Marko

Poglavlje 11

Kraljevski ulazak u Jeruzalem

11:1
A kad su se približili Jeruzalemu, do Betfage i Betanije, kod Maslinske gore, poslao je dvojicu svojih učenika
11:2
pa im rekao: “Pođite u selo pred vama; i čim uđete u njega, naći ćete privezano magare na kojem nijedan čovjek nije sjedio. Odvežite ga i dovedite.”
11:3
A ako vas tko pita: ʻZašto to činite?ʼ, recite da ga Gospodin treba, i odmah će ga poslati ovamo.”
11:4
I oni su otišli i našli magare privezano uz vrata, vani na raskrižju, i odvezali ga.
11:5
A neki što su stajali ondje, upitali su ih: “Što to činite, odvezujući magare?”
11:6
A oni su im odgovorili kao što je Isus zapovjedio, pa su ih pustili.
11:7
Tada su doveli magare k Isusu i položili na njega svoju odjeću, i on je sjeo na njega.
11:8
I mnogi su prostirali svoju odjeću po putu, a drugi su rezali grane s drveća te ih prostirali po putu.
11:9
A oni koji su išli pred njim i oni koji su ga slijedili vikali su govoreći: “Hosana! Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje!
11:10
Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi u ime Gospodnje! Hosana u najvišoj visini!”
11:11
Tada je Isus ušao u Jeruzalem, i u Hram. I kad je razgledao sve unaokolo, a kako je već bilo kasno uvečer, otišao je s dvanaestoricom u Betaniju.

Neplodna smokva

11:12
A sutradan, kad su izašli iz Betanije, on je ogladnio.
11:13
I kad je izdaleka ugledao smokvu koja je imala lišće, prišao je ne bi li možda što našao na njoj; a kad je prišao k njoj, nije našao ništa osim lišća, jer još nije bilo vrijeme smokava.
11:14
Isus joj je tada progovorio te rekao: “Neka ubuduće nitko ne jede s tebe ploda zauvijek!” I njegovi su učenici to čuli.

Čišćenje Hrama

11:15
Zatim su došli u Jeruzalem te je Isus ušao u Hram i počeo istjerivati one što su u Hramu prodavali i kupovali. I isprevrtao je stolove mjenjačima novca i sjedala onima što su prodavali golubove.
11:16
I nikome nije dopustio da pronese kakvu posudu kroz Hram.
11:17
I poučavao je govoreći im: “Nije li zapisano: ʻDom moj svi će narodi zvati Dom molitve?ʼ A vi ste od njega načinili jazbinu razbojničku!”
11:18
A to su čuli pismoznanci i glavari svećenički pa su tražili kako da ga pogube jer su ga se bojali, budući da su svi ljudi bili zapanjeni njegovim naukom.
11:19
A kad se spustila večer, izašao je iz grada.

Usahla smokva

11:20
I ujutro, prolazeći pokraj, vidjeli su da je smokva usahla od korijena.
11:21
I Petar se prisjetio te mu rekao: “Učitelju, gle, smokva koju si prokleo, osušila se!”
11:22
A Isus im je odgovorio rekavši: “Imajte vjeru u Boga!”
11:23
Jer uistinu vam govorim, da onaj koji kaže ovoj gori: ʻPomakni se i baci se u more!ʼ i ne sumnja u svome srcu, nego vjeruje da će se dogoditi to što govori, bit će mu ono što kaže.
11:24
Zbog toga vam kažem: sve ono što želite kad molite, vjerujte da to primate, i bit će vam.
11:25
A kad stojite i molite, oprostite ako imate što protiv koga da i vama Otac vaš, koji je u nebu, oprosti vaše prijestupe.
11:26
Ali, ako vi ne oprostite, neće ni Otac vaš, koji je u nebu, oprostiti vaše prijestupe.

O Isusovoj vlasti

11:27
Zatim su ponovo došli u Jeruzalem. I dok je on hodao po Hramu, prišli su mu glavari svećenički i pismoznanci i starješine
11:28
i upitali ga: “Kojom vlašću to činiš? Tko ti je dao tu vlast da to činiš?”
11:29
A Isus im je odgovorio rekavši: “I ja ću vam postaviti jedno pitanje, pa mi odgovorite, onda ću vam reći kojom vlašću to činim:
11:30
Je li krštenje Ivanovo bilo s neba ili od ljudi? Odgovorite mi!”
11:31
A oni su raspravljali među sobom govoreći: “Ako kažemo: ʻS nebaʼ, reći će: ʻZašto mu onda niste vjerovali?ʼ
11:32
A ako kažemo: ʻOd ljudiʼ; bojali su se naroda jer su svi smatrali da je Ivan doista bio prorok.
11:33
Onda su odgovorili i rekli Isusu: “Ne možemo reći.” A Isus im je odgovorio rekavši: “Ni ja vama neću reći kojom vlašću to činim.”Dnevno čitanje Biblije
24 Veljača 2021

<< Levi. 19 | Levi. 20 | Ps. 39 | Mar. 11 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje