Za informacije u vezi prijevoda Biblije molim vas kontaktirajte pastora Rajka Telebara na tel. 091/5388012 ili email richtelebar@gmail.com

Za besplatni primjerak Biblije molim vas kontaktirajte Sam-a Ward-a na tel. 091/6037835 ili na email sam3673@gmail.com