Estera

Poglavlje 4

Estera želi pomoći Židovima

4:1
Kad je Mordokaj shvatio sve što se dogodilo, Mordokaj je razderao svoju odjeću, i obukao kostrijet s pepelom, prošao posred grada te zavapio glasnim i gorkim vapajem.
4:2
I došao je čak do kraljevih vrata, ali nitko nije mogao proći kroz kraljeva vrata obučen u kostrijet.
4:3
U svakoj pokrajini, svuda gdje je došla kraljeva zapovijed i njegov ukaz, nastala je među Židovima velika žalost; i postili su i plakali i jadikovali te su mnogi legli na kostrijet i pepeo.
4:4
Tada su Esterine djevojke i njezini komornici došli i to joj ispričali. Nato se kraljica jako ražalostila i poslala odjeću Mordokaju da se odjene i skine sa sebe kostrijet, ali on to nije prihvatio.
4:5
Zatim je Estera pozvala Hataka, jednog od kraljevih komornika koji joj je bio određen da vodi brigu o njoj, te mu je dala zapovijed za Mordokaja da dozna što se to dogodilo i zašto je to tako.
4:6
Tako je Hatak otišao do Mordokaja na gradsku ulicu, koja je bila pred kraljevim vratima.
4:7
I Mordokaj mu je ispričao o svemu što mu se dogodilo i o količini novca koji je Haman obećao platiti u kraljevu riznicu zbog Židova, da bi ih uništio.
4:8
Isto tako mu je dao prijepis zapisa ukaza koji je donesen u Šušanu da bi ih se uništilo, da to pokaže Esteri i da joj to objavi te da joj naloži neka ide kralju i neka mu uputi molbe i moli pred njim za svoj narod.
4:9
I Hatak se vratio i izrekao Esteri Mordokajeve riječi.
4:10
Nato je Estera ponovo progovorila Hataku i dala mu zapovijed za Mordokaja:
4:11
“Sve kraljeve sluge i narod kraljevih pokrajina znaju da za svakog onog, bio muškarac ili žena, koji uđe kralju u unutrašnje predvorje, a onaj je koji nije pozvan, postoji samo jedan zakon za njega: da se ubije, osim onome kome kralj pruži svoje zlatno žezlo i da može živjeti. Ali ja nisam bila pozvana da dođem kralju već trideset dana.”
4:12
I oni su Mordokaju ispričali Esterine riječi.
4:13
Tada je Mordokaj zapovjedio da se odgovori Esteri: “Nemoj u sebi misliti da ćeš ti izbjeći jer si u kraljevoj kući, više od svih drugih Židova.
4:14
Jer ako samo šutiš u ovo vrijeme, olakšanje i izbavljene ustat će Židovima s drugog mjesta, no ti ćeš i kuća oca tvoga biti uništena. Tko zna nisi li došla do kraljevstva zbog vremena kao što je ovo?”
4:15
Nato je Estera ponudila natrag Mordokaju ovakav odgovor:
4:16
“Hajde, sakupi sve Židove koji se nalaze u Šušanu te postite za mene: ne jedite niti pijte tri dana, noću i danju. I ja ću sa svojim djevojkama isto tako postiti te ću tako ući kralju, što nije po zakonu, pa ako poginem, poginem.”
4:17
Tada je Mordokaj otišao svojim putem i učinio sve što mu je Estera zapovjedila.Dnevno čitanje Biblije
6 Kolovoz 2022

<< Est. 3 | Est. 4 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje