Danijel

Poglavlje 1

Danijel odveden u Babilon

1:1
Treće godine kraljevanja Jehojakima, kralja Jude, došao je Nabukodonosor, kralj Babilona, na Jeruzalem i opkolio ga.
1:2
I Gospodin mu je predao u ruke Jehojakima, kralja Judina, i dio posuđa iz Doma Božjega koje je on dopremio u zemlju Šinar u dom svojega boga; i unio je posuđe u riznicu svojega boga.
1:3
Zatim je kralj progovorio Ašpenazu, gospodaru svojih eunuha, da dovede neke od sinova Izraelovih, i neke od kraljevskoga sjemena i neke od knezova:
1:4
Dječake na kojima nema mane, nego su jako mili i vješti u svakoj mudrosti i lukavi u znanju i razumni u znanosti, i one koji u sebi imaju sposobnost da stoje na kraljevu dvoru te one koje mogu podučiti učenju i jeziku Kaldejaca.
1:5
I kralj im je odredio dnevni obrok od kraljevskih jela i od vina koje on pije. Tako neka ih se othranjuje tri godine da bi na kraju toga mogli stajati pred kraljem.
1:6
A među njima su bili od sinova Judinih: Danijel, Hananija, Mišael i Azarija.
1:7
Knez eunuha nadjenuo im je imena: pa je Danijelu nadjenuo ime Beltešazar, a Hananiji Šadrak, i Mišaelu Mešak, a Azariji Abednego.

Danijelova vjernost

1:8
No Danijel je u srcu svome odlučio da se neće okaljati kraljevim jelima ni vinom koje on pije; stoga je zatražio od kneza eunuha da se ne mora okaljati.
1:9
A Bog je donio Danijelu naklonost i smilovanje kod kneza eunuha.
1:10
A knez eunuha rekao je Danijelu: “Ja se bojim svoga gospodara kralja koji vam je odredio jelo i piće; jer zašto da vidi da su vaša lica lošija nego u dječaka vaše veličine? Tada ćete kod kralja ugroziti moju glavu.”
1:11
Tada je Danijel rekao Melzaru, koga je knez eunuha postavio nad Danijelom, Hananijom, Mišaelom i Azarijom:
1:12
“Iskušaj sluge svoje, zaklinjem te, na deset dana: i neka nam se daju mahunarke za jelo i vodu za piće.
1:13
Neka se tada naš izgled pregleda pred tobom i izgled sinova koji su jeli od obroka kraljevih jela; i po onome što ćeš vidjeti postupi sa slugama svojim.”
1:14
I on je na to pristao te ih je stavio na kušnju deset dana.
1:15
A po svršetku desetog dana njihov se izgled činio ljepšim, a tijela ugojenija od svih dječaka koji su jeli od obroka kraljevih jela.
1:16
Tako je Melzar uklonio obroke njihova jela i vino što su trebali piti te im je davao mahunarke.
1:17
A ovoj četvorici dječaka dao je Bog znanje i vještinu u svem učenju i mudrosti. A Danijel je razumijevao sva viđenja i snove.
1:18
A po svršetku dana za koje je kralj rekao da ih izvede, knez eunuha uveo ih je pred Nabukodonosora.
1:19
I kralj je razgovarao s njima i među svima njima nije se našao nijedan kao Danijel, Hananija, Mišael i Azarija; stoga su oni stajali pred kraljem.
1:20
I u svim pitanjima mudrosti i razumijevanja o čemu ih kralj ispitivao, našao je da su deset puta bolji od svih čarobnjaka i astrologa koji su živjeli u svem njegovom kraljevstvu.
1:21
I Danijel je ostao sve do prve godine kralja Kira.Dnevno čitanje Biblije
25 Studeni 2022

<< Dan. 1 | Dan. 2 | I Ivan 5 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje