Danijel

Poglavlje 4

Nabukodonosor hvali Boga

4:1
Nabukodonosor, kralj, svim narodima, nacijama i jezicima koji prebivaju po svoj zemlji: Mir neka vam se umnoži!
4:2
Svidjelo mi se obznaniti vam znakove i čudesa što ih je za mene učinio Višnji Bog.
4:3
Kako su veliki znakovi njegovi i kako su silna čudesa njegova! Kraljevstvo je njegovo kraljevstvo vječno i vlast je njegova od naraštaja do naraštaja!

Nabukodonosorov drugi san

4:4
Ja, Nabukodonosor, živio sam spokojno u kući svojoj i cvjetao sam u dvoru svome:
4:5
no vidio sam san koji me je uplašio, te su me uznemirile misli na postelji mojoj i viđenja u glavi mojoj.
4:6
Stoga sam donio ukaz da se dovedu svi mudraci babilonski pred mene da mi obznane tumačenje sna.
4:7
Tada su došli čarobnjaci, astrolozi i Kaldejci i gatari: i ja sam im ispripovjedio san, ali oni mi ga nisu protumačili.
4:8
No na kraju je pred mene došao Danijel, kome je ime bilo Beltešazar, prema imenu moga boga, i u komu je duh svetih bogova. Zatim sam pred njim ispripovjedio taj san, govoreći:
4:9
“Beltešazare, poglavaru čarobnjaka, zato što ja znam da je u tebi duh svetih bogova i da tebe nijedna tajna ne uznemiruje, reci mi viđenja moga sna koji sam vidio i njezino tumačenje.
4:10
Ovo su bila viđenja u glavi mojoj na postelji mojoj: Pogledao sam, i gle jedno stablo usred zemlje i visina mu je bila golema.
4:11
Stablo je naraslo i postalo snažno, i visina mu je dosegla do neba, i vidik mu do svih krajeva zemlje.
4:12
Lišće mu je bilo lijepo, a plodovi njegovi obilni i na njemu je bilo hrane za sve. Životinje poljske imale su sjenu pod njim, a ptice nebeske prebivale su na granama njegovim i svako se tijelo hranilo od njega.
4:13
Gledao sam u viđenjima u glavi svojoj na postelji svojoj, i gle, stražar i netko sveti, sišao je s neba,
4:14
povikao je glasno i rekao ovo: ‘Posijecite stablo i okrešite mu grane, stresite mu lišće i razbacajte mu plodove! Neka životinje pobjegnu ispod njega i ptice s grana njegovih!
4:15
Međutim, ostavite panj s korijenjem njegovim u zemlji, baš u željeznim i mjedenim okovima, u mladoj travi poljskoj! I neka ga kvasi rosa nebeska, i neka mu dio bude sa životinjama u travi zemaljskoj!
4:16
Neka mu se srce promijeni iz čovječjeg, i neka mu se podari srce životinjsko! Neka sedam vremena prođe nad njim!
4:17
Ovaj zaključak je ukaz stražara, i ovaj zahtjev prema riječi svetih, s namjerom da živi spoznaju kako Svevišnji vlada kraljevstvom ljudskim i daje ga kome on hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi!’
4:18
Ovo je san koji sam ja, kralj Nabukodonosor, vidio. A ti, Beltešazare, objavi mi njezino tumačenje, pošto mi nijedan od mudraca mojega kraljevstva nije mogao protumačiti san; no ti možeš, jer je u tebi duh svetih bogova.”

Danijel tumači drugi san

4:19
Tada se Danijel, čije je ime bilo Beltešazar, prenerazio na jedan čas i misli su ga uznemirile. Kralj je progovorio i rekao: “Beltešazare, neka te san ili tumačenje njegovo ne uznemiri!” Beltešazar je odgovorio i rekao: “Gospodaru moj, ovaj san neka bude onima koji te mrze i tumačenje njegovo tvojim neprijateljima!
4:20
Stablo koje si vidio, koje je naraslo, postalo snažno, kojemu visina doseže sve do neba i vidik mu je do svih krajeva zemlje;
4:21
lišće mu je bilo lijepo, a plodovi njegovi obilni i na njemu je bilo hrane za sve, a pod njim su životinje poljske prebivale, a na granama njegovim ptice nebeske imale su obitavalište svoje,
4:22
to si ti, kralju, koji si narastao i postao snažan, veličina ti se povećala i doseže do neba, a vlast je tvoja sve do kraja zemlje.
4:23
A ono što je kralj vidio kako stražar, i neki sveti, silazi s neba te govori: ‘Posijecite stablo i srušite ga, no panj s korijenjem njegovim ostavite u zemlji, baš u željeznim i mjedenim okovima, u mladoj travi poljskoj, neka ga kvasi rosa nebeska i dio neka mu bude sa životinjama poljskim dok ne prođe sedam vremena nad njim’,
4:24
ovo je tumačenje, kralju, i ovo je ukaz Svevišnjega koji je izašao nad mojega gospodara kralja:
4:25
Tako ćeš biti prognan od ljudi i sa životinjama poljskim ti ćeš boraviti; i učinit će da ćeš se hraniti travom kao govedo i rosom će te nebeskom kvasiti; i sedam će vremena proći nad tobom dok ne upoznaš da Svevišnji vlada kraljevstvom ljudskim i da ga daje kome on hoće.
4:26
A ono što su zapovjedili da ostave panj s korijenjem stabla; tvoje će ti kraljevstvo biti osigurano nakon što spoznaš da nebesa vladaju.
4:27
Zato, kralju, neka ti bude ugodan moj savjet, ukloni grijehe svoje pravednošću i svoje nepravde iskazujući milosrđe prema siromasima, da bi se možda produžilo spokojstvo tvoje.”

Nabukodonosor ponižen

4:28
Sve je to snašlo kralja Nabukodonosora.
4:29
Na svršetku dvanaest mjeseci, dok je hodao babilonskim kraljevskim dvorom,
4:30
kralj je progovorio i rekao: “Nije li to taj veliki Babilon što sam ga ja sagradio za kraljevsku prijestolnicu snagom svoje moći i na čast svojega veličanstva?”
4:31
Dok je još ta riječ bila u ustima kraljevim došao je glas s neba, govoreći: “Tebi se govori, kralju Nabukodonosore! Kraljevstvo ti se oduzelo!
4:32
I bit ćeš prognan od ljudi, i sa životinjama poljskim ti ćeš boraviti; i učinit će da ćeš se hraniti travom kao govedo i sedam će vremena proći nad tobom sve dok ne upoznaš da Svevišnji vlada kraljevstvom ljudskim i da ga daje kome on hoće.”
4:33
Istog časa se ispunila ta riječ na Nabukodonosoru: i bio je prognan od ljudi, i jeo je travu kao govedo, i tijelo mu je bilo mokro od rose nebeske, sve dok mu i kosa nije narasla kao perje orlovima, a nokti mu kao kandže pticama.
4:34
“I na svršetku tih dana, ja, Nabukodonosor, podigao sam oči svoje prema nebu, i razum mi se vratio, tada sam blagoslovio Svevišnjega slaveći i časteći onoga koji živi zauvijek: čija je vlast, vlast vječna, i kraljevstvo je njegovo od naraštaja do naraštaja.
4:35
I svi stanovnici zemlje ne znače ništa: i on postupa po svojoj volji s vojskom nebeskom i među stanovnicima zemaljskim. I nitko ne može zadržati ruku njegovu ili mu reći: ‘Što radiš?’
4:36
U taj isti čas razum mi se vratio, i na slavu kraljevstva mojega vratila mi se čast moja i sjaj; i potražili su me savjetnici moji i velikaši moji; i ja sam bio utvrđen u kraljevstvu svojem, i bilo mi je pridodano neizmjerno veličanstvo.
4:37
Sada ja, Nabukodonosor, hvalim i uzvisujem i častim Kralja nebeskoga, čija su sva djela istina, i putevi njegovi sudovi čestiti; i one koji hode oholo on može poniziti.”Dnevno čitanje Biblije
26 Studeni 2021

<< Dan. 3 | Dan. 4 | II Ivan 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje