Levitski zakon

Poglavlje 16

Dan pomirenja

16:1
Zatim je GOSPOD progovorio Mojsiju nakon smrti dvojice Aronovih sinova, kad su prinijeli pred GOSPODA te poginuli;
16:2
i GOSPOD je rekao Mojsiju: “Reci svome bratu Aronu da ne ulazi u svako doba u Sveti predio iza zastora, pred Sjedište milosrđa što je na Kovčegu, da ne pogine, jer ću se ja pojaviti u oblaku nad Sjedištem milosrđa.
16:3
Ovako neka Aron ulazi u Sveti predio: s juncem za žrtvu za grijeh i ovnom za žrtvu paljenicu.
16:4
Neka odjene svetu lanenu košulju, i neka ima lanene hlače na svom tijelu, i neka se opaše lanenim pojasom i ukrasi lanenom mitrom. To je sveta odjeća; stoga neka svoje tijelo opere u vodi i onda je odjene.
16:5
Zatim neka od zajednice sinova Izraelovih uzme dva jarića za žrtvu za grijeh i jednog ovna za žrtvu paljenicu.
16:6
I neka Aron prinese svog junca za žrtvu za grijeh, koja je za njega samog, i obavi pomirenje za sebe i za svoj dom;
16:7
onda neka uzme oba jarca te ih postavi pred GOSPODA na ulaz u Šator sastanka.
16:8
I neka Aron baci ždrijeb za oba jarca: jedan ždrijeb za GOSPODA, a drugi ždrijeb za jarca za otpuštanje.
16:9
Zatim neka Aron donese jarca na kojega je pao ždrijeb za GOSPODA i prinese ga za žrtvu za grijeh.
16:10
A jarca na kojega je ždrijeb pao da bude jarac za otpuštanje neka bude postavljen živ pred GOSPODA, da se njime obavi pomirenje te mu se dopusti da ode u pustinju kao jarac za otpuštanje.
16:11
Neka zatim Aron donese junca za žrtvu za grijeh koji je za njega samog, i obavi pomirenje za sebe i za svoj dom; i neka zakolje junca za žrtvu za grijeh, koja je za njega samog.
16:12
Onda neka uzme kadionik pun gorućeg ognjenog ugljevlja iz vatre sa žrtvenika ispred GOSPODA, i šake pune sitno mrvljenog mirisnog kâda i neka to unese iza zastora.
16:13
I neka stavi kâd na vatru pred GOSPODOM da oblak od kâda pokrije Sjedište milosrđa što je na Svjedočanstvu, kako ne bi poginuo.
16:14
Neka tada uzme od krvi junca te svojim prstom poškropi istočno od Sjedišta milosrđa, a ispred Sjedišta milosrđa neka svojim prstom poškropi tom krvlju sedam puta.
16:15
Zatim neka zakolje jarca za žrtvu za grijeh, koja je za narod, i neka unese njegovu krv iza zastora i tom krvi učini kako je učinio s krvlju od junca; i neka njome poškropi po Sjedištu milosrđa i pred Sjedište milosrđa.
16:16
I tako će obaviti pomirenje za Sveti predio zbog nečistoća sinova Izraelovih i zbog njihovih prijestupa, za sve njihove grijehe; a tako neka učini i za Šator sastanka koji ostaje među njima usred njihovih nečistoća.
16:17
I neka nikoga ne bude u Šatoru sastanka dok on ne izađe, kad on ulazi u Sveti predio obaviti pomirenje za sebe, za svoj dom i za svu zajednicu Izraelovu.
16:18
Neka onda ode k žrtveniku što je pred GOSPODOM i obavi pomirenje za njega; i neka uzme krvi od junca i krvi od jarca i stavi na rogove unaokolo žrtvenika.
16:19
I neka svojim prstom poškropi po njemu tu krv sedam puta i očisti ga te ga posveti od nečistoće sinova Izraelovih.
16:20
A kad dovrši pomirenje Svetog predjela, i Šatora sastanka i žrtvenika, neka donesu živog jarca.
16:21
I neka Aron položi obje svoje ruke na glavu živog jarca i nad njim ispovijedi svu nepravdu sinova Izraelovih, i sve njihove prijestupe, za sve njihove grijehe; neka ih položi jarcu na glavu i neka ga pošalje u pustinju, rukom sposobnog čovjeka,
16:22
te će tako jarac na sebi odnijeti svu njihovu nepravdu u nenastanjen kraj, a on neka pusti jarca u pustinji.
16:23
Zatim neka Aron uđe u Šator sastanka i svuče lanenu odjeću koju je on bio odjenuo kad je ulazio u Sveti predio i neka je ondje ostavi.
16:24
Onda neka opere svoje tijelo vodom na Svetom predjelu i odjene svoju odjeću te izađe i prinese svoju žrtvu paljenicu i žrtvu paljenicu naroda i obavi pomirenje za sebe i za narod.
16:25
A salo sa žrtve za grijeh neka spali na žrtveniku.
16:26
A onaj koji je pustio jarca kao jarca za otpuštanje neka opere svoju odjeću i okupa svoje tijelo u vodi, a poslije toga neka uđe u tabor.
16:27
A junca žrtve za grijeh i jarca žrtve za grijeh čija je krv odnesena u Sveti predio da se obavi pomirenje, neka iznesu izvan tabora i spale na vatri njihove kože, njihovo meso i njihov izmet.
16:28
A onaj koji ih pali neka opere svoju odjeću i okupa svoje tijelo u vodi, i poslije toga neka uđe u tabor.
16:29
I neka vam ovo bude vječna odredba: da u sedmom mjesecu, desetog dana mjeseca, potištite svoje duše i ne obavljajte nikakav posao, ni domorodac ni tuđinac koji boravi među vama.
16:30
Jer će toga dana svećenik obaviti pomirenje za vas da vas očisti, da budete čisti od svih svojih grijeha pred GOSPODOM.
16:31
To neka vam bude Šabat počinka; i stoga potištite svoje duše po odredbi vječnoj.
16:32
A svećenik kojega će on pomazati i kojega će posvetiti da poslužuje u svećeničkoj službi umjesto svoga oca, neka obavi pomirenje; i neka odjene lanenu odjeću, baš svetu odjeću,
16:33
i neka obavi pomirenje za sveto Svetište, i neka obavi pomirenje za Šator sastanka i za žrtvenik, i neka obavi pomirenje za svećenike i za sav narod zajednice.
16:34
To neka vam bude vječna odredba: da obavlja pomirenje za sinove Izraelove jedanput u godini za sve njihove grijehe.” I on je učinio kako je GOSPOD zapovjedio Mojsiju.Dnevno čitanje Biblije
22 Veljača 2021

<< Levi. 15 | Levi. 16 | Ps. 37 | Mar. 9 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje