1 Ljetopisa

Poglavlje 10

Šaulova smrt

10:1
Zatim su Filistejci zaratili protiv Izraela; i ljudi iz Izraela su bježali pred Filistejcima te su padali pogubljeni na gori Gilboi.
10:2
I Filistejci su žestoko krenuli za Šaulom i za njegovim sinovima. Tada su Filistejci pogubili Jonatana i Abinadaba i Malkišua, sinove Šaulove.
10:3
A boj protiv Šaula postao je sve žešći, pa su ga strijelci pogodili te je bio ranjen od strijelaca.
10:4
Tada je Šaul rekao svome štitonoši: “Izvuci mač svoj i probodi me njime da ne dođu ovi neobrezanici da me zlostavljaju.” Ali njegov štitonoša nije htio jer se jako prestrašio. Tako je Šaul uzeo mač i bacio se na njega.
10:5
A kad je njegov štitonoša vidio da je Šaul mrtav, on se isto tako bacio na mač te je umro.
10:6
Tako je umro Šaul i njegova tri sina, i sav je njegov dom umro zajedno.
10:7
A kad su svi ljudi iz Izraela koji su bili u dolini vidjeli da su ovi pobjegli i da su Šaul i njegovi sinovi poginuli, napustili su svoje gradove te pobjegli. Zatim su došli Filistejci i nastanili se u njima.
10:8
I dogodilo se sutradan, kad su Filistejci došli svući pobijene, da su našli Šaula i njegove sinove gdje leže na gori Gilboi.
10:9
A kad su ga oni svukli, uzeli su njegovu glavu i njegovu bojnu opremu te su poslali glasnike sve uokolo po zemlji filistejskoj da se donese vijest njihovim idolima i narodu.
10:10
Zatim su njegovu bojnu opremu stavili u dom svojih bogova, a njegovu glavu prikovali su u hram Dagonov.
10:11
A kad je sav Jabešgilead čuo sve što su Filistejci učinili Šaulu,
10:12
ustali su svi junaci i uzeli tijelo Šaulovo i tijela njegovih sinova te ih donijeli u Jabeš pa su pokopali kosti njihove pod hrastom u Jabešu; tada su postili sedam dana.
10:13
Tako je Šaul umro zbog svojih prijestupa koje je počinio protiv GOSPODA, i to protiv riječi GOSPODNJE koju nije držao, također i zbog traženja savjeta od nekog koji ima zazivačkog duha, da pita njega,
10:14
a nije pitao GOSPODA. Stoga ga je pogubio i prenio kraljevstvo na Davida, sina Jišajeva.Dnevno čitanje Biblije
25 Lipanj 2021

<< I. Lje. 9 | I. Lje. 10 | Ps. 119:57-64 | Rim. 9 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje