1 Ivanova

Poglavlje 5

Vjera koja pobjeđuje

5:1
Svaki koji vjeruje da Isus jest Krist, od Boga je rođen. I svaki koji ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji se rodio od njega.
5:2
Po ovome znamo da ljubimo djecu Božju: kad ljubimo Boga i zapovijedi njegove držimo.
5:3
Jer ovo je ljubav Božja: da držimo njegove zapovijedi. A zapovijedi njegove nisu teške.
5:4
Jer svaki koji je od Boga rođen, pobjeđuje svijet. A ovo je pobjeda koja pobjeđuje svijet: vjera naša.
5:5
Tko je taj koji pobjeđuje svijet ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji?
5:6
To je onaj koji je došao od vode i krvi, Isus Krist. Ne samo od vode nego od vode i krvi. I Duh je taj koji svjedoči, jer Duh je istina.
5:7
Jer troje su što svjedoče u nebu: Otac, Riječ i Duh Sveti. I ovo troje su jedno.
5:8
I troje su što svjedoče na zemlji: Duh i voda i krv. I ovo troje su usklađeni u jednom.
5:9
Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje kojim je on svjedočio za svojega Sina.
5:10
Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo u sebi; tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lažljivcem, jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je Bog svjedočio za svojega Sina.
5:11
A ovo je to svjedočanstvo: Bog je nama dao život vječni i taj je život u Sinu njegovu.
5:12
Tko ima Sina, ima život, tko nema Sina Božjega, nema života.

Sigurnost vjere

5:13
Ovo sam napisao vama koji vjerujete u ime Sina Božjeg, da biste znali da imate život vječni i da biste vjerovali u ime Sina Božjeg.
5:14
I ovo je pouzdanje koje imamo u njega, da ako što molimo po volji njegovoj, uslišava nas.
5:15
A ako znamo da nas uslišava, sve što molimo, znamo da imamo odgovor na molbe koje smo zamolili od njega.
5:16
Ako tko vidi brata svojega gdje čini grijeh što nije na smrt, neka moli i dat će mu život, onima koji čine grijeh što nije na smrt. Postoji grijeh koji je na smrt; za takav ne kažem da se moli.
5:17
Svaka nepravda je grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt.
5:18
Znamo da svaki koji je rođen od Boga, ne griješi; nego se rođeni od Boga čuva i Zli ga se ne dotiče.
5:19
Znamo da smo od Boga, a sav svijet leži u zloći.
5:20
I znamo da je Sin Božji došao i dao nam razum da upoznamo onoga koji je istinit. I mi smo u istinitome, u Sinu njegovom Isusu Kristu. On je istiniti Bog i život vječni.
5:21
Dječice, čuvajte se idola! Amen.Dnevno čitanje Biblije
25 Studeni 2022

<< Dan. 1 | Dan. 2 | I Ivan 5 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje