sviđa, neka se napiše da se oni unište; a ja ću platiti deset tisuća talenata srebra na ruke onome koji će izvršiti nalog za taj posao, da ih se odnese u kraljevske riznice.”
3:10
Nato je kralj skinuo svoj prsten s ruke i predao ga Hamanu, sinu Hamedatinu, Agađaninu, neprijatelju Židova.
3:11
Tada je kralj rekao Hamanu: “Srebro je predano tebi, a i narodu, učini s njim što se tebi čini da je dobro.”
3:12
Tada su bili sazvani kraljevi pisari trinaestoga dana prvoga mjeseca, te je bilo zapisano sve ono što je zapovjedio Haman za kraljevske satrape, i za upravitelje koji su bili nad svakom pokrajinom, i za vladare svakog naroda svake pokrajine prema njihovom pismu i za svaki narod prema njegovom jeziku; u ime kralja Ahasvera je bilo zapisano i zapečaćeno kraljevim prstenom.
3:13
I pisma su poslana po dostavljačima u sve kraljeve pokrajine da se unište, da se pobiju i da se zatru svi Židovi, i mladi i stari, dječica i žene, u jednom danu, i to trinaestog dana dvanaestog mjeseca, to jest mjeseca Adara, a opljačkano od njih da se uzme kao plijen.
3:14
Prijepis zapisa je kao zapovijed bila predana u svaku pokrajinu da se objavi svemu narodu, da budu spremni za taj dan.
3:15
Dostavljači su žurno izašli po kraljevoj zapovijedi; a ukaz je bio predan u dvoru u Šušanu. Zatim su kralj i Haman sjeli da popiju, a grad Šušan je bio smeten.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje