Izaija

Poglavlje 48

Izrael se pročišćava na

Božju slavu

48:1
“Čuj ovo, dome Jakovljev, vi koji se zovete imenom Izraelovim i koji ste izašli iz voda Judinih, koji se zaklinjete imenom GOSPODNJIM i spominjete Boga Izraelova, ali ne u istini ni u pravednosti.
48:2
Jer sebe nazivaju po svetom gradu i oslanjaju se na Boga Izraelova; GOSPOD nad vojskama ime je njegovo.
48:3
Objavio sam ono prijašnje od početka i iz mojih je usta to izašlo i ja sam ih obznanio; učinio sam to iznenada, i to se dogodilo.
48:4
Zato što sam znao da si ti svojeglav i da je šija tvoja tetiva željezna, a čelo ti je mjed.
48:5
I baš sam ti od početka to objavio, prije negoli se dogodilo to sam ti obznanio, da ne bi rekao: ‘Moj idol je to učinio, i moj izrezbareni lik i moj lijevani kip to su zapovjedili.’
48:6
Čuo si; pogledaj sve to. Pa zar vi to nećete objavljivati? Odsada ti obznanjujem nešto novo, i to nešto skriveno, ono što još nisi znao.
48:7
To je sada stvoreno, a ne od početka; čak i prije onog dana kada za to nisi čuo, da ne bi rekao: ‘Evo, znao sam to.’
48:8
Da, čuo nisi, da, znao nisi, da, od tada se uho tvoje nije otvorilo. Jer ja sam znao da ćeš se jako iznevjeriti i da te prijestupnikom zovu od utrobe.
48:9
Radi imena svoga odložit ću srdžbu svoju i zbog hvale svoje uzdržat ću se prema tebi da te ne zatrem.
48:10
Gle, pročistio sam te, ali ne kao srebro, izabrao sam te u peći nevolje.
48:11
Radi samoga sebe, baš radi samoga sebe, to ću učiniti; jer kako se ime moje može okaljati? I slavu svoju neću dati drugome.

Božji poziv Izraelu

48:12
Poslušaj me, Jakove, i Izraele, uzvaniče moj: Ja jesam taj, ja sam Prvi, ja sam i Posljednji.
48:13
Ruka je moja položila i temelj zemlji, a desnica je moja nebesa razapela. Kad ih ja pozovem, ustaju zajedno.
48:14
Sakupite se, svi vi, i čujte! Tko je od njih ovako nešto objavio? Njega je GOSPOD uzljubio, on će izvršiti ono što mu se sviđa na Babilonu, i mišica njegova bit će nad Kaldejcima.
48:15
Ja, baš ja sam govorio: da, pozvao sam ga; doveo sam ga, i on će put svoj učiniti uspješnim.
48:16
Pristupite k meni, poslušajte ovo: Nisam vam ni od početka govorio tajno; od vremena kad se zbivalo, ja sam ondje. A sad me je poslao Gospodin BOG i Duh njegov.”
48:17
Ovako govori GOSPOD, tvoj Otkupitelj, Sveti Izraelov: “Ja sam GOSPOD, Bog tvoj, koji te učim da bi bio uspješan, koji te vodim putem kojim trebaš ići.
48:18
O, da si bar poslušao zapovijedi moje! Tada bi mir tvoj bio kao rijeka, a pravednost tvoja kao valovi morski.
48:19
I sjemena tvojega bilo bi kao pijeska, a poroda utrobe tvoje kao šljunka njegovog. Ime mu se ne bi zatrlo niti bi se istrijebilo preda mnom.”
48:20
Izađite iz Babilona, bježite od Kaldejaca! Objavite glasom pjevačkim, razglasite to, izustite to sve do nakraj zemlje! Recite: “GOSPOD je otkupio slugu svoga Jakova.”
48:21
I nisu oni žeđali kad ih je kroz pustinju vodio: učinio je da im vode iz stijene poteku; i stijenu je rascijepio, i vode su šiknule.
48:22
“Nema mira za opake”, govori GOSPOD.Dnevno čitanje Biblije
23 Rujan 2022

<< Iza. 47 | Iza. 48 | Izr. 19 | II. Sol. 3 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje