1 Samuelova

Poglavlje 31

Šaulova smrt

31:1
Zatim su Filistejci zaratili protiv Izraela; i ljudi iz Izraela su bježali pred Filistejcima te padali pogubljeni na gori Gilboi.
31:2
I Filistejci su žestoko krenuli na Šaula i njegove sinove. Tada su Filistejci pogubili Jonatana i Abinadaba i Malkišua, sinove Šaulove.
31:3
A boj protiv Šaula postao je sve žešći pa su ga strijelci pogodili te je bio teško ranjen od strijelaca.
31:4
Tada je Šaul rekao svome štitonoši: “Izvuci mač svoj i probodi me njime da ne dođu ovi neobrezani i ne probodu me i ne zlostavljaju me.” Ali njegov štitonoša nije htio jer se jako prestrašio. Stoga je Šaul uzeo mač i bacio se na njega.
31:5
A kad je štitonoša vidio da je Šaul mrtav, i on se isto bacio na svoj mač te je umro s njim.
31:6
Tako je, toga istoga dana, umro Šaul i njegova tri sina i njegov štitonoša i svi njegovi ljudi.
31:7
I kad su ljudi iz Izraela, koji su bili na drugoj strani doline i oni koji su bili na drugoj strani Jordana, vidjeli da su ljudi iz Izraela pobjegli i da su Šaul i sinovi njegovi poginuli, napustili su gradove te pobjegli. Zatim su došli Filistejci i nastanili se u njima.
31:8
I dogodilo se sutradan, kad su Filistejci došli svući pobijene, da su našli Šaula i njegova tri sina gdje leže na gori Gilboi.
31:9
I oni su mu odsjekli glavu i skinuli mu bojnu opremu, te su poslali glasnike po svoj zemlji filistejskoj naokolo da bi se to objavilo u domu idola njihovih i među narodom.
31:10
Zatim su njegovu bojnu opremu stavili u dom Aštartin, a njegovo tijelo pribili su na zidine Betšana.
31:11
A kad su stanovnici Jabešgileada čuli za ono što su Filistejci učinili Šaulu,
31:12
ustali su svi junaci, te su hodili svu noć, i uzeli Šaulovo tijelo i tijela njegovih sinova sa zidina Betšana pa su došli u Jabeš i ondje ih spalili.
31:13
Zatim su uzeli njihove kosti i pokopali ih pod stablom u Jabešu te su postili sedam dana.Dnevno čitanje Biblije
14 Svibanj 2024

<< I. Sam. 31 | Ps. 97 | Djel. 8 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje