Ivan

Poglavlje 20

Isusovo uskrsnuće

20:1
Prvoga dana u tjednu, rano, dok je još bila tama, došla je Marija Magdalena do grobnice i opazila da je kamen odmaknut s grobnice.
20:2
Tada je otrčala i došla k Šimunu Petru i drugomu učeniku, koga je Isus volio, te im rekla: “Uzeli su Gospodina iz grobnice i ne znamo gdje su ga položili.”
20:3
Nato su Petar i onaj drugi učenik izašli i došli do grobnice.
20:4
A trčala su obojica zajedno, ali je onaj drugi učenik trčao brže od Petra i stigao prvi do grobnice.
20:5
I pošto se sagnuo i pogledao unutra, ugledao je laneno platno gdje leži; ipak nije ušao unutra.
20:6
Uto je stigao Šimun Petar, slijedeći ga, te ušao u grobnicu i vidio laneno platno gdje leži,
20:7
i rubac što mu je bio oko glave, ali nije ležao uz laneno platno, već je bio posebno svijen na jednom mjestu.
20:8
Tada je ušao i onaj drugi učenik koji je prvi došao do grobnice, te vidio i povjerovao;
20:9
jer još nisu razumjeli Pisma da on mora uskrsnuti od mrtvih.
20:10
Zatim su se učenici ponovo vratili svome domu.

Isus se pokazuje

Mariji Magdaleni i učenicima

20:11
A Marija je ostala vani pokraj groba i plakala; i dok je plakala, sagnula se i pogledala u grobnicu,
20:12
te opazila dva anđela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo Isusovo tijelo: jedan kod glave, a drugi kod nogu.
20:13
I oni su je upitali: “Ženo, zašto plačeš?” Rekla im je: “Zato što su odnijeli moga Gospodina i ne znam gdje su ga položili.”
20:14
I kad je to izgovorila, okrenula se unatrag i ugledala Isusa gdje stoji. A nije znala da je to Isus.
20:15
Isus ju je upitao: “Ženo, zašto plačeš? Koga tražiš?” Misleći da je vrtlar, ona mu je odgovorila: “Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga položio i ja ću ga uzeti.”
20:16
Isus joj je rekao: “Marijo!” Ona se okrenula i rekla mu: “Rabbuni!”, što će reći: “Učitelju!”
20:17
Isus joj je rekao: “Ne dotiči me se, jer još nisam uzašao k Ocu, nego idi k braći mojoj i reci im: ʻUzlazim Ocu svojemu i Ocu vašemu, svojemu Bogu i vašemu Bogu.ʼ ”
20:18
Došla je Marija Magdalena i javila učenicima da je vidjela Gospodina i da joj je to rekao.
20:19
Tada je, toga istog dana uvečer, a to je bio prvi dan u tjednu, dok su vrata gdje su se učenici okupili bila zatvorena zbog straha od Židova, Isus došao i stao u sredinu pa im rekao: “Mir vama!”
20:20
I kad je to rekao, pokazao im je svoje ruke i svoj bok. Tada su se učenici obradovali kad su vidjeli Gospodina.
20:21
Onda im je Isus ponovo rekao: “Mir vama! Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas.”
20:22
I kad je to izgovorio, dahnuo je na njih i rekao im: “Primite Duha Svetoga!”
20:23
Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.”

Isus i Toma

20:24
A Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, nije bio s njima kad je Isus došao.
20:25
Stoga su mu drugi učenici govorili: “Vidjeli smo Gospodina.” Ali im je on rekao: “Dok ne vidim na rukama njegovim trag od klinova i ne stavim prst svoj u trag od klinova, i ne stavim ruku svoju u njegov bok, neću vjerovati.”
20:26
I poslije osam dana njegovi su učenici ponovo bili unutra, i Toma s njima. Isus je došao, a vrata su bila zatvorena, i stao u sredinu te rekao: “Mir vama!”
20:27
Zatim je rekao Tomi: “Pruži prst svoj ovamo i pogledaj ruke moje; i pruži ruku svoju pa je stavi u bok moj, i ne budi nevjeran, nego vjeran!”
20:28
A Toma je odgovorio i rekao mu: “Gospodin moj i Bog moj!”
20:29
Isus mu je rekao: “Tomo, jer si me vidio, vjeruješ. Blaženi oni koji nisu vidjeli, a povjerovali su!”
20:30
I mnoge je druge znakove Isus zasigurno učinio pred svojim učenicima, koji nisu zapisani u ovoj knjizi.
20:31
A ovi su zapisani da bi povjerovali da Isus jest Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život po njegovom imenu.Dnevno čitanje Biblije
4 Svibanj 2021

<< I. Sam. 9 | I. Sam. 10 | Ps. 88 | Ivan 20 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje