Izreke

Poglavlje 19

19:1
Bolji je siromah koji hodi u nedužnosti svojoj nego onaj koji je izopačenih usana i koji je luđak.
19:2
Također, nije dobro da je duša bez spoznaje; a onaj tko hiti nogama svojim, griješi.
19:3
Ludost čovjekova iskrivljuje put njegov, i srce mu se srdi na GOSPODA.
19:4
Bogatstvo pribavlja mnoge prijatelje, a siromah je odvojen od bližnjega svoga.
19:5
Lažan svjedok neće ostati nekažnjen; a onaj tko govori laži, neće umaknuti.
19:6
Mnogi traže naklonost kneževu i svatko je prijatelj onome tko daje darove.
19:7
Siromaha mrze sva braća njegova; koliko li se više udaljuju od njega prijatelji njegovi? Proganja ih riječima, a ipak njih nema za njega.
19:8
Onaj tko stječe mudrost, ljubi dušu svoju; onaj tko čuva razbor, nalazi dobro.
19:9
Lažan svjedok neće ostati nekažnjen; a onaj tko govori laži, propast će.
19:10
Užitak nije prikladan ludome, koliko li manje slugi da vlada nad knezovima.
19:11
Promišljenost zadržava čovjeka od srdžbe njegove, a slava je njegova kad prijeđe preko prijestupa.
19:12
Kraljev gnjev je kao rika lavlja, a naklonost njegova je kao rosa na travi.
19:13
Ludi sin je nesreća ocu svome, a prepirke ženine su neprestano kapanje.
19:14
Kuća i bogatstvo su baština očinska, a žena razborita je od GOSPODA.
19:15
Lijenost baca u dubok san, i besposlena osoba gladuje.
19:16
Onaj tko čuva zapovijed, čuva dušu svoju; no onaj tko prezire puteve svoje, umire.
19:17
Onaj tko se sažali nad siromahom pozajmljuje GOSPODU i ono što je dao, on će mu uzvratiti.
19:18
Odgajaj kažnjavanjem sina svojega dok još ima nade, i neka ga duša tvoja ne štedi zbog vapaja njegovih.
19:19
Čovjek silnoga gnjeva snosit će kaznu; jer ako ga i izbaviš, ipak ćeš morati to učiniti ponovo.
19:20
Slušaj savjet i primaj pouku, da budeš mudar u svojim narednim vremenima.
19:21
Mnoge su zamisli u srcu čovječjemu, ali savjet GOSPODNJI, to će opstati.
19:22
Želja čovječja je dobrota njegova, i siromah je bolji od lažljivca.
19:23
Strah GOSPODNJI vodi u život, i onaj tko ga ima, ostat će nasićen; zlo ga neće pohoditi.
19:24
Lijenčina sakriva ruku svoju u njedra svoja: i neće ih toliko puno k ustima svojim ponovo prinositi.
19:25
Udari podrugljivca, i priprosti će se osvijestiti; i ukori onoga koji ima razum, i on će razumjeti spoznaju.
19:26
Onaj tko zlostavlja oca svoga i odgoni majku svoju, sin je koji donosi sramotu i porugu.
19:27
Prestani, sine moj, slušati uputu koji te navodi da odlutaš od riječî spoznaje.
19:28
Bezbožni svjedok podruguje se pravednom sudu, i usta opakih proždiru nepravdu.
19:29
Pravedni sudovi pripremljeni su za podrugljivce i udarci za leđa ludima.Dnevno čitanje Biblije
23 Rujan 2022

<< Iza. 47 | Iza. 48 | Izr. 19 | II. Sol. 3 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje