2 Ljetopisa

Poglavlje 33

Manaše kraljuje u Judi

33:1
Manaše je bio dvanaest godina star kad je počeo kraljevati i kraljevao je pedeset i pet godina u Jeruzalemu.
33:2
Ali je on činio ono što je bilo zlo u očima GOSPODNJIM, nalik na gnjusobe pogana koje je GOSPOD protjerao pred sinovima Izraelovim.
33:3
Jer je on ponovo sagradio uzvišice koje je porušio njegov otac Ezekija, te podigao žrtvenike Baalima i napravio gajeve te je iskazivao štovanje svoj vojsci nebeskoj i služio joj.
33:4
Također je sagradio i žrtvenike u Domu GOSPODNJEM, za koji je GOSPOD rekao: “U Jeruzalemu će ime moje biti zauvijek.”
33:5
Zatim je sagradio žrtvenike za svu vojsku nebesku u oba predvorja Doma GOSPODNJEG.
33:6
I činio je da sinovi njegovi prolaze kroz oganj u dolini sina Hinoma. Također je i gatao i čarao i bajao i bavio se zazivanjem duha i čarobnjaštvom. Napravio je mnogo zla u očima GOSPODNJIM da ga izazove na srdžbu.
33:7
Isto tako postavio je izrezbareni lik idola, kojega je napravio, u Dom Božji, za koji je Bog rekao Davidu i njegovom sinu Salomonu: “U ovome Domu i u Jeruzalemu, koji sam ja izabrao ispred svih plemena Izraelovih, postavit ću ime svoje zauvijek.
33:8
I neću više maknuti nogu Izraela iz zemlje što sam je odredio očevima vašim, tako da paze kako bi izvršili sve što sam im zapovjedio, prema svemu Zakonu i odredbama i uredbama predanim po ruci Mojsijevoj.”
33:9
Tako je Manaše naveo Judu i stanovnike Jeruzalema da griješe i da čine još gore nego pogani koje je GOSPOD uništio ispred sinova Izraelovih.
33:10
A GOSPOD je govorio Manašeu i njegovom narodu, ali oni nisu htjeli slušati.
33:11
Zato je GOSPOD doveo na njih zapovjednike vojske kralja asirskoga koji su uhvatili Manašea među trnjem te ga svezali lancima i odveli ga u Babilon.
33:12
I kad je bio u nevolji, zaklinjao je GOSPODA, Boga svojega, i silno se ponizio pred Bogom očeva svojih.
33:13
I molio mu se, i on se zauzeo za njega i uslišao njegovu molbu te ga vratio u Jeruzalem u njegovo kraljevstvo. Tada je Manaše spoznao da on GOSPOD jest Bog.
33:14
A nakon toga sagradio je zid izvan Davidova grada, zapadno od Gihona, u dolini, sve do ulaza na Riblja vrata. I opasao je Ofel i podigao ga je jako visoko te postavio ratne zapovjednike po svim utvrđenim gradovima u Judi.
33:15
Maknuo je i tuđe bogove i idole iz Doma GOSPODNJEG, te sve žrtvenike što ih je sagradio na gori Doma GOSPODNJEG i u Jeruzalemu; i izbacio ih je iz grada.
33:16
Onda je popravio žrtvenik GOSPODNJI i žrtvovao na njemu žrtve pomirnice i žrtve zahvalnice; i zapovjedio je Judi da služi GOSPODU, Bogu Izraelovu.
33:17
Pa ipak je narod još uvijek žrtvovao po uzvišicama, ali samo GOSPODU, Bogu svome.
33:18
A ostala djela Manašeova, i njegova molitva Bogu njegovom, i riječi vidovnjaka koje su mu govorili u ime GOSPODA, Boga Izraelova, evo, ona su zapisana u Knjizi kraljeva Izraelovih.
33:19
Također i molitva njegova, i kako se Bog zauzeo za njega, i sav njegov grijeh, i prijestup njegov, i mjesta na kojima je sagradio uzvišice i postavio gajeve i izrezbarene likove prije nego se ponizio, evo, to je zapisano među besjedama vidovnjakā.
33:20
Tako je Manaše usnuo s očevima svojim te su ga pokopali u njegovom dvoru. Zatim se Amon, sin njegov, zakraljio umjesto njega.

Amon kraljuje u Judi

33:21
Amon je bio dvadeset i dvije godine star kad je počeo kraljevati i kraljevao je dvije godine u Jeruzalemu.
33:22
No on je činio ono što je bilo zlo u očima GOSPODNJIM, kao što je činio i njegov otac Manaše; jer je Amon prinosio žrtve svim izrezbarenim likovima koje je napravio njegov otac Manaše te im služio.
33:23
I nije se ponizio pred GOSPODOM kako se ponizio njegov otac Manaše, nego je Amon činio još i više prijestupa.
33:24
Tada su se njegove sluge urotile protiv njega te ga pogubile u njegovom dvoru.
33:25
Ali je narod te zemlje pogubio sve one koji su se urotili protiv kralja Amona. I narod te zemlje postavio je Jošiju, sina njegovog, za kralja umjesto njega.Dnevno čitanje Biblije
22 Srpanj 2021

<< II. Lje. 33 | II. Lje. 34 | Ps. 124 | I. Kor. 12 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje