Jeremija

Poglavlje 17

Judin grijeh

17:1
Grijeh je Judin upisan željeznom pisaljkom i dijamantnim vrškom; urezan je na ploči srca njihova i na rogovima žrtvenika vaših,
17:2
dok se sinovi njihovi sjećaju žrtvenika njihovih i gajeva njihovih oko zelenog drveća na visokim brdima.
17:3
“Goro moja u polju, imetak tvoj i sve blago tvoje kao plijen ću dati, a uzvišice tvoje za grijeh po svim međama tvojim.
17:4
A ti, baš ti, otpustit ćeš baštinu svoju što sam je tebi dao. I navest ću te da služiš neprijateljima svojim u zemlji koju ne poznaješ, jer je u srdžbi mojoj planuo oganj, koji će gorjeti zauvijek.”
17:5
Ovako govori GOSPOD: “Proklet neka bude čovjek koji se pouzdaje u čovjeka i tijelo pravi mišicom svojom i čije srce odstupa od GOSPODA.
17:6
Jer takav će biti poput vrijesa u pustinji i neće vidjeti kad dobro dolazi, nego će prebivati na sušnim mjestima u pustoši, u zemlji slanoj i nenastanjenoj.
17:7
Blagoslovljen je čovjek koji se pouzdaje u GOSPODA i kojemu je GOSPOD nada.
17:8
Jer on će biti kao uz vode zasađeno stablo, koje korijenje svoje pruža k rijeci; i neće vidjeti kada žega dolazi, nego će mu lišće biti zeleno. I neće se brinuti za sušne godine ni neće prestati donositi plod.
17:9
Srce je prijevarno više od svega, i očajno je opako; tko ga može spoznati?
17:10
Ja, GOSPOD, istražujem srce i ja ispitujem bubrege, baš da bih dao svakome prema putevima njegovim, i prema plodu djela njegovih.
17:11
Kao što jarebica leži na jajima, a ne izleže ih, tako i onaj koji stječe bogatstvo, no ne po pravdi, ostavit će ga usred dana njegovih i svršetak njegov bit će poput luđaka.”
17:12
Slavno uzvišeno prijestolje od početka je mjesto svetišta našega.
17:13
GOSPODE, nado Izraelova, svi koji te napuste, postidjet će se i “oni koji od mene odstupe bit će na zemlji zapisani, zato što su napustili GOSPODA, izvor žive vode.”

Jeremija moli za izbavljenje

17:14
Ozdravi me, GOSPODE, i bit ću ozdravljen, spasi me, i bit ću spašen, jer ti si hvala moja.
17:15
Evo, oni mi govore: “Gdje je riječ GOSPODNJA? Neka sada dođe!”
17:16
Ali ja nisam bježao od toga da budem pastir koji tebe slijedi niti sam želio dan jadni. Ti znaš da je ono što je izašlo s usana mojih bilo ispravno pred tobom.
17:17
Ne budi mi strava, ti si nada moja u dan zli.
17:18
Neka se postide oni što me progone, no ja neka se ne postidim; neka se oni zastraše, no ja neka se ne zastrašim. Dovedi na njih dan zli i uništi ih dvostrukim uništenjem.

Držite Šabat svetim

17:19
Ovako mi je GOSPOD rekao: “Idi i stani na vrata narodnih sinova, na koja ulaze kraljevi Judini i na koja izlaze, i na sva vrata jeruzalemska.
17:20
I reci im: ‘Čujte riječ GOSPODNJU, vi kraljevi Judini i svi vi iz Jude i svi stanovnici Jeruzalema koji ulazite na ova vrata!
17:21
Ovako govori GOSPOD: Pazite se, i ne nosite tereta u dan Šabata i ne unosite ga na vrata jeruzalemska.
17:22
I ne iznosite teret iz kuća svojih u dan Šabata ni ne radite nikakvog posla, nego posvetite dan Šabata, kao što sam ja zapovjedio očevima vašim.
17:23
Ali oni nisu bili poslušni i nisu priklonili uši svoje, nego su otvrdnuli šije svoje da ne čuju i ne prime pouku.
17:24
I dogodit će se, ako me budete pomno slušali,” govori GOSPOD, “da ne unosite teret na vrata ovoga grada u dan Šabata nego posvetite dan Šabata tako da ne radite nikakvog posla u njemu,
17:25
da će tada na vrata ovoga grada ulaziti kraljevi i knezovi koji sjede na prijestolju Davidovu, vozeći se na kolima i jašući na konjima, oni i knezovi njihovi, ljudi iz Jude i stanovnici Jeruzalema; i ovaj grad ostat će zauvijek.
17:26
I dolazit će iz gradova Judinih i iz mjesta oko Jeruzalema i iz zemlje Benjaminove i iz ravnice i s gorja i s juga, donoseći žrtve paljenice i žrtve i jestive žrtve i kâd, i donoseći žrtve hvale u Dom GOSPODNJI.
17:27
Ali ako me ne budete slušali da posvetite dan Šabata i da ne nosite teret baš kad ulazite na vrata jeruzalemska u dan Šabata, tada ću zapaliti oganj na vratima njegovim, i on će proždrijeti dvorove jeruzalemske, i neće se ugasiti.’ ”Dnevno čitanje Biblije
11 Listopad 2021

<< Jer. 17 | Jer. 18 | Izr. 31 | Titu 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje