1 Petrova

Poglavlje 2

2:1
Stoga, odložite svaku zlobu i svaku prijevaru, i licemjerja, i zavisti i sve klevete.
2:2
Kao tek rođene bebe čeznite za čistim mlijekom riječi da bi po njemu uzrasli,
2:3
ako ste okusili kako je milostiv Gospodin.

Krist - izabrani kamen

2:4
K njemu pristupajte, kao k živome kamenu koji je, doduše, od ljudi odbačen, ali je od Boga izabran, dragocjen,
2:5
pa se i sami kao živo kamenje ugrađujte u duhovnu kuću, sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve ugodne Bogu po Isusu Kristu.
2:6
Zato i stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen ugaoni, izabran, dragocjen; i tko vjeruje u njega, neće se postidjeti.
2:7
Vama, dakle, koji vjerujete on je skupocjen! A neposlušnima: Kamen koji su odbacili graditelji, taj je postao ugaoni zaglavnjak
2:8
i kamen spoticanja i stijena sablazni, onima koji se o Riječ spotiču budući da su neposlušni, za što su i bili određeni.
2:9
A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, narod sveti, narod osobit da objavljujete hvale o njemu koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svjetlost:
2:10
vi, nekad niste bili narod, a sada ste narod Božji; bili ste bez milosrđa, ali ste sada zadobili milosrđe.
2:11
Ljubljeni, zaklinjem vas kao tuđince i pridošlice, uzdržavajte se od tjelesnih požuda koje se bore protiv duše.
2:12
Neka vaše življenje među Poganima bude pošteno, da bi u onome u čemu vas ogovaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslavili Boga u dan pohođenja.

Podređenost vlastima

i gospodarima

2:13
Podredite se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo to kralju, kao vrhovniku,
2:14
bilo upraviteljima, kao onima koji su od njega poslani da kazne zločince, a pohvale one koji čine dobro.
2:15
Jer je dakle volja Božja da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnih ljudi.
2:16
Kao slobodni, i to ne kao oni kojima je njihova sloboda pokrivalo zlobe, nego kao sluge Božje.
2:17
Sve ljude poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja poštujte!
2:18
Sluge, sa svim strahom pokoravajte se svojim gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i prkosnima.
2:19
Jer ovo je vrijedno hvale, ako netko radi savjesti pred Bogom podnosi duboku žalost trpeći nepravedno.
2:20
Jer kakva li slava ako ste za svoje pogreške udarani pa strpljivo podnosite? Ali ako, čineći dobro, trpite pa strpljivo podnosite, to je ugodno kod Boga.
2:21
Jer ste na to pozvani, zato što je i Krist pretrpio za nas i ostavio nam primjer da trebamo slijediti njegove stope.
2:22
On koji grijeha nije učinio niti se prijevara nije našla na njegovim ustima;
2:23
koji, kad je bio psovan nije zauzvrat psovao, kad je patio nije prijetio, nego je sebe predao onomu koji sudi pravedno;
2:24
koji je sâm u svome tijelu grijehe naše ponio na drvo da bismo mi, pošto smo umrli grijesima, pravednosti živjeli; čijim ste modricama ozdravljeni.
2:25
Jer ste bili kao ovce koje lutaju, ali ste se sada obratili k Pastiru i Nadgledniku svojih duša.Dnevno čitanje Biblije
8 Studeni 2019

<< Ezek. 15 | Ezek. 16 | I. Pet. 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje