Izaija

Poglavlje 40

Utjeha za Božji narod

40:1
“Tješite, tješite narod moj”, govori Bog vaš.
40:2
“Govorite prijazno Jeruzalemu i doviknite mu da je borba njegova završila, da mu se nepravda oprostila, jer je iz ruke GOSPODNJE dvostruko primio za sve grijehe svoje.”
40:3
Glas onoga koji vapi u pustinji: “Pripremite put GOSPODNJI, poravnajte u pustinji glavni put Bogu našemu.
40:4
Svaka dolina neka se povisi i svaka gora i brdo neka se slegne. I što je iskrivljeno, neka se poravna, i hrapava mjesta neka budu ravna.
40:5
Tada će se otkriti slava GOSPODNJA i sva će je tijela zajedno gledati; jer su GOSPODNJA usta to izgovorila.”
40:6
Glas je rekao: “Viči!” A on je upitao: “Što da vičem?” “Svako je tijelo trava i sva krasota njegova je kao cvijet poljski.
40:7
Sahne trava, vene cvijet; zato što duh GOSPODNJI puše na njega. Zasigurno je narod trava.
40:8
Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje zauvijek.”

Veličina Božja

40:9
Sione, ti što donosiš radosne vijesti uzađi na goru visoku! Snažno podigni glas svoj, Jeruzaleme, ti koji donosiš radosne vijesti! Podigni ga, ne boj se! Reci gradovima Judinim: “Evo Boga vašega.”
40:10
Gle, Gospodin BOG doći će rukom snažnom i mišica će njegova vladati za njega. Evo, s njim je nagrada njegova, a pred njim djela njegova.
40:11
Stado će svoje napasati kao pastir; mišicom svojom skupit će jaganjce i nosit će ih u naručju svome, i nježno voditi one koji imaju mlade.
40:12
Tko je svojim dlanom vode izmjerio i pedljem nebesa odmjerio i mjerilom prah zemaljski obuhvatio i utezima planine izvagao, a vagom brda?
40:13
Tko je usmjerio Duh GOSPODNJI ili ga kao savjetnik njegov poučio?
40:14
S kim se je on posavjetovao i tko ga je uputio i tko ga je poučio putu suda i poučio ga znanju i pokazao mu put razboritosti?
40:15
Gle, narodi su kao kap iz vjedra i smatra ih se kao prašina na vagi; gle, on otoke kao zrnca podiže.
40:16
Ni Libanon nije dovoljan da gori, ni životinja njegovih nema dovoljno za žrtvu paljenicu.
40:17
Svi narodi su kao ništa pred njim, i on ih smatra manjim od ničega i prazninom.
40:18
S kime ćete onda Boga usporediti? Ili s kakvim ga likom porediti?
40:19
Ljevač lijeva lik liveni, a zlatar ga okiva zlatom i izlijeva srebrne lančiće.
40:20
Onaj koji je presiromašan da prinosi izabire drvo koje neće trunuti; on traži za sebe vještog obrtnika da postavi lik izrezbareni koji se neće micati.
40:21
Zar ne znate? Niste li čuli? Nije li vam od početka rečeno? Niste li razumjeli od utemeljenja zemlje?
40:22
To je onaj koji stoluje nad krugom zemaljskim, i čiji su stanovnici kao skakavci; onaj koji je kao zastor nebesa razastro i kao šator ih razapeo da u njemu prebiva.
40:23
Knezove promeće u ništa, čini da su suci zemaljski kao ništa.
40:24
Da, neće biti zasađeni, da, neće biti posijani, da, stablo im se u zemlji neće ukorijeniti; a on će i puhnuti na njih pa će usahnuti, i vihor će ih kao strnjiku raznijeti.
40:25
“S kime ćete me onda usporediti ili tko će mi biti ravan?” govori Sveti.
40:26
Podignite uvis oči svoje i pogledajte tko je to stvorio da na broj izvodi vojsku njihovu, on ih sve po imenu zove po velikoj moći njegovoj, jer on je jak u snazi, nijedno ne nestaje.
40:27
Zašto ti Jakove kažeš, i ti Izraele, govoriš: “Put moj sakriven je GOSPODU, i sud je moj mimoišao Boga mojega”?
40:28
Zar ne znaš? Nisi li čuo da se vječni Bog, GOSPOD, Stvoritelj krajeva zemaljskih, nije umorio niti je iznemogao? Njegov se razbor istražiti ne može.
40:29
Umornome moć daje, a nemoćnima snagu uvećava.
40:30
Čak će se i mladi umoriti i malaksati, i mladići će sasvim pasti.
40:31
Ali će se snaga onima koji čekaju na GOSPODA obnoviti; podizat će se na krilima kao orlovi, trčati i neće malaksati, i hodat će i neće se umoriti.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje