Djela apostolska

Poglavlje 13

Pavao i Barnaba na Cipru

13:1
A tamo je, u crkvi koja je bila u Antiohiji, bilo nekih proroka i učitelja: kao Barnaba, i Šimun zvani Niger, i Lucije Cirenac, i Manaen, koji je bio othranjen zajedno s Herodom, tetrarhom, i Savao.
13:2
Dok su jednom izvršavali službu Gospodinu i postili, Duh Sveti je rekao: “Odvojite mi Barnabu i Savla za djelo za koje sam ih pozvao.”
13:3
Tada su, pošto su postili i molili, položili ruke na njih te ih otposlali.
13:4
Tako su oni poslani od Duha Svetoga otputovali u Seleuciju i odande otplovili na Cipar.
13:5
I kad su bili u Salaminu, propovijedali su riječ Božju u židovskim sinagogama. A imali su sa sobom i Ivana za poslužitelja.
13:6
A kad su prošli sav otok do Pafa, našli su nekog vračara, lažnog proroka, Židova kome je bilo ime Barisus,
13:7
koji je bio s prokonzulom te zemlje Sergijem Pavlom, čovjekom razboritim. Ovaj je dozvao Barnabu i Savla te zaželio čuti riječ Božju.
13:8
Ali im se usprotivio Elim, vračar, jer mu tako glasi ime u prijevodu, nastojeći prokonzula odvratiti od vjere.
13:9
Tada se Savao (koji se zvao i Pavao) napunio Duhom Svetim i uperio oči u njega
13:10
te rekao: “O, sine đavolski, pun svake lukavosti i zloće, neprijatelju svake pravednosti, nećeš li prestati s iskrivljavanjem ravnih puteva Gospodinovih?
13:11
A sada, evo ruke Gospodinove na tebe: oslijepit ćeš i neko vrijeme nećeš vidjeti sunce!” I odjednom je pao na njega mrak i tama te se vrtio naokolo tražeći nekog da ga vodi za ruku.
13:12
Tada je prokonzul, kad je vidio što se dogodilo, uzvjerovao pošto se zapanjio Gospodinovim naukom.

Propovijedanje u

Pergi i Antiohiji

13:13
A kad su se Pavao i njegovi pratioci otisnuli iz Pafa, došli su u Pergu u Pamfiliji. A Ivan se odvojio od njih te se vratio u Jeruzalem.
13:14
A oni kad su napustili Pergu došli su u Antiohiju u Pizidiji, te su ušli u sinagogu na dan Šabata i sjeli.
13:15
I poslije čitanja Zakona i Proroka nadstojnici sinagoge poslali su po njih govoreći: “Ljudi! Braćo! Ako li vi imate kakvu poticajnu riječ za narod, govorite!”
13:16
Tada je Pavao ustao, rukom dao znak i rekao: “Ljudi, Izraelci i vi koji se Boga bojite, saslušajte!
13:17
Bog ovoga naroda, Izraela, izabrao je naše očeve. On je uzvisio ovaj narod dok su živjeli kao tuđinci, u zemlji Egipatskoj, i uzdignutom rukom izveo ih iz nje.
13:18
I u vremenu oko četrdeset godina podnosio je njihovo ponašanje u pustinji.
13:19
A kad je uništio sedam naroda u zemlji kanaanskoj, ždrijebom im je razdijelio njihovu zemlju.
13:20
I nakon toga dao im je suce za oko četiri stotine i pedeset godina sve do proroka Samuela.
13:21
A nakon toga zatražili su kralja, i Bog im je dao Šaula, sina Kišova, čovjeka iz plemena Benjaminova, na četrdeset godina.
13:22
I kad je njega uklonio, podignuo im je Davida za kralja, o kome je i posvjedočio i rekao: ʻNašao sam Davida, sina Jišajeva, čovjeka po mome vlastitom srcu, koji će ispuniti svu moju volju.ʼ
13:23
Iz njegovog je sjemena Bog po svom obećanju podigao Izraelu Spasitelja: Isusa.
13:24
Već je Ivan prije njegovog dolaska propovijedao krštenje pokajanja svom izraelskom narodu.
13:25
A Ivan je, kad je dovršavao svoju trku, rekao: ʻŠto mislite tko sam ja? Nisam ja onaj! Ali evo, poslije mene dolazi onaj kome ja nisam dostojan odvezati obuću na nogama.ʼ
13:26
Ljudi! Braćo! Djeco Abrahamovog roda i oni među vama koji se boje Boga, vama je bila poslana riječ ovog spasenja.
13:27
Jer oni što žive u Jeruzalemu i njihovi vladari, budući da nisu upoznali njega, ni glasove Proroka što se čitaju svakog Šabata, ispunili su ih pošto su ga osudili.
13:28
I premda na njemu nisu našli nikakva razloga za smrtnu kaznu, zatražili su od Pilata da ga se pogubi.
13:29
A kad su oni tako ispunili sve ono što je o njemu zapisano, skinuli su ga s drveta i položili u grobnicu.
13:30
Ali ga je Bog uskrsnuo od mrtvih.
13:31
I on se mnogo dana pokazivao onima koji su s njim uzišli iz Galileje u Jeruzalem, koji su njegovi svjedoci za narod.
13:32
I mi vam navješćujemo radosnu vijest kako je obećanje koje je dano našim očevima,
13:33
Bog je to ispunio nama, njihovoj djeci, tako da je uskrsnuo Isusa, kao što je i zapisano u drugom psalmu: ʻTi si Sin moj, ja sam te danas rodio.ʼ
13:34
A što se tiče da ga je uskrsnuo od mrtvih te da se više nikad ne vraća u trulež, rekao je ovako: ʻDat ću vam pouzdano milosrđe Davidovo.ʼ
13:35
Zato je rekao u još jednom psalmu: ʻNećeš dopustiti da Sveti tvoj vidi trulež.ʼ
13:36
Jer je David, pošto je svome naraštaju poslužio po volji Božjoj, usnuo i bio položen sa svojim očevima te vidio trulež.
13:37
Ali onaj koga je Bog uskrsnuo nije vidio trulež.
13:38
Neka vam je znano, dakle, ljudi i braćo da vam se po ovom čovjeku propovijeda oproštenje grijeha.
13:39
I po njemu se svaki koji vjeruje opravdava od svega od čega se vi niste mogli opravdati Mojsijevim Zakonom.
13:40
Pazite stoga da ne dođe na vas ono što je rečeno u Prorocima:
13:41
ʻGledajte, vi koji prezirete, čudite se i nestanite! Jer u vaše dane činim djelo, djelo za koje ne biste povjerovali da vam ga tko ispriča.ʼ ”
13:42
I dok su Židovi izlazili iz sinagoge, Pogani su ih molili da im se idućeg Šabata propovijedaju te riječi.
13:43
A kad se skupština razišla, mnogi su Židovi i pobožni prozeliti počeli slijediti Pavla i Barnabu, koji su ih nagovarali da ustraju u milosti Božjoj.
13:44
A idućeg Šabata skupio se gotovo cijeli grad da čuje riječ Božju.
13:45
Ali kad su Židovi vidjeli mnoštvo, ispunili su se zavišću te su govorili protiv onoga što je Pavao rekao, protiveći se i huleći.
13:46
Tada je Pavlu i Barnabi porasla hrabrost te su progovorili: “Bilo je potrebno najprije vama govoriti riječ Božju. No budući da je vi odbacujete i ne smatrate se dostojnima vječnoga života, evo, obraćamo se Poganima.
13:47
Jer nam je ovako zapovjedio Gospodin govoreći: ʻPostavio sam te za svjetlo Poganima, da budeš na spasenje do kraja zemlje.ʼ ”
13:48
A kad su Pogani to čuli, veselili su se i proslavljali riječ Gospodinovu te su povjerovali svi koji su bili određeni za život vječni.
13:49
I riječ se Gospodinova razglasila po cijeloj pokrajini.
13:50
Ali su Židovi uzbunili pobožne i ugledne žene i gradske prvake te pokrenuli progonstvo protiv Pavla i Barnabe pa su ih izbacili iz svojega kraja.
13:51
A oni su otresli prašinu sa svojih nogu protiv njih i došli do Ikonije.
13:52
A učenici su se ispunjavali radošću i Duhom Svetim.Dnevno čitanje Biblije
21 Svibanj 2024

<< II. Sam. 13 | II. Sam. 14 | Ps. 102 | Djel. 13 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje