Danijel

Poglavlje 2

Nabukodonosorov san

2:1
A druge godine Nabukodonosorova kraljevanja usnio je Nabukodonosor snove: stoga se duh njegov uznemirio i san ga je napustio.
2:2
Nato je kralj zapovjedio da se pozovu čarobnjaci i astrolozi i vračari, i Kaldejci da protumače kralju njegove snove. Tako su došli i stali pred kralja.
2:3
Zatim im je kralj rekao: “Usnio sam jedan san i moj se duh uznemirio kako bih razumio taj san.”
2:4
Tada su Kaldejci odgovorili kralju na sirijskom: “Kralju, živ bio zauvijek! Ispripovjedi san slugama svojim, a mi ćemo ga protumačiti.”
2:5
Kralj je odgovorio i rekao Kaldejcima: “Taj predmet je za mene gotov: ako mi ne objavite san i njegovo tumačenje, bit ćete rastrgani u komade, a vaše kuće neka budu pretvorene u gnojište.
2:6
No ako mi pokažete san i protumačite ga, dobit ćete od mene darove i nagrade i veliku čast. Stoga pokažite mi san i protumačite ga.”
2:7
Oni su ponovo odgovorili i rekli: “Neka kralj kaže san slugama svojim, a mi ćemo ga protumačiti.”
2:8
Kralj je odgovorio i rekao: “Znam ja sa sigurnošću da želite dobiti na vremenu zato što znate da je taj predmet za mene gotov.
2:9
No ako mi ne objavite što sam usnio, za vas postoji samo jedan ukaz, jer vi ste se dogovorili da govorite lažljive i pokvarene riječi preda mnom dok se vrijeme ne promijeni. Stoga mi ispričajte taj san, pa ću znati da mi ga možete protumačiti!”
2:10
Kaldejci su odgovorili pred kraljem i rekli: “Nema na zemlji čovjeka koji bi mogao prokazati kraljev predmet. Stoga nema kralja, gospodara ni vladara koji je takvo što zatražio od nekog čarobnjaka ili astrologa ili Kaldejca.
2:11
I to je rijetki predmet koji kralj traži i nema nikoga koji bi to mogao pokazati kralju osim bogova, čije prebivanje nije među tijelom.”
2:12
Zbog toga se kralj silno rasrdio i jako razbjesnio te zapovjedio da se pogube svi mudraci babilonski.
2:13
I izašao je ukaz da se trebaju pogubiti mudraci pa su potražili i Danijela i njegove drugove da se pogube.
2:14
Nato je Danijel odgovorio umno i mudro Arioku, zapovjedniku kraljevske straže, koji je bio izašao da pogubi mudrace babilonske.
2:15
Odgovorio je i rekao Arioku, zapovjedniku kraljevu: “Zašto je taj ukaz od kralja tako žuran?” Tada je Ariok objasnio Danijelu taj predmet.
2:16
Nato je Danijel ušao i zatražio od kralja da mu podari vrijeme kako bi kralju protumačio san.

Bog objavljuje Nabukodonosorov san

2:17
Zatim je Danijel ušao u svoju kuću te sve objasnio Hananiji, Mišaelu i Azariji, svojim drugovima,
2:18
da zatraže milosrđe od Boga nebeskoga u vezi te tajne, da Danijel i njegovi drugovi ne poginu s drugim mudracima babilonskim.
2:19
Tada je Danijelu bila objavljena tajna u noćnom viđenju. Nato je Danijel blagoslovio Boga nebeskoga.
2:20
Danijel je progovorio i rekao: “Neka je blagoslovljeno ime Božje uvijek i zauvijek, jer je njegova mudrost i moć.
2:21
On mijenja vremena i razdoblja, miče kraljeve i postavlja kraljeve, daje mudrost mudrima, i znanje onima koji poznaju razum.
2:22
On otkriva dubine i tajne, on zna što je u tami i svjetlost prebiva kod njega.
2:23
Tebi ja zahvaljujem i slavim te, tebe Bože očeva mojih, koji si mi dao mudrost i moć, i objavio si mi sada ono što smo zatražili od tebe; jer ti si nam sada objavio kraljev predmet.”
2:24
Stoga je Danijel ušao k Arioku, kome je kralj odredio da pogubi mudrace babilonske. Došao je i rekao mu ovako: “Nemoj pogubiti mudrace babilonske. Odvedi me pred kralja, pa ću kralju protumačiti san.”
2:25
Nato je Ariok žurno odveo Danijela pred kralja i rekao mu ovako: “Našao sam čovjeka od sužnjeva Judinih koji će objaviti kralju tumačenje sna.”
2:26
Kralj je odgovorio i rekao Danijelu čije je ime bilo Beltešazar: “Jesi li sposoban objasniti mi san koji sam vidio i protumačiti ga?”
2:27
Danijel je odgovorio u nazočnosti kralja i rekao: “Tajnu koju kralj istražuje, mudraci, astrolozi, čarobnjaci, i gatari ne mogu kralju pokazati;
2:28
ali postoji Bog u nebu koji otkriva tajne i on objavljuje kralju Nabukodonosoru ono što će biti u naredne dane. Ovo je tvoj san, i viđenje glave tvoje na postelji tvojoj:
2:29
Jer su tebi, kralju, na tvojoj postelji u um tvoj došle misli o tome što će se dogoditi poslije, a onaj koji otkriva tajne objavit će ono što će se dogoditi.
2:30
Ali što se mene tiče, ova tajna nije mi otkrivena zato što imam više mudrosti od bilo koga koji živi, nego da se radi njih objavi tumačenje kralju i da ti upoznaš misli srca svoga.

Danijel tumači san

2:31
Ti si, kralju, vidio i ugledao jedan golemi kip. Taj golemi kip čiji je sjaj bio izvanredan, stajao je pred tobom, a oblik njegov bio je strašan.
2:32
Tome kipu glava je bila od čistog zlata, prsa njegova i ruke njegove od srebra, trbuh njegov i bedra njegova od mjedi,
2:33
noge njegove od željeza, a stopala njegova dijelom od željeza, a dijelom od gline.
2:34
Ti si promatrao sve dok se nije odvalio kamen, bez da ga je ruka dodirnula, koji je udario kip, u stopala njegova, koja su bila od željeza i gline te ih smrskala.
2:35
Tada je zajedno bilo smrskano željezo, glina, mjed, srebro i zlato, i sve je postalo kao pljeva na ljetnim gumnima i vjetar ih je odnio da im se mjesta više nije našlo. A kamen koji je udario kip postao je velika gora te je napunila svu zemlju.
2:36
To je san; a njegovo ćemo tumačenje reći pred kraljem.
2:37
Ti si, kralju, kralj nad kraljevima, jer je Bog nebeski tebi dao kraljevstvo i snagu, jakost i slavu.
2:38
I bilo gdje boravili sinovi ljudski, životinje poljske i ptice nebeske, on ih je predao u ruke tvoje i postavio te gospodarom nad svima njima. Ti si ta glava od zlata.
2:39
Poslije tebe ustat će drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, pa sljedeće treće kraljevstvo, od mjedi, koje će gospodariti nad svom zemljom.
2:40
A četvrto kraljevstvo bit će čvrsto poput željeza, isto kao što željezo satire i sve lomi; kao željezo koje razbija sve njih, skršit će ih i stući.
2:41
A pošto si vidio stopala i nožne prste, dijelom od lončarske gline, a dijelom od željeza, podijeljeno će biti to kraljevstvo; no bit će u njemu nešto od čvrstoće željeza prema onome što si vidio željezo izmiješano s muljevitom glinom.
2:42
I kao što su prsti stopala bili dijelom od željeza, a dijelom od gline tako će i kraljevstvo biti dijelom čvrsto, a dijelom krhko.
2:43
A pošto si vidio željezo izmiješano s muljevitom glinom: oni će se miješati s ljudskim sjemenom, ali neće prianjati jedan uz drugoga, kao što se ni željezo ne može pomiješati s glinom.
2:44
I u dane ovih kraljeva Bog nebeski podignut će kraljevstvo koje nikada neće propasti i to kraljevstvo neće biti ostavljeno nekom drugom narodu. Ono će satrti i zatrti sva ona kraljevstva, a ono samo će stajati zauvijek.
2:45
Kao što si vidio da se kamen odvalio s gore, bez da ga je ruka dodirnula, te je smrskao željezo, mjed, glinu, srebro i zlato. Veliki Bog objavio je kralju što će se dogoditi nakon toga. San je pouzdan, a tumačenje njegovo nedvojbeno.”

Danijel uzvišen

2:46
Nato je kralj Nabukodonosor pao na lice svoje i iskazao štovanje Danijelu te zapovjedio da mu prinesu prinosnicu i miomirise.
2:47
Kralj je odgovorio Danijelu i rekao: “Zaista je tako da je vaš Bog, Bog nad bogovima i gospodar nad kraljevima, otkrivatelj tajni, budući da si mogao otkriti ovu tajnu.”
2:48
Tada je kralj uzvisio Danijela i podario ga mnogim sjajnim darovima, te ga postavio upraviteljem nad svom pokrajinom babilonskom i poglavarom nad svim mudracima babilonskim.
2:49
Nato je Danijel zatražio od kralja, te je on postavio Šadraka, Mešaka i Abednega nad upravom pokrajine babilonske, a Danijel je sjedio na kraljevim vratima.Dnevno čitanje Biblije
25 Studeni 2022

<< Dan. 1 | Dan. 2 | I Ivan 5 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje