Danijel

Poglavlje 3

Nabukodonosorov zlatni kip

3:1
Kralj Nabukodonosor napravio je kip od zlata, čija je visina bila šezdeset lakata, a širina njegova šest lakata. Postavio ga je u ravnici Duri u pokrajini babilonskoj.
3:2
Tada je kralj Nabukodonosor poslao da se sakupe knezovi, upravitelji, zapovjednici, suci, rizničari, savjetnici i župani i svi vladari pokrajina da dođu na posvećenje kipa kojega je podigao kralj Nabukodonosor.
3:3
Tada su se sakupili knezovi, upravitelji, zapovjednici, suci, rizničari, savjetnici i župani i svi vladari pokrajina na posvećenje kipa kojega je podigao kralj Nabukodonosor. I stali su pred kipom kojega je podigao Nabukodonosor.
3:4
Nato je glasonoša povikao glasno: “Vama se ovo zapovijeda, narodi, nacije i jezici,
3:5
da u času kad začujete zvuk roga, frule, harfe, gajde, psaltira, cimbala te svih vrsta glazbe, padnite na tlo i iskažite štovanje zlatnome kipu kojega je podigao kralj Nabukodonosor!
3:6
A tko ne padne na tlo i ne iskaže štovanje, istog će časa biti bačen u peć ognjem užarenu.”
3:7
Stoga su onoga časa, čim su začuli zvuk roga, frule, harfe, gajde, psaltira te svih vrsta glazbe, pali na tlo svi narodi, nacije i jezici iskazujući štovanje zlatnome kipu kojega je podigao kralj Nabukodonosor.

Užarena peć

3:8
Zato su istog toga časa pristupili neki Kaldejci i optužili Židove.
3:9
Progovorili su i rekli kralju Nabukodonosoru: “Kralju, živ bio zauvijek!
3:10
Ti si, kralju, donio ukaz da svaki čovjek koji začuje zvuk roga, frule, harfe, gajde, psaltira, cimbala te svih vrsta glazbe padne na tlo i iskaže štovanje zlatnome kipu;
3:11
a tko ne bi pao na tlo i ne bi iskazao štovanje, da bude bačen u peć ognjem užarenu.
3:12
Ima nekih Židova koje si ti postavio nad upravom pokrajine babilonske: Šadrak, Mešak i Abednego. Ti ljudi, kralju, ne mare za tebe; oni ne služe tvojim bogovima ni ne iskazuju štovanje zlatnome kipu kojega si ti podigao.”
3:13
Nato je Nabukodonosor, jarostan i bijesan, zapovjedio da dovedu Šadraka, Mešaka i Abednega. Tada su doveli te ljude pred kralja.
3:14
A Nabukodonosor je progovorio i rekao im: “Je li istina, Šadrače, Mešače i Abednego, da vi ne služite mojim bogovima ni ne iskazujete štovanje zlatnome kipu kojega sam ja podigao?
3:15
Sada ako ste spremni, da u taj čas kad čujete zvuk roga, frule, harfe, gajde, psaltira i cimbala i sve vrste glazbe, pasti na tlo i iskazati štovanje kipu kojega sam ja napravio, onda dobro; ako li mu ne iskažete štovanje, bit ćete istog časa bačeni u peć ognjem užarenu; i tko je taj Bog koji bi vas izbavio iz ruke moje?”
3:16
Šadrak, Mešak i Abednego odgovorili su i rekli kralju: “Nabukodonosoru, u vezi ovoga, mi nećemo biti oprezni da ti odgovorimo.
3:17
Ako je to tako, Bog naš, kome mi služimo, može nas izbaviti iz peći ognjem užarene i on će nas izbaviti iz ruke tvoje, kralju.
3:18
Ako li ne, neka ti bude znano, kralju, da mi nećemo služiti tvojim bogovima niti ćemo iskazati štovanje kipu kojega si ti podigao.”
3:19
Nato se kralj Nabukodonosor ispunio bijesom, i izgled lica mu se promijenio glede Šadraka, Mešaka i Abednega. Stoga je progovorio i zapovjedio da peć zagriju sedam puta jače nego što je običaj da je zagriju.
3:20
Zatim je zapovjedio najmoćnijim ljudima koji su bili u njegovoj vojsci da svežu Šadraka, Mešaka i Abednega te ih bace u peć ognjem užarenu.
3:21
Tada su ovi ljudi bili svezani te su, u plaštevima svojim, hlačama svojim i kapama svojim i ostaloj odjeći svojoj, bili bačeni u peć ognjem užarenu.
3:22
Zato što je kraljeva zapovijed bila žurna, a peć prekomjerno užarena, plamen ognja pobio je one ljude koji su se latili Šadraka, Mešaka i Abednega.
3:23
A ova trojica ljudi, Šadrak, Mešak i Abednego, pali su svezani u peć ognjem užarenu.
3:24
Tada se kralj Nabukodonosor prenerazio i žurno ustao te progovorio i rekao svojim savjetnicima: “Nismo li bacili tri čovjeka svezana u središte ognja?” Oni su odgovorili i rekli kralju: “Istina, kralju!”
3:25
On je odgovorio i rekao: “Gle, ja vidim četiri čovjeka odriješena kako hodaju usred ognja i ništa im nije naštetilo; a četvrti je izgledom sličan Sinu Božjemu.”
3:26
Zatim je Nabukodonosor prišao vratima ognjem užarene peći te progovorio i rekao: “Šadrače, Mešače i Abednego, vi sluge Boga Svevišnjega, izađite i dođite ovamo!” Nato su Šadrak, Mešak i Abednego izašli isred ognja.
3:27
I sakupili su se knezovi, upravitelji, zapovjednici i kraljevi savjetnici da vide te ljude nad čijim tijelima oganj nije imao moći, niti im je vlas na glavi bila obilježena, niti su im plaštevi bili promijenjeni, niti je kakav miris ognja prešao na njih.
3:28
Tada je Nabukodonosor progovorio i rekao: “Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abednegov, koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge koji su se pouzdali u njega te su preinačili kraljevu riječ i predali svoje tijelo da ne moraju služiti ni iskazivati štovanje bilo kojem drugom bogu osim Bogu svome.
3:29
Stoga izdajem ukaz da svaki narod, nacija i jezik, koji kaže bilo što loše protiv Boga Šadrakova, Mešakova i Abednegova, bude rastrgan u komade, a kuća njegova neka bude pretvorena u gnojište, zato što nema drugoga Boga koji bi mogao izbaviti kao ovaj.”
3:30
Tada je kralj uzvisio Šadraka, Mešaka i Abednega u pokrajini babilonskoj.Dnevno čitanje Biblije
26 Studeni 2021

<< Dan. 3 | Dan. 4 | II Ivan 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje