1 Samuelova

Poglavlje 9

Šaul izabran za kralja

9:1
A bio je jedan čovjek iz Benjamina čije je ime bilo Kiš, sin Abiela, sina Zerora, sina Behorata, sina Afijahova, Benjaminovac, moćan junak.
9:2
A on je imao sina čije ime je bilo Šaul, poseban mladić i lijep. I nije bilo ljepše osobe od njega među sinovima Izraelovim: od svojih ramena pa naviše bio je on viši od svakoga iz naroda.
9:3
A Kišu, Šaulovom ocu, nestala je magarad, te je Kiš rekao svome sinu Šaulu: “Uzmi sada sa sobom jednog od slugu pa ustani i idi tražiti magarad!”
9:4
I prošao je Efrajimovu goru i prošao zemlju Šališu, ali ju nije našao. Zatim je prošao zemlju Šalim, no ni ondje nije bila; prošao je i zemlju Benjaminovu, ali ju nije našao.
9:5
A kad su došli u zemlju Zuf, Šaul je rekao svome slugi koji je bio s njim: “Hajde da se vratimo da se moj otac ne bi brinuo za magarad i zabrinuo se za nas!”
9:6
A on mu je rekao: “Gle sad, postoji u onom gradu čovjek Božji i on je častan čovjek: sve što govori, doista se i događa. Pođimo sada onamo, možda će nam pokazati put naš kojim trebamo poći.”
9:7
Nato je Šaul rekao svome slugi: “Ali gle, ako i pođemo, što ćemo ponijeti čovjeku? Jer je kruha nestalo u našim posudama, a nemamo ni dara da ponesemo čovjeku Božjem. Što imamo?”
9:8
A sluga je opet odgovorio Šaulu te je rekao: “Gle, imam ovdje u ruci četvrtinu šekela srebra: dat ću to čovjeku Božjem da nas uputi na naš put.”
9:9
(Nekoć se u Izraelu, kad bi čovjek išao tražiti nešto od Boga, ovako govorilo: “Hajde da pođemo k vidovnjaku!” Jer koga sada zovu Prorokom nekoć se zvao Vidovnjak.)
9:10
Tada je Šaul rekao svome slugi: “Dobro si rekao. Hajde da pođemo!” Tako su otišli u grad gdje je bio čovjek Božji.
9:11
I kako su se oni penjali brdom prema gradu, našli su mlade djevojke koje su izašle zagrabiti vodu. I rekli su im: “Je li vidovnjak ovdje?”
9:12
One su im odgovorile i rekle: “Jest, gle, on je pred tobom. Požuri se sada, jer je danas došao u grad, pošto danas narod ima žrtvu na uzvišici.
9:13
Čim uđete u grad, upravo ćete ga naći prije nego što se popne na uzvišicu da bi jeo. Jer narod neće jesti sve dok on ne dođe, zato što on mora blagosloviti žrtvu, a nakon toga će jesti oni koji su pozvani. Stoga sada uzađite, jer ćete ga u ovo vrijeme naći.”
9:14
I oni su uzašli u grad. I kad su ulazili u grad, gle, Samuel je izašao nasuprot njima, uzlazeći na uzvišicu.
9:15
A GOSPOD je dan prije nego što je Šaul došao rekao Samuelu na uho njegovo govoreći:
9:16
“Sutra u ovo vrijeme poslat ću k tebi čovjeka iz zemlje Benjaminove, a ti ga pomaži da bude zapovjednik nad mojim narodom Izraelom, da on može spasiti moj narod iz ruke Filistejaca. Jer sam pogledao na narod svoj zato što je vapaj njegov došao do mene.”
9:17
A kad je Samuel ugledao Šaula, GOSPOD mu je rekao: “Evo čovjeka za koga sam ti govorio: ‘Baš taj će kraljevati nad mojim narodom.’ ”
9:18
Tada je Šaul pristupio Samuelu na gradskim vratima i rekao: “Kaži mi, molim te, gdje je vidovnjakova kuća.”
9:19
Nato je Samuel odgovorio Šaulu i rekao: “Ja sam vidovnjak. Uzađi preda mnom na uzvišicu, jer ćeš danas sa mnom jesti; a sutra ću te otpustiti i reći ću ti sve što ti je na srcu.
9:20
A za magarad tvoju koja se je izgubila prije tri dana, o njoj ne razmišljaj jer se je našla. I za koga je sve najpoželjnije iz Izraela? Nije li za tebe i za sav dom oca tvojega?”
9:21
Nato je Šaul odgovorio i rekao: “Nisam li ja Benjaminovac, iz najmanjeg od plemena Izraelova? A moja porodica nije li najmanja od porodica plemena Benjaminova? Zašto mi onda tako govoriš?”
9:22
Tada je Samuel uzeo Šaula i njegovog slugu i odveo ih u sobu za primanja te ih posjeo na čelnom mjestu među one koji su bili pozvani, kojih je bilo oko tridesetak.
9:23
Zatim je Samuel rekao kuharu: “Donesi dio koji sam ti dao i za koji sam ti rekao: ‘To ostavi kod sebe.’ ”
9:24
I kuhar je uzeo plećku i ono što je bilo na njoj te je stavio pred Šaula. A Samuel je rekao: “Evo, što je ostalo! Stavi to pred sebe i jedi. Jer je to sačuvano za tebe za ovaj čas otkad sam rekao: ‘Pozvao sam narod.’ ” Tako je u onaj dan Šaul jeo sa Samuelom.
9:25
A kad su sišli s uzvišice u grad, Samuel je porazgovarao sa Šaulom na krovu kuće.
9:26
I rano su ustali; i dogodilo se u osvit dana da je Samuel pozvao Šaula na krov kuće govoreći: “Ustani da te otpustim!” I kad je Šaul ustao, izašli su van njih obojica, on i Samuel.
9:27
I dok su silazili prema kraju grada, Samuel je rekao Šaulu: “Naloži slugi neka prođe naprijed pred nas!” I on je prošao. “A ti stani malo da ti pokažem riječ Božju.”Dnevno čitanje Biblije
4 Svibanj 2021

<< I. Sam. 9 | I. Sam. 10 | Ps. 88 | Ivan 20 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje