2 Kraljevima

Poglavlje 9

Jehu pomazan za kralj u Izraelu

9:1
Tada je prorok Elizej pozvao jednoga od sinova proročkih i rekao mu: “Opaši bokove svoje i uzmi ovu posudu s uljem u ruke svoje pa idi u Ramotgilead.
9:2
I kad stigneš onamo, potraži ondje Jehua, sina Jehošafatova, sina Nimšijeva. Zatim uđi i izvedi ga između braće njegove i uvedi ga u unutrašnju odaju.
9:3
Zatim uzmi posudu s uljem te mu je izlij na glavu i reci: ‘Ovako govori GOSPOD: Pomazao sam te za kralja nad Izraelom.’ Onda otvori vrata pa bježi i ne zadržavaj se.”
9:4
Tako je mladić, taj mladić, prorok, otišao u Ramotgilead.
9:5
A kad je stigao, gle, zapovjednici vojske su sjedili. Tada je on rekao: “Imam nalog za tebe, zapovjedniče!” Nato je Jehu upitao: “Za koga od svih nas?” A on je odgovorio: “Za tebe, zapovjedniče!”
9:6
Zatim je on ustao i ušao u kuću; a ovaj mu je izlio ulje na glavu i rekao mu: “Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: ‘Pomazao sam te za kralja nad narodom GOSPODNJIM, baš nad Izraelom.
9:7
I ti ćeš pobiti dom Ahaba, gospodara svoga da mogu osvetiti krv svih slugu proroka i krv svih slugu GOSPODNJIH od ruke Jezabeline.
9:8
Jer će sav dom Ahabov propasti: i istrijebit ću Ahabu ono što mokri uza zid i one što su zatvoreni i ostavljeni u Izraelu.
9:9
I učinit ću da dom Ahabov bude kao dom Jeroboama, sina Nebatova, i kao dom Baaše, sina Ahijina.
9:10
A Jezabelu će proždrijeti psi na dijelu zemlje jezreelske i nitko je neće pokopati.’ ” Zatim je otvorio vrata i pobjegao.
9:11
Tada je Jehu izašao k slugama svoga gospodara. A jedan ga je upitao: “Je li sve dobro? Zašto je taj luđak dolazio k tebi?” Nato mu je odgovorio: “Vi poznajete ovog čovjeka i govor njegov.”
9:12
A oni su rekli: “To je laž! Reci nam sad!” Tada je rekao: “Tako i tako mi je on izrekao govoreći: ‘Ovako govori GOSPOD: Pomazao sam te za kralja nad Izraelom.’ ”
9:13
Zatim su požurili i uzeli svaki svoju odjeću te je prostrli pod njim na vrhu stepenica pa zatrubili u trube govoreći: “Jehu je kralj!”

Jehu ubija Jorama i Ahaziju

9:14
Tako se Jehu, sin Jehošafata, sina Nimšijeva, urotio protiv Jorama (Joram je tada branio Ramotgilead, on i sav Izrael, zbog Hazaela, kralja sirijskoga.
9:15
Ali se kralj Joram vratio u Jezreel da se izliječi od rana koje su mu zadali Sirijci kad se borio s Hazaelom, kraljem sirijskim.) Tada je Jehu rekao: “Ako vam je po volji, onda neka nitko ne umakne iz grada da to kaže u Jezreelu.”
9:16
Tako se Jehu popeo na bojna kola te otišao prema Jezreelu, jer je Joram ondje ležao, a Ahazija, kralj Judin, sišao je vidjeti Jorama.
9:17
A na kuli u Jezreelu stajao je stražar, i izvidio je Jehuovu četu kako dolazi te je rekao: “Ja vidim neku četu.” Nato je Joram rekao: “Uzmi konjanika i pošalji im ga u susret pa neka upita: ‘Je li s mirom?’ ”
9:18
Tako je jedan na konju otišao njemu u susret te rekao: “Ovako govori kralj: ‘Je li s mirom?’ ” A Jehu je rekao: “Što ti imaš s mirom? Okreni za mnom.” Tada je stražar dojavio govoreći: “Glasnik je stigao do njih, ali se ne vraća.”
9:19
Nato je on poslao jednoga drugoga na konju koji je došao k njima te rekao: “Ovako govori kralj: ‘Je li s mirom?’ ” A Jehu mu je odgovorio: “Što ti imaš s mirom? Okreni za mnom.”
9:20
Tada je stražar dojavio govoreći: “Došao je sve do njih, ali se ne vraća. A vožnja je nalik na vožnju Jehua, sina Nimšijeva: jer vozi bijesno!”
9:21
Zatim je Joram rekao: “Upregni!” I upregnuli su njegova kola. Tada su Joram, kralj Izraelov, i Ahazija kralj Judini izašli, svaki u svojim kolima; i izašli su protiv Jehua i susreli ga u dijelu zemlje Nabota Jezreelca.
9:22
I dogodilo se, kad je Joram ugledao Jehua da je upitao: “Je li s mirom, Jehu?” A on je odgovorio: “Kakvim mirom sve dok je tako puno bludništva tvoje majke Jezabele i njezinih čaranja?”
9:23
Nato je Joram okrenuo ruke svoje i počeo bježati te rekao Ahaziji: “To je izdaja, Ahazijo!”
9:24
A Jehu je zapeo luk svom svojom snagom te ustrijelio Jehorama između mišica njegovih: i strijela mu je izašla kroz srce te se on srušio u svojim kolima.
9:25
Nato je Jehu rekao svom zapovjedniku Bidkaru: “Digni ga i baci na dio zemlje Nabota Jezreelca; pa se sjeti kako je, kad smo ja i ti jahali zajedno za njegovim ocem Ahabom, GOSPOD položio ovo breme na njega:
9:26
‘Zaista sam jučer vidio krv Nabotovu i krv sinova njegovih,’ govori GOSPOD, ‘i uzvratit ću ti na ovome zemljištu,’ govori GOSPOD. Stoga ga sada digni i baci ga na to zemljište, prema riječi GOSPODNJOJ.”
9:27
A kad je to vidio Ahazija, kralj Judini, pobjegao je putem vrtne kuće. A Jehu ga je slijedio te rekao: “Udarite i njega u kolima!” I učinili su tako na uzlasku prema Guru, koji je pokraj Ibleama. A on je pobjegao u Megido pa je ondje umro.
9:28
A njegove su ga sluge u kolima prenijele u Jeruzalem i pokopale ga u njegovoj grobnici kod očeva njegovih, u gradu Davidovu.
9:29
I jedanaeste godine Jorama, sina Ahabova, Ahazija je počeo kraljevati nad Judom.

Jehu pogubljuje Jezabelu

9:30
A kad je Jehu došao u Jezreel, Jezabela je čula za to, namazala je lice svoje i uresila glavu svoju te pogledala s prozora.
9:31
I dok je Jehu ulazio na gradska vrata, rekla je: “Je li Zimri imao mir, što je ubio svoga gospodara?”
9:32
A on je podigao lice svoje prema prozoru pa rekao: “Tko je na mojoj strani? Tko?” Nato su dva ili tri eunuha pogledala prema njemu.
9:33
A on je rekao: “Bacite je dolje.” I oni su je bacili; a nešto krvi njezine prskalo je na zid i na konje. Zatim ju je pregazio.
9:34
A kad je ušao, jeo je i pio, te rekao: “Idite sada pogledati onu prokletnicu i pokopajte je, jer je ona kraljevska kći.”
9:35
I otišli su da je pokopaju, ali nisu našli ništa od nje, osim lubanje, stopala i dlanova njezinih ruku.
9:36
Zato su se vratili i dojavili mu to. A on je rekao: “To je riječ koju je GOSPOD izrekao po slugi svom Iliji Tišbijcu govoreći: ‘Na dijelu zemlje jezreelske psi će proždrijeti tijelo Jezabelino.
9:37
I mrtvo tijelo Jezabelino bit će kao izmet na naličju polja na dijelu zemlje jezreelske, tako da neće moći reći: Ovo je Jezabela.’ ”Dnevno čitanje Biblije
11 Lipanj 2024

<< II. Kra. 9 | II. Kra. 10 | Ps. 117 | Djel. 28 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje