Jeremija

Poglavlje 52

Pad Jeruzalema

52:1
Zedekija je bio dvadeset i jednu godinu star kad je počeo kraljevati, a kraljevao je jedanaest godina u Jeruzalemu. A majci njegovoj ime je bilo Hamutala; bila je kći Jeremije iz Libne.
52:2
I on je činio ono što je bilo zlo u očima GOSPODNJIM, prema svemu što je činio Jehojakim.
52:3
Jer po srdžbi GOSPODNJOJ to se dogodilo u Jeruzalemu i Judi, sve dok ih nije odbacio od lica svojega, tako da se Zedekija pobunio protiv kralja babilonskoga.
52:4
I dogodilo se devete godine njegova kraljevanja, u desetome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, da je pošao Nabukodonosor, kralj babilonski, on i sva vojska njegova protiv Jeruzalema te su se utaborili nasuprot njemu i sagradili su tvrđe protiv njega sve unaokolo.
52:5
Tako je grad bio pod opsadom sve do jedanaeste godine kralja Zedekije.
52:6
A u četvrtome mjesecu, devetoga dana u mjesecu, u gradu je zavladala strašna glad tako da nije bilo kruha za narod te zemlje.
52:7
I grad je bio provaljen te su svi ratnici pobjegli i noću izašli iz grada putem vrata između dvaju zidova koji su bili kod kraljevog vrta; (a Kaldejci su još bili unaokolo grada) i otišli su putem ravnice.
52:8
No kaldejska vojska je krenula u potjeru za kraljem pa su sustigli Zedekiju u ravnicama jerihonskim. I sva se vojska njegova razbježala od njega.
52:9
Zatim su oni uhvatili kralja i doveli ga kralju babilonskomu u Riblu, u zemlju hamatsku gdje mu je on izrekao presudu.
52:10
I kralj babilonski pogubio je sinove Zedekijine njemu pred očima, a pogubio i sve knezove Judine u Ribli.
52:11
Tada je Zedekiji iskopao oči; i kralj babilonski svezao ga je lancima te ga odveo u Babilon i bacio ga u tamnicu sve do dana kad je tamo umro.

Spaljen Hram

52:12
A u petome mjesecu, desetoga dana u mjesecu, a bila je to devetnaesta godina kraljevanja Nabukodonosora, kralja babilonskog, došao je u Jeruzalem Nebuzaradan, zapovjednik straže, koji je služio kralju babilonskom.
52:13
I spalio je Dom GOSPODNJI i kraljev dvor i sve kuće jeruzalemske; i sve velikaške kuće ognjem je spalio.
52:14
A sva kaldejska vojska koja je bila pod zapovjednikom straže porušila je sve zidine jeruzalemske unaokolo.
52:15
Tada je Nebuzaradan, zapovjednik straže, odveo u sužanjstvo neke od najsiromašnijih u narodu te ostatak naroda koji je ostao u gradu i one koji su prebjegli, koji su prebjegli kralju babilonskom i ostalo mnoštvo.
52:16
Ali je Nebuzaradan, zapovjednik straže ostavio neke od najsiromašnijih u zemlji kao vinogradare i kao ratare.
52:17
Također i mjedene stupove koji su bili u Domu GOSPODNJEM i podnožja i mjedeno more što je bilo u Domu GOSPODNJEM Kaldejci su razbili, a svu mjed od njih odnijeli su u Babilon.
52:18
Uzeli su i kotle i lopatice i usjekače i zdjele i žlice i sve mjedene posude koje su bile za službu.
52:19
I posude i žeravnike i zdjele i kotle i svijećnjake i žlice i čaše, sve ono što je bilo od zlata, zlato i sve ono što je bilo od srebra, srebro uzeo je zapovjednik straže;
52:20
dva stupa, jedno more i dvanaest mjedenih bikova koji su bili pod podnožjima što ih je kralj Salomon načinio u Domu GOSPODNJEM; mjedi od svega toga posuđa nije bilo mjere.
52:21
A glede stupova, visina jednoga stupa bila je osamnaest lakata, a obuhvatio bi ga obrub od dvanaest lakata; a debljina mu je bila četiri prsta: bio je šupalj.
52:22
I mjedena glavica bila je na njemu; a visina jedne glavice bila je pet lakata, s pletenicom i narom na glavici sve unaokolo, sve od mjedi. Drugi stup i narovi bili su poput onog prvog.
52:23
A sa strane je bilo devedeset i šest narova; u svemu, bilo je u toj pletenici stotinu narova unaokolo.

Narod napušta Babilon

52:24
I zapovjednik straže odveo je glavara svećeničkoga Seraju i drugosvećenika Sefaniju i tri čuvara vrata.
52:25
Isto tako odveo je iz grada i jednoga eunuha koji je bio nalogodavac ratnicima i sedmorici ljudi koji su stajali blizu kralju, koji su se našli u gradu; zatim pisara zapovjednika vojske koji je novačio narod te zemlje i šezdesetoricu ljudi iz naroda te zemlje koji su se našli usred grada.
52:26
Tako ih je Nebuzaradan, zapovjednik straže, uzeo i odveo ih babilonskom kralju u Riblu.
52:27
I kralj babilonski ih je udario i pogubio ih u Ribli, u zemlji hamatskoj. Tako je Juda bio odveden u sužanjstvo iz svoje zemlje.
52:28
Ovo je narod koga je Nabukodonosor odveo u sužanjstvo: sedme godine tri tisuće dvadeset i trojicu Židova;
52:29
osamnaeste godine Nabukodonosorove odveo je u sužanjstvo iz Jeruzalema osam stotina trideset i dvije osobe;
52:30
dvadeset i treće godine Nabukodonosorove, zapovjednik straže Nebuzaradan odveo je u sužanjstvo od Židova sedam stotina četrdeset i pet osoba. U svemu je bilo četiri tisuće šest stotina osoba.
52:31
I dogodilo se, trideset i sedme godine sužanjstva Jehojakina, kralja Judina, dvanaestoga mjeseca, dvadeset i petoga dana u mjesecu, da je babilonski kralj Evilmerodak prve godine svojega kraljevanja podigao glavu Jehojakina, kralja Judina te ga izveo iz tamnice.
52:32
I ljubazno mu je govorio i postavio mu je prijestolje iznad prijestolja kraljeva koji su bili s njim u Babilonu.
52:33
I promijenio mu je tamničku odjeću pa je neprestano jeo kruh pred njim u sve dane života svoga.
52:34
A za njegovu prehranu, a bila je to trajna prehrana, davao mu se od babilonskog kralja svakodnevni obrok sve do dana njegove smrti, u sve dane njegova života.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje