1 Ljetopisa

Poglavlje 5

Rubenovo potomstvo

5:1
A sinovi Izraelova prvorođenca Rubena (jer je on bio prvorođenac, ali pošto je oskvrnuo postelju oca svoga, njegovo je prvorodstvo bilo predano sinovima Josipa, sina Izraelova; i to rodoslovlje se ne računa po prvorodstvu.
5:2
Jer je Juda nadvladao nad svojom braćom i od njega je došao glavni vladar, ali prvorodstvo je bilo Josipovo).
5:3
Sinovi Rubena kažem, prvorođenca Izraelova bili su: Hanok i Palu, Hezron i Karmi.
5:4
Sinovi Joelovi: njegov sin Šemaja, njegov sin Gog, njegov sin Šimej,
5:5
njegov sin Mika, njegov sin Reaja, njegov sin Baal,
5:6
njegov sin Beera, kojega je Tilgatpilneser, kralj asirski, odveo u sužanjstvo; on je bio knez Rubenovaca.
5:7
A njegovoj braći po njihovim porodicama, kad se rodoslovlje zbrojilo po njihovim naraštajima, poglavar je bio Jeiel i Zaharija,
5:8
te Bela, sin Azaza, sina Šeme, sina Joelova koji je živio u Aroeru pa sve do Neba i Baalmeona.
5:9
A na istoku je on obitavao do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrata, zato što im se stoka bila namnožila u zemlji gileadskoj.
5:10
I u dane Šaulove započeli su rat protiv Hagarijaca koji su pali od njihove ruke. Zatim su se nastanili u njihovim šatorima po svoj istočnoj zemlji gileadskoj.

Gadovo potomstvo

5:11
A sinovi Gadovi živjeli su nasuprot njima, u zemlji bašanskoj sve do Salke:
5:12
poglavar Joel, te sljedeći Šafam, pa Jaanaj i Šafat u Bašanu,
5:13
a njihova braća prema domovima očeva svojih bila su: Mihael i Mešulam i Šeba i Joraj i Jakan i Zija i Heber, sedmorica.
5:14
To su sinovi Abihajila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jahda, sina Buzova.
5:15
Ahi, sin Abdiela, sina Gunijeva, bio je poglavar doma očeva njihovih.
5:16
A oni su živjeli u Gileadu u Bašanu i u njegovim naseljima, te po svim predgrađima šaronskim do međa njihovih.
5:17
Svi su ovi bili popisani po rodoslovljima u dane Jotama, kralja Judina, i u dane Jeroboama, kralja Izraelova.
5:18
Sinova Rubenovih i Gadovaca i polovice plemena Manašeova, od junaka, ljudi koji su nosili štit i mač te odapinjali lukom i bili vješti u ratu, bilo je četrdeset i četiri tisuće sedam stotina i šezdeset, onih što su izlazili u rat.
5:19
I započeli su rat s Hagarijcima, s Jeturom i Nefišem i Nodabom.
5:20
I imali su pomoć protiv njih te su Hagarijci bili predani u njihove ruke, i svi koji su bili s njima; jer su u boju zavapili k Bogu, i on ih je uslišio zato što su se pouzdali u njega.
5:21
I odveli su njihovu stoku: od deva njihovih pedeset tisuća, i od ovaca dvije stotine i pedeset tisuća, a od magaraca dvije tisuće te od ljudi stotinu tisuća.
5:22
Jer su mnogi pali pogubljeni zato što je taj rat bio od Boga. I oni su živjeli u njihovim mjestima sve do sužanjstva.
5:23
A sinovi polovice plemena Manašeova živjeli su u zemlji. Oni su se namnožili od Bašana sve do Baalhermona i Senira i do gore Hermon.
5:24
A ovo su bili poglavari domova očeva svojih: i to Efer i Iši i Eliel i Azriel i Jeremija i Hodavija i Jahdiel, silni junaci, ljudi na glasu, i poglavari domova očeva svojih.
5:25
Zatim su prestupili protiv Boga očeva svojih te se odali bludu s bogovima naroda one zemlje koje je Bog uništio pred njima.
5:26
I Bog Izraelov potaknuo je duh asirskoga kralja Pula i duh asirskoga kralja Tilgatpilnesera te ih je odveo u sužanjstvo: i to Rubenovce i Gadovce i polovicu plemena Manašeova te ih je doveo u Halah i Habor i Haru i na rijeku Gozan, sve do dana današnjega.Dnevno čitanje Biblije
23 Lipanj 2022

<< I. Lje. 5 | I. Lje. 6 | Ps. 119:41-48 | Rim. 7 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje