Levitski zakon

Poglavlje 15

Zakoni o izljevu iz tijela

15:1
Zatim je GOSPOD rekao Mojsiju i Aronu govoreći:
15:2
“Govorite sinovima Izraelovima i recite im: ‘Kad neki čovjek ima neprestani izljev iz svoga tijela, zbog svog izljeva on je nečist.
15:3
A ovo neka je nečistoća njegova izljeva: bilo da njegovo tijelo ispusti izljev ili njegovo tijelo zadrži izljev, to je njegova nečistoća.
15:4
Svaka postelja na koju legne onaj koji ima izljev, nečista je; i na sve na što sjedne, neka bude nečisto.
15:5
I svaki koji se dotakne njegove postelje, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi, i neka bude nečist do večeri.
15:6
I onaj tko sjedne na nešto na čemu je sjedio onaj koji ima izljev, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi, i neka bude nečist do večeri.
15:7
I onaj tko se dotakne tijela onoga koji ima izljev, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi, i bude nečist do večeri.
15:8
Ako li onaj koji ima izljev pljune na onoga koji je čist, neka onda opere svoju odjeću i okupa se u vodi, i bude nečist do večeri.
15:9
I svako sjedalo na kojem jaše onaj koji ima izljev, neka bude nečisto.
15:10
I svaki koji se dotakne bilo čega što je bilo pod njim, neka bude nečist do večeri; a onaj tko ponese bilo što od toga, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi, i bude nečist do večeri.
15:11
I svaki koga se onaj koji ima izljev dotakne, a nije isprao ruke svoje u vodi, neka opere svoju odjeću, i okupa se u vodi, i bude nečist do večeri.
15:12
I zemljana posuda koje se dotakne onaj koji ima izljev neka se razbije, a svaka drvena posuda neka se ispere u vodi.
15:13
A kad se onaj koji ima izljev očisti od svog izljeva, neka onda nabroji sedam dana za svoje očišćenje; i neka opere svoju odjeću, i okupa svoje tijelo u tekućoj vodi, i bit će čist.
15:14
A osmoga dana neka uzme sebi dvije grlice, ili dva mlada goluba, i dođe pred GOSPODA na ulaz u Šator sastanka te ih preda svećeniku.
15:15
I neka ih svećenik prinese: jedno za žrtvu za grijeh, a drugo za žrtvu paljenicu; neka svećenik obavi pomirenje za njega pred GOSPODOM za njegov izljev.
15:16
Ako li čovjek ispusti iz sebe sjeme za parenje, neka u vodi okupa cijelo svoje tijelo i bude nečist do večeri.
15:17
I svaka odjeća i svaka koža na kojoj je sjeme za parenje, neka se opere vodom i bude nečista do večeri.
15:18
I kad žena s kojom legne čovjek koji je ispustio sjeme za parenje, neka se oboje okupaju u vodi i budu nečisti do večeri.
15:19
Ako li žena ima izljev, bude li to izljev krvi iz njena tijela, neka bude odvojena sedam dana; i svaki koji se nje dotakne neka bude nečist do večeri.
15:20
I sve na što ona legne dok je odvojena neka bude nečisto; također i na sve na što sjedne neka bude nečisto.
15:21
I svaki koji se dotakne njene postelje, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri.
15:22
I svaki koji se dotakne bilo čega na čemu je ona sjedila, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri.
15:23
Ako li se dotakne bilo čega što je na njenoj postelji ili na čemu je ona sjedila, neka bude nečisto do večeri.
15:24
Ako neki čovjek s njom legne i njena mjesečnica dođe na njega, neka bude nečist sedam dana; i svaka postelja na koju on legne neka bude nečista.
15:25
Kad žena ima izljev krvi mnogo dana izvan vremena svog odvojenja, ili kad ima izljev poslije vremena svog odvojenja; neka svi dani izljeva njene nečistoće budu kao i dani njezina odvojenja: neka ona bude nečista.
15:26
Svaka postelja na kojoj ona leži svih dana svoga izljeva, neka joj bude kao i postelja njezina odvojenja; i na sve na što ona sjedne neka bude nečisto kao i u nečistoći njezina odvojenja.
15:27
A svaki koji se dotakne tih predmeta neka bude nečist; i neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi, i bude nečist do večeri.
15:28
Ako li se ona očisti od svoga izljeva, neka onda nabroji sebi sedam dana, a poslije toga neka bude čista.
15:29
A osmoga dana neka uzme sebi dvije grlice ili dva mlada goluba te ih donese svećeniku na ulaz u Šator sastanka.
15:30
I neka svećenik prinese jedno za žrtvu za grijeh, a drugo za žrtvu paljenicu; neka svećenik obavi pomirenje za nju pred GOSPODOM zbog izljeva njene nečistoće.
15:31
Tako odvajajte sinove Izraelove od njihove nečistoće, da ne umru u svojoj nečistoći kad kaljaju moj Šator koji je među njima.
15:32
To je zakon za onoga koji ima izljev; i za onoga iz koga izlazi sjeme pa je time okaljan,
15:33
i za onu koja je bolesna zbog svoje mjesečnice, i za one koji imaju izljev, bilo muško ili žensko, i za onoga koji legne s onom koja je nečista.’ ”Dnevno čitanje Biblije
22 Veljača 2021

<< Levi. 15 | Levi. 16 | Ps. 37 | Mar. 9 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje