Levitski zakon

Poglavlje 20

Kazna za žrtvovanje djece

20:1
Zatim je GOSPOD rekao Mojsiju govoreći:
20:2
“Još reci sinovima Izraelovima: ‘Svaki koji, od sinova Izraelovih ili od tuđinaca što borave u Izraelu, podari Moleku nekoga od svog sjemena, zasigurno neka se pogubi; narod te zemlje neka ga zaspe kamenjem.
20:3
I ja ću upraviti svoje lice protiv takvog čovjeka i istrijebiti ga iz naroda njegova, jer je nekoga od svog sjemena podario Moleku i okaljao moje Svetište i oskvrnuo moje sveto ime.
20:4
Ako li narod zemlje nekako zatvori svoje oči pred čovjekom, kad taj daje nekoga od svog sjemena Moleku, i ne ubije ga,
20:5
tada ću ja upraviti lice svoje protiv toga čovjeka i protiv njegove obitelji, i istrijebit ću iz njihova naroda njega i sve koji za njim pođu bludničiti, da bi počinili bludništvo s Molekom.
20:6
I osoba koja se obraća na zazivače duhova i na čarobnjake da za njima pođe bludničiti, protiv te osobe ja ću upraviti lice svoje i istrijebiti je iz njena naroda.
20:7
Posvećujte se stoga i budite sveti! Jer ja sam GOSPOD, Bog vaš.
20:8
I držite moje odredbe i izvršavajte ih! Ja sam GOSPOD koji vas posvećujem.
20:9
Jer svaki onaj koji proklinje oca svoga ili svoju majku, zasigurno neka se pogubi; prokleo je oca svoga ili majku svoju; krv njegova neka padne na njega.

Kazna za bludništvo

20:10
A čovjek koji počini preljub sa ženom drugog čovjeka, baš taj koji počini preljub sa ženom bližnjega svojega, i preljubnik i preljubnica zasigurno neka se pogube.
20:11
Čovjek koji legne sa ženom svoga oca, otkrio je golotinju oca svoga; oboje zasigurno neka se pogube; krv njihova neka padne na njih.
20:12
Ako li čovjek legne sa snahom, oboje neka se pogube; napravili su pomutnju; krv njihova neka padne na njih.
20:13
Ako li čovjek legne s muškarcem kao što liježe sa ženom, obojica su počinili gnjusobu. Zasigurno neka se pogube; krv njihova neka padne na njih.
20:14
Ako li čovjek uzme za ženu i njenu majku, to je zloća; neka budu spaljeni ognjem i on i one, da ne bude zloće među vama.
20:15
Ako li čovjek legne sa životinjom, zasigurno neka se pogubi; zakoljite i životinju.
20:16
Ako li žena priđe nekoj životinji i legne s njom, ubij i ženu i životinju, zasigurno neka se pogube; krv njihova neka padne na njih.
20:17
Ako li čovjek uzme svoju sestru, kćer oca svoga ili kćer svoje majke, i vidi golotinju njenu, a ona vidi golotinju njegovu, to je zlo djelo; neka budu istrijebljeni pred očima svojega naroda. Otkrio je golotinju svoje sestre, neka snosi svoju nepravdu.
20:18
Ako li čovjek legne sa ženom dok ima mjesečnicu i otkrije njenu golotinju, on je otkrio njen vrelo, i ona je otkrila vrelo svoje krvi; neka oboje budu istrijebljeni iz svoga naroda.
20:19
I ne otkrivaj golotinje sestre svoje majke ni sestre oca svoga, jer on je razgolio svoju blisku rođakinju; neka snose svoju nepravdu.
20:20
Ako li čovjek legne sa ženom svoga strica, otkrio je golotinju strica svoga; neka nose grijeh svoj, neka umru bez djece.
20:21
Ako li čovjek uzme ženu brata svoga, to je nečisto djelo. Otkrio je golotinju svoga brata; neka budu bez djece.

I budite sveti

20:22
Stoga držite sve moje odredbe i sve prosudbe moje i izvršavajte ih, da vas ne izbljuva zemlja u koju vas vodim da u njoj prebivate.
20:23
I nemojte hoditi po običajima naroda koje ja protjerujem ispred vas, jer su oni počinili sve to, i stoga su mi se ogadili.
20:24
Ali sam vam rekao: vi ćete baštiniti zemlju njihovu, i ja ću vam je dati u posjed, zemlju u kojoj teče med i mlijeko. Ja sam GOSPOD, Bog vaš, koji sam vas odvojio od drugih naroda.
20:25
Stoga razlikujte između čistih životinja i nečistih, i između čistih ptica i nečistih; i nemojte zagaditi svoje duše životinjom ili pticom ili nekim živim stvorenjem što gmiže po zemlji, što sam ja odvojio od vas kao nečisto.
20:26
I budite mi sveti, jer sam ja, GOSPOD, svet; i odvojio sam vas od drugih naroda da budete moji.
20:27
A čovjek ili žena također, koji imaju zazivačkog duha ili čarobnjačkog, zasigurno neka se pogube: neka ih se zaspe kamenjem; neka njihova krv padne na njih.’ ”Dnevno čitanje Biblije
24 Veljača 2021

<< Levi. 19 | Levi. 20 | Ps. 39 | Mar. 11 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje