1 Samuelova

Poglavlje 10

Šaul pomazan za kralja

10:1
Tada je Samuel uzeo čašu s uljem te je izlio na glavu njegovu; zatim ga je poljubio i rekao: “Nije li to zato što te GOSPOD pomazao da budeš zapovjednik nad baštinom svojom?
10:2
Kada danas odeš od mene tada ćeš naći dva čovjeka kod Raheline grobnice, na granici zemlje Benjaminove, u Zelzahu; i oni će ti reći: ‘Nađena je magarad tvoja koju si pošao tražiti; i gle, tvoj se otac prestao brinuti za magarad, ali žaluje za vama govoreći: Što da učinim za svoga sina?’
10:3
Onda ćeš otići odande dalje i doći do Taborske ravnice pa će te ondje susresti tri čovjeka koji će uzlaziti k Bogu u Betel: jedan će nositi tri jarića, a drugi će nositi tri hljeba kruha, a treći će nositi mijeh vina.
10:4
I oni će te pozdraviti i dat će ti dva hljeba kruha, što ćeš ti primiti iz njihove ruke.
10:5
Poslije toga doći ćeš do brda Božjega, gdje se nalazi filistejski garnizon. I dogodit će se, kad dođeš tamo u grad, susrest ćeš skupinu proroka koji će silaziti s uzvišice, a pred njima psaltir i udaraljke i sviralo i harfa; i oni će prorokovati.
10:6
Tada će se Duh GOSPODNJI spustiti na tebe pa ćeš prorokovati s njima i bit ćeš pretvoren u drugog čovjeka.
10:7
I neka bude tako, kada se ovi znakovi ispune na tebi, onda čini kako ti se pruži prilika jer je Bog s tobom.
10:8
Zatim ćeš preda mnom sići u Gilgal i ja ću, evo, sići k tebi da prinesem žrtve paljenice i prinesem žrtve pomirnice. Sedam dana se zadrži dok ne dođem k tebi i ne pokažem ti što ćeš činiti.”
10:9
I bilo je to tako, da kad je on okrenuo leđa svoja da ode od Samuela, Bog mu je dao drugo srce i svi su se oni znakovi ispunili u onaj dan.
10:10
A kad su došli onamo na brdo, gle, u susret mu je došla skupina proroka i Duh Božji sišao je na njega te je prorokovao među njima.
10:11
I dogodilo se, kad su ga vidjeli svi koji su ga otprije poznavali da, evo, prorokuje među prorocima, da su ljudi počeli govoriti jedan drugome: “Što je to što je spopalo sina Kišova? Zar je i Šaul među prorocima?”
10:12
A jedan odande je odgovorio i rekao: “A tko je njihov otac?” Stoga je to postala poslovica: “Zar je i Šaul među prorocima?”
10:13
A kad je dovršio prorokovanje, došao je na uzvišicu.
10:14
Tada je Šaulov stric rekao njemu i njegovom slugi: “Kamo ste otišli?” A on je rekao: “Tražiti magarad, a kad smo vidjeli da je nigdje nema, otišli smo k Samuelu.”
10:15
Nato je Šaulov stric rekao: “Reci mi, molim te, što vam je rekao Samuel.”
10:16
A Šaul je rekao svome stricu: “Jasno nam je rekao da se je magarad našla.” Ali po pitanju kraljevstva, o čemu je Samuel govorio, ništa mu nije ispričao.

Šaul objavljen za kralja

10:17
Zatim je Samuel sazvao narod pred GOSPODA u Mispu
10:18
te rekao sinovima Izraelovim: “Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Ja sam izveo Izraela iz Egipta i izbavio sam vas iz ruke Egipćana i iz ruke svih kraljevstava i od onih koji su vas tlačili.
10:19
A vi ste danas odbacili svoga Boga, onoga koji vas je spašavao od svih vaših nedaća i vaših nevolja; i vi ste mu rekli: ‘Ne, nego postavi kralja nad nama!’ Stoga se sada prikažite pred GOSPODOM po svojim plemenima i po svojim tisućama.”
10:20
A kad je Samuel učinio da sva plemena Izraelova pristupe, bilo je označeno pleme Benjaminovo.
10:21
I kad je učinio da se privede pleme Benjaminovo po njihovim porodicama, bila je označena porodica Matrijeva; zatim je bio označen Šaul, sin Kišov; ali kad su ga tražili, nisu ga mogli naći.
10:22
Stoga su još upitali GOSPODA: “Je li taj čovjek uopće došao ovamo?” Nato je GOSPOD odgovorio: “Evo ga, sakrio se među tovarom.”
10:23
Tada su otrčali i doveli ga odande; i kad je stao među narod, bio je svojim ramenima i naviše, viši nego bilo tko iz naroda.
10:24
Tada je Samuel rekao svemu narodu: “Vidite li njega koga je izabrao GOSPOD, da nema nikoga poput njega između svega naroda?” I sav je narod počeo klicati i govoriti: “Živio kralj!”
10:25
Nato je Samuel objavio narodu kraljevska prava i zapisao ih u knjigu te je položio pred GOSPODA. Zatim je Samuel otpustio sav narod, svakoga svojoj kući.
10:26
A i Šaul je otišao kući u Gibeu, a s njim je pošla četa ljudi kojima je Bog taknuo srca.
10:27
Ali su sinovi Belijalovi rekli: “Kako će nas taj spasiti?” I prezreli su ga i nisu mu donijeli nikakve darove. No on je ostao miran.Dnevno čitanje Biblije
4 Svibanj 2021

<< I. Sam. 9 | I. Sam. 10 | Ps. 88 | Ivan 20 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje