Ezekijel

Poglavlje 46

Knez i svetkovina

46:1
Ovako govori Gospodin BOG: “Vrata unutrašnjeg predvorja koja gledaju na istok bit će zatvorena šest radnih dana, no na Šabat neka budu otvorena; i u dan mlađaka neka budu otvorena.
46:2
A Knez će ući putem trijema tih vrata izvana i stat će kod dovratnika vrata. Zatim će svećenici pripraviti njegovu žrtvu paljenicu i njegove žrtve pomirnice, a on će iskazati štovanje na pragu vrata; tada će izaći; no vrata se neće zatvarati do večeri.
46:3
Isto tako na Šabate i na mlađake narod zemaljski iskazivat će štovanje pred GOSPODOM na ulazu u ta vrata.
46:4
A žrtva paljenica što će je Knez prinositi GOSPODU na Šabat bit će šest jaganjaca bez mane i jedan ovan bez mane,
46:5
a jestiva žrtva bit će efa po ovnu, i jestiva žrtva za jaganjce koliko taj bude mogao dati, te po jedan hin ulja na svaku efu.
46:6
A u dan mlađaka bit će to junac bez mane te šest jaganjaca i jedan ovan; i oni će biti bez mane.
46:7
A pripravit će i jestivu žrtvu, efu po juncu i efu po ovnu, a po jaganjcima prema tome koliko ruka toga bude postigla, te po hin ulja na svaku efu.
46:8
A kad Knez bude ulazio, ući će putem trijema od tih vrata te izaći tim putem.
46:9
No kad će narod zemaljski dolaziti pred GOSPODA na svečane svetkovine, onaj koji ulazi putem sjevernih vrata da iskaže štovanje, izaći će na južna vrata, a tko ulazi na južna vrata, izaći će na sjeverna vrata; neće se vraćati putem vrata na koje je ušao, nego će izaći na ona nasuprotna.
46:10
A Knez usred njih, kada oni ulaze, ući će i on, a kada oni izlaze, izaći će i on.
46:11
I na svetkovinama i na svečanostima jestiva žrtva će biti efa po juncu i efa po ovnu, a po jaganjcima koliko tko bude mogao dati, te po hin ulja na svaku efu.
46:12
A kad Knez bude pripravljao GOSPODU dragovoljnu žrtvu paljenicu ili dragovoljne žrtve pomirnice, netko će tada njemu otvoriti vrata što gledaju na istok, i on će pripraviti svoju žrtvu paljenicu i svoje žrtve pomirnice kao što čini na dan Šabata; onda će izaći i, nakon što izađe, netko će zatvoriti vrata.
46:13
Svaki dan pripravljat ćeš žrtvu paljenicu GOSPODU od jednog janjeta u prvoj godini bez mane; pripravljat ćeš ga svako jutro.
46:14
Svako jutro pripravljat ćeš jestivu žrtvu za to, šestinu efe i trećinu hina ulja, da se zamiješa fino brašno; jestiva žrtva neprestano neka se pripravlja po trajnoj uredbi GOSPODU.
46:15
Tako će pripravljati janje i jestivu žrtvu i ulje svako jutro kao neprekidnu žrtvu paljenicu.
46:16
Ovako govori Gospodin BOG: “Ako li Knez podari dar nekome od sinova svojih, baština njegova pripast će sinovima njegovim; bit će to njihov posjed po baštini.
46:17
No ako podari dar od baštine svoje jednom od svojih slugu, tada će to biti njegovo do godine oslobođenja; nakon toga to će vratiti Knezu. No baština njegova bit će za njegove sinove, samo za njih.
46:18
Nadalje Knez neće uzimati od baštine naroda ugnjetavajući, da ih tjera s posjeda njihova; no on će sinovima svojim dati u baštinu od svojega vlastitoga posjeda, da se narod moj ne rasprši, svaki sa svojega posjeda.”

Mjesto za kuhanje prinosa

46:19
Nakon toga me je odveo kroz ulaz, koji je bio na strani gdje su vrata, u svete odaje za svećenike što su gledale prema sjeveru. I gle, ondje je na dvjema stranama prema zapadu bilo neko mjesto.
46:20
Nato mi je rekao: “Ovo je mjesto gdje će svećenici kuhati žrtve za prijestupe i žrtve za grijeh, gdje će peći jestive žrtve, kako ih ne bi iznosili u najkrajnje predvorje da posvete narod.”
46:21
Zatim me je izveo u najkrajnje predvorje i proveo me pokraj četiri ugla predvorja; i gle, u svakom uglu predvorja bilo je jedno predvorje.
46:22
U ta četiri ugla predvorja bila su spojena predvorja od četrdeset lakata u duljinu i trideset u širinu; ova četiri ugla bila su iste mjere.
46:23
A red onoga što je izgrađeno bilo je sve okolo njih, unaokolo njih četiri, a ispod redova sve unaokolo bila su napravljena mjesta za kuhanje.
46:24
Tada mi je rekao: “To su mjesta za one koji kuhaju, gdje će poslužitelji Doma kuhati žrtve naroda.”Dnevno čitanje Biblije
22 Studeni 2020

<< Ezek. 45 | Ezek. 46 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje