Izaija

Poglavlje 39

Poslanici iz Babilona

39:1
U ono vrijeme babilonski kralj Merodakbaladan, sin Baladanov, poslao je pisma i dar Ezekiji, jer je čuo da se razbolio i ozdravio.
39:2
I Ezekija se tome razveselio te im pokazao svoju kuću dragocjenosti, srebro i zlato i mirodije i dragocjenu pomast, i svu svoju oružarnicu i sve što se našlo u riznicama njegovim. Nije bilo ničega u dvoru njegovom i u svoj njegovoj vlasti što im Ezekija nije pokazao.
39:3
Tada je prorok Izaija došao kralju Ezekiji i upitao ga: “Što su rekli ti ljudi? I odakle su došli k tebi?” Nato je Ezekija odgovorio: “Došli su k meni iz daleke zemlje, čak iz Babilona.”
39:4
Zatim je upitao: “Što su vidjeli u dvoru tvome?” Nato je Ezekija odgovorio: “Sve što je u mojem dvoru vidjeli su; nema ničega među riznicama mojim što im nisam pokazao.”
39:5
Tada je Izaija rekao Ezekiji: “Čuj riječ GOSPODA nad vojskama:
39:6
‘Evo, dolaze dani kada će sve što je u dvoru tvome i ono što su očevi tvoji pohranili do dana današnjega biti odneseno u Babilon; ništa neće ostati’, govori GOSPOD.
39:7
‘A od sinova tvojih koji će poteći od tebe, što ih budeš izrodio, bit će odvedeni; i bit će eunici na dvoru kralja babilonskoga’.”
39:8
Nato je Ezekija rekao Izaiji: “Dobra je riječ GOSPODNJA koju si izrekao.” Još je rekao: “Jer će biti mira i istine u dane moje.”

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje