2 Kraljevima

Poglavlje 3

Moab se pobunio protiv Izraela

3:1
A Jehoram, sin Ahabov, počeo je kraljevati nad Izraelom u Samariji osamnaeste godine Jehošafatova kraljevanja u Judi. I kraljevao je dvanaest godina.
3:2
I on je činio ono što je zlo u očima GOSPODNJIM, ali ne kao njegov otac i ne kao njegova majka, jer je uklonio Baalov lik što ga je napravio njegov otac.
3:3
Ali je prianjao uz grijehe Jeroboama, sina Nebatova, koji je navodio Izraela na grijeh; i od njih nije odstupao.
3:4
A Meša, kralj moapski, bio je ovčar i morao je davati kralju Izraelovom stotinu tisuća janjaca i stotinu tisuća ovnova pod runom.
3:5
I dogodilo se, kad je umro Ahab, da se kralj moapski pobunio protiv Izraelovog kralja.
3:6
I u to vrijeme kralj Jehoram je izašao iz Samarije i pobrojio sav Izrael.
3:7
Zatim je otišao i poručio Jehošafatu, kralju Judinu, govoreći: “Moapski kralj pobunio se protiv mene. Hoćeš li poći sa mnom u boj protiv Moaba?” Nato je ovaj odgovorio: “Poći ću! Ja sam kao ti, moj je narod kao tvoj narod i moji konji kao tvoji konji.”
3:8
Tada je upitao: “Kojim ćemo putem poći?” A on mu je odgovorio: “Putem kroz Edomsku pustinju.”
3:9
Tako je krenuo kralj Izraelov s kraljem Judinim i s kraljem edomskim. I sedam su dana kružili putem, a nije bilo vode za vojsku ni za stoku koja ih je slijedila.
3:10
Tada je kralj Izraelov rekao: “Jao! Pa GOSPOD je pozvao ova tri kralja skupa da ih preda u ruke Moapcima!”
3:11
Ali je Jehošafat rekao: “Zar nema ovdje proroka GOSPODNJEGA da preko njega zatražimo savjet od GOSPODA?” Tada je jedan od slugu kralja Izraelovoga odgovorio i rekao: “Ovdje je Elizej, sin Šafatov, koji je izlijevao vodu na ruke Ilijine.”
3:12
Nato je Jehošafat rekao: “Riječ GOSPODNJA je kod njega.” Tako su kralj Izraelov i Jošafat i kralj edomski sišli k njemu.
3:13
A Elizej je rekao kralju Izraelovom: “Što ja imam s tobom? Kreni ti k prorocima oca svoga i k prorocima majke svoje!” Nato mu je kralj Izraelov rekao: “Ne! Jer GOSPOD je pozvao ova tri kralja skupa da ih preda u ruke Moapcima.”
3:14
Zatim je Elizej rekao: “Tako mi života GOSPODA nad vojskama, pred kojim stojim, zasigurno da nemam obzira prema nazočnosti Jehošafata, kralja Judina, ne bih prema tebi ni pogledao, niti te zapazio.
3:15
No sada mi dovedite svirača.” I dogodilo se, dok je svirač svirao, da je nad njega sišla ruka GOSPODNJA.
3:16
Tada je rekao: “Ovako govori GOSPOD: ‘Napravite da ova dolina bude puna jama.’
3:17
Jer ovako govori GOSPOD: ‘Nećete vidjeti vjetra niti ćete vidjeti kiše, a ova će se dolina napuniti vodom da možete piti i vi i vaša stoka i vaše životinje.’
3:18
A to je još malo u očima GOSPODNJIM: on će također predati Moapce u ruke vaše.
3:19
I vi ćete udariti sve utvrđene gradove i sve izabrane gradove, i posjeći ćete sva dobra stabla, i začepiti sve izvore vode i kamenjem upropastiti svaki dobar komad zemlje.”
3:20
I dogodilo se ujutro, dok se prinosila jestiva žrtva, da je, evo, voda došla putem od Edoma te se zemlja napunila vodom.
3:21
A kad su svi Moapci čuli da su kraljevi uzašli ratovati s njima, sakupili su sve koji su mogli nositi bojnu opremu te i one starije pa su ih postavili na granicu.
3:22
I ujutro su rano ustali, a sunce je zasjalo nad onom vodom te su Moapci ugledali da je voda s druge strane crvena kao krv.
3:23
Nato su rekli: “To je krv! Kraljevi su se zasigurno pobili i udarili jedan na drugoga. Stoga sada: na plijen, Moabe!”
3:24
Ali kad su stigli do Izraelovog tabora, Izraelci su se podigli i udarili Moapce, tako da su oni pobjegli pred njima. No ovi su krenuli da udare Moapce, čak i u njihovoj zemlji.
3:25
I razorili su im gradove te je svaki čovjek bacio svoj kamen na svaki dobar komad zemlje i zasuo ga, i začepili su sve izvore vode te su posjekli sva dobra stabla. Samo su Kirharasetu ostavili kamenje njegovo; ali su ga praćkari opkolili i potukli ga.
3:26
I kada je moapski kralj vidio da je bitka preteška za njega, uzeo je sa sobom sedam stotina ljudi vičnih maču da bi se probili do kralja edomskog, ali nisu mogli.
3:27
Tada je on uzeo svoga najstarijeg sina, koji se trebao zakraljiti umjesto njega, te ga je prinio kao žrtvu paljenicu na zidu. I digla se velika jarost protiv Izraela te su oni otišli od njega pa se vratili u svoju zemlju.Dnevno čitanje Biblije
9 Lipanj 2021

<< II. Kra. 3 | II. Kra. 4 | Ps. 114 | Djel. 25 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje