Postanak

Poglavlje 29

Jakov se ženi Leom

i Rahelom

29:1
Zatim je Jakov nastavio put svoj i došao u zemlju ljudi Istoka.
29:2
Tada je pogledao i gle, zdenac u polju i, evo, ondje uz njega leže tri stada ovaca, jer su iz toga zdenca napajali stada, a na otvoru zdenca bio je velik kamen.
29:3
A tamo su se okupljala sva stada; onda bi otkotrljali kamen s otvora zdenca i napajali ovce, pa bi opet prevalili kamen na mjesto njegovo na otvor zdenca.
29:4
I Jakov ih je upitao: “Braćo moja, odakle ste?” A oni su odgovorili: “Mi smo iz Harana.”
29:5
Onda ih je upitao: “Poznajete li Labana sina Nahorova?” A oni su odgovorili: “Poznajemo ga.”
29:6
Nato ih je upitao: “Je li dobro?” A oni su odgovorili: “Dobro je, i gle kći njegova Rahela dolazi s ovcama.”
29:7
Tada je rekao: “Evo, još će dugo dan, nije vrijeme da se stoka okuplja; napojite ovce i napasajte ih!”
29:8
A oni su odgovorili: “Ne možemo dok se ne okupe sva stada zajedno, i dok ne otkotrljaju kamen s otvora zdenca; tada napajamo ovce.”
29:9
I dok je on još s njima razgovarao, došla je Rahela s ovcama oca svoga, jer ih je čuvala.
29:10
I dogodilo se, kad je Jakov ugledao Rahelu, kćer Labana, brata majke svoje, i ovce Labana, brata majke svoje, da se Jakov primakao i otkotrljao kamen s otvora zdenca te napojio stado Labana, brata majke svoje.
29:11
Onda je Jakov poljubio Rahelu te podigao glas svoj i zaplakao.
29:12
Tada je Jakov rekao Raheli da je on brat oca njenog i da je on sin Rebekin, te je ona otrčala i rekla ocu svome.
29:13
I dogodilo se, kad je Laban čuo vijesti o Jakovu, sinu sestre svoje, da mu je potrčao u susret te ga zagrlio i poljubio, pa ga odveo u kuću svoju. Onda je on ispripovjedio Labanu sve te događaje,
29:14
a Laban mu je rekao: “Ti si zasigurno kost moja i meso moje!” Tako je ostao s njim mjesec dana.
29:15
Zatim je Laban rekao Jakovu: “Zato što si mi brat, zar ćeš mi badava služiti? Reci mi, kolika će ti biti plaća?”
29:16
A Laban je imao dvije kćeri; starijoj je bilo ime Lea, a mlađoj ime Rahela.
29:17
Leine su oči bile nježne, no Rahela je bila prelijepa i dobrog izgleda.
29:18
A Jakov je volio Rahelu pa je rekao: “Služit ću ti sedam godina za tvoju mlađu kćer Rahelu.”
29:19
Nato je Laban rekao: “Bolje je da je podarim tebi nego da je podarim drugom čovjeku. Ostani sa mnom!”
29:20
Tako je Jakov služio za Rahelu sedam godina, i učinile su mu se kao nekoliko dana, zbog ljubavi prema njoj.
29:21
Onda je Jakov rekao Labanu: “Daj mi ženu moju da mogu ići k njoj, jer su se dani moji ispunili.”
29:22
Tada je Laban okupio sve ljude iz mjesta te priredio gozbu.
29:23
I dogodilo se: uvečer je uzeo kćer svoju Leu pa je uveo k njemu, i on je prišao k njoj.
29:24
Zatim je Laban dao sluškinju svoju Zilpu kćeri svojoj Lei za sluškinju.
29:25
I dogodilo se, kad ujutro, gle, to je bila Lea! Tada je rekao Labanu: “Što si mi to učinio? Nisam li ti služio za Rahelu? Zašto si me onda prevario?”
29:26
A Laban je odgovorio: “U zemlji našoj nije se tako postupalo: davati mlađu prije prvorođene.
29:27
Dovrši tjedan s njom, pa ćemo ti dati i ovu, za službu koju ćeš služiti kod mene još drugih sedam godina.”
29:28
I Jakov je tako postupio, te dovršio tjedan s njom, a on mu je dao i kćer svoju Rahelu za ženu.
29:29
Zatim je Laban dao sluškinju svoju Bilhu kćeri svojoj Raheli da joj bude sluškinja.
29:30
Tako je on ušao i k Raheli; a više je volio Rahelu nego Leu, pa je služio kod njega još drugih sedam godina.

Jakovljeva djeca

29:31
A kad je GOSPOD vidio da je Lea bila omražena, otvorio joj je utrobu, a Rahela je bila nerotkinja.
29:32
Zatim je Lea začela i rodila sina te mu nadjenula ime Ruben, jer je rekla: “Zasigurno je GOSPOD pogledao na tjeskobu moju; stoga će me sada muž moj zavoljeti.”
29:33
Tada je ponovo začela i rodila sina, pa je rekla: “Zato što je GOSPOD čuo da sam omražena, zato mi je podario i ovoga sina”. I nadjenula mu je ime Šimun.
29:34
Zatim je opet začela i rodila sina, te je rekla: “Sada, ovaj put moj muž će mi biti privržen, jer sam mu rodila tri sina.” Stoga je prozvan imenom Levi.
29:35
I ponovo je začela i rodila sina, pa je rekla: “Sada ću hvaliti GOSPODA.” Stoga mu je nadjenula ime Juda. Zatim je prestala rađati.Dnevno čitanje Biblije
15 Siječanj 2022

<< Post. 29 | Post. 30 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje