2 Ljetopisa

Poglavlje 14

Asa kraljuje u Judi

14:1
Tako je Abija usnuo s očevima svojim te su ga pokopali u Davidovu gradu. Zatim se umjesto njega zakraljio Asa, sin njegov. Za njegovih dana zemlja je bila mirna deset godina.
14:2
A Asa je činio ono što je bilo dobro i ispravno u očima GOSPODA, Boga njegova.
14:3
Jer je maknuo žrtvenike tuđih bogova i uzvišice, te je polomio kipove i posjekao gajeve.
14:4
I zapovjedio je Judi da traži GOSPODA, Boga očeva svojih te da izvršava Zakon i zapovijed.
14:5
Također je i iz svih gradova Judinih maknuo uzvišice i kipove, i kraljevstvo je pod njim bilo mirno.
14:6
I sagradio je utvrđene gradove u Judi, jer je zemlja bila spokojna. I nije bio u ratu tih godina zato što mu je GOSPOD dao počinka.
14:7
Stoga je rekao Judi: “Izgradimo ove gradove i napravimo zidine oko njih i tornjeve, i vrata i zapornice; dok je zemlja još pred nama; zato što smo tražili GOSPODA, Boga našega, tražili smo ga, i on nam je dao spokoja sa svih strana.” Tako su gradili i imali uspjeha.
14:8
A Asa je imao vojsku onih koji su nosili oklop i koplje, tri stotine tisuća ljudi iz Jude, te iz Benjamina dvjesto i osamdeset tisuća onih koji su nosili štit i zapinjali luk. Svi ovi bili su silni junaci.
14:9
I izašao je na njih Zerah Etiopljanin s vojskom od tisuću tisuća ljudi i tri stotine bojnih kola, te je došao do Mareše.
14:10
Tada je Asa izašao na njega; i postrojili su se u bojne redove u Zefatskoj dolini kod Mareše.
14:11
Tada je Asa zavapio GOSPODU, Bogu svome, te rekao: “GOSPODE, kod tebe nije ništa da pomogneš kod onih sa mnogo ili kod onih koji nemaju snage. Pomozi nam, GOSPODE, Bože naš, jer se mi oslanjamo na tebe i u tvoje ime smo krenuli na ovo mnoštvo. GOSPODE, ti si naš Bog, nemoj dopustiti da čovjek nadvlada protiv tebe!”
14:12
Tako je GOSPOD potukao Etiopljane pred Asom i pred Judom, i Etiopljani su pobjegli.
14:13
A Asa ih je s narodom koji je bio s njim progonio do Gerara. I Etiopljani su bili oboreni, tako da se više nisu mogli oporaviti; jer su bili uništeni pred GOSPODOM i pred vojskom njegovom pa su ovi odnijeli jako velik plijen.
14:14
I udarili su na sve gradove unaokolo Gerara jer je strah GOSPODNJI došao na njih; i oplijenili su sve te gradove jer je u njima bilo izvanredno mnogo plijena.
14:15
Udarili su i na šatore za stoku te su odveli mnoštvo ovaca i deva i vratili se u Jeruzalem.Dnevno čitanje Biblije
11 Srpanj 2024

<< II. Lje. 13 | II. Lje. 14 | Ps. 119:161-168 | I. Kor. 6 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje