Ezekijel

Poglavlje 44

Vrata za Kneza

44:1
Zatim me je odveo natrag putem vrata vanjskoga Svetišta koja gledaju na istok; a ona su bila zatvorena.
44:2
Tada mi je GOSPOD rekao: “Ova će vrata biti zatvorena, neće se otvarati i nitko neće na njih ulaziti, zato što je GOSPOD, Bog Izraelov, ušao na njih; stoga će biti zatvorena.
44:3
One su za Kneza! Knez sâm će sjediti na njima da bi jeo kruh pred GOSPODOM; ući će putem trijema od tih vrata i izaći će istim putem.”
44:4
Onda me je odveo putem sjevernih vrata ispred Doma. I pogledao sam, i gle, slava GOSPODNJA ispunila je Dom GOSPODNJI. Nato sam pao na lice svoje.
44:5
A GOSPOD mi je rekao: “Sine čovječji, dobro pazi, i pogledaj očima svojim i slušaj ušima svojim sve što ću ti ja reći glede svih uredaba Doma GOSPODNJEG i svih zakona njegovih; i dobro pazi na ulaz u Dom, zajedno sa svim izlascima iz Svetišta.
44:6
I trebaš reći buntovnicima, baš domu Izraelovu: ‘Ovako govori Gospodin BOG: Dome Izraelov, dovoljno je svih gnjusoba vaših,
44:7
pošto ste dovodili u Svetište moje tuđince, neobrezana srca i neobrezana tijela, da budu u Svetištu mome, da ga kaljaju, i to Dom moj, dok ste vi prinosili moj kruh, pretilinu i krv. I raskinuli su savez moj zbog svih gnjusoba vaših.
44:8
I niste izvršavali dužnost za ono što je sveto za mene, nego ste druge umjesto sebe postavili za izvršitelje dužnosti moje u Svetištu mome.’ ”
44:9
Ovako govori Gospodin BOG: “Nijedan tuđinac, neobrezana srca i neobrezana tijela, od svih tuđinaca koji su među sinovima Izraelovim, neće ući u moje Svetište.
44:10
A Leviti koji su se udaljili od mene kad je Izrael zastranio, kad su zastranili od mene idući za idolima svojim, snosit će baš nepravdu svoju.
44:11
Ipak oni će biti poslužitelji u Svetištu mome imajući dužnost na vratima Doma i kod posluživanja Doma. Oni će za narod klati žrtve paljenice i žrtve, i oni će stajati pred njima da im poslužuju.
44:12
Zato što su im posluživali pred idolima njihovim i naveli dom Izraelov da padne u nepravdu, stoga sam ruku svoju podigao protiv njih”, govori Gospodin BOG, “i snosit će nepravdu svoju.
44:13
I neće više k meni prilaziti da izvršavaju službu svećeničku ni neće prilaziti k nečemu što je sveto za mene u Najsvetijem predjelu, nego će snositi sramotu svoju i gnjusobe svoje koje su počinili.
44:14
No ja ću ih postaviti za izvršavatelje dužnosti za Dom, za svaku službu u njemu i za sve što se treba napraviti u njemu.”

Pravila za svećenike

44:15
“Ali svećenici Leviti, sinovi Zadokovi, koji izvršavaju dužnost za Svetište moje kad su sinovi Izraelovi zastranili od mene, oni će pristupati k meni da mi poslužuju i stajat će preda mnom da mi prinose pretilinu i krv”, govori Gospodin BOG.
44:16
“Oni će ulaziti u Svetište moje i oni će pristupati stolu mome da mi poslužuju i izvršavaju dužnosti za mene.
44:17
I dogodit će se, kad oni budu ulazili na vratā unutrašnjeg predvorja, da će biti odjeveni u lanenu odjeću; i ništa vuneno ne smije biti na njima dok poslužuju na vratima unutrašnjeg predvorja i unutra.
44:18
Na glavama će im biti lanene kape, a oko bokova svojih imat će lanene hlače; neka se ne opasuju ničim što dovodi do znojenja.
44:19
A kad budu izlazili u najkrajnje predvorje, baš u najkrajnje predvorje k narodu, svući će odjeću svoju u kojoj su posluživali i ostavit će ih u svetim odajama, te će odjenuti drugu odjeću, i neće posvetiti narod odjećom svojom.
44:20
Ni glavu svoju neće brijati, ni uvojke svoje neće puštati da narastu; samo će podšišati glave svoje.
44:21
I nijedan svećenik neka ne pije vino, kad ulazi u unutrašnje predvorje.
44:22
Ni neka ne uzimaju sebi za ženu udovicu ni onu koja je otpuštena, nego neka uzmu djevojku iz sjemena doma Izraelova ili udovicu koja je prije za muža imala svećenika.
44:23
I podučavat će narod moj razlici između svetog i nesvetog, i podučiti ih da razlikuju između nečistog i čistog.
44:24
A u raspravi će oni ustajati da sude, i sudit će po mojim prosudbama. I držat će zakone moje i odredbe moje na svim skupštinama mojim, i posvetit će Šabate moje.
44:25
I neka ne dolaze k mrtvoj osobi da se ne okaljaju; samo zbog oca ili majke ili sina ili kćeri, brata ili sestre koja nije imala muža, oni se mogu okaljati.
44:26
A nakon što se taj očisti, neka mu broje sedam dana.
44:27
A u dan kad taj ulazi u Svetište, u unutrašnje predvorje, da poslužuje u Svetištu, prinijet će svoju žrtvu za grijeh”, govori Gospodin BOG.
44:28
A to će im biti kao baština: ja sam baština njihova. I nećete im davati posjed u Izraelu: ja sam posjed njihov.
44:29
Oni će se hraniti jestivom žrtvom i žrtvom za grijeh i žrtvom za prijestup; i sve ono što je posvećeno u Izraelu bit će njihovo.
44:30
I prvo od svih prvina svakojakih plodova, i svi prinosi svakovrsnih prinosa vaših, bit će za svećenika; također ćete svećeniku davati i prvine tijesta svojega, da bi on dao da blagoslov počiva na domu tvome.
44:31
Svećenici neka ne jedu ništa što je uginulo samo od sebe ili što je od zvijeri rastrgano, bilo od ptice ili životinje.”



Dnevno čitanje Biblije
21 Studeni 2020

<< Ezek. 43 | Ezek. 44 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje