Psalam 124

Davidova pjesma uzdizanja.

124:1
“Da nije bilo GOSPODA koji je bio na našoj strani”, neka sada Izrael kaže,
124:2
“da nije bilo GOSPODA koji je bio na našoj strani, kad su ljudi ustali protiv nas,
124:3
tada bi nas žive progutali, kad je njihov gnjev planuo protiv nas;
124:4
tada bi nas vode preplavile, tok bi prešao preko duše naše;
124:5
tada bi ponosne vode prešle preko duše naše.”
124:6
Blagoslovljen neka je GOSPOD koji nas nije dao kao plijen zubima njihovim!
124:7
Naša je duša kao ptica koja je pobjegla iz zamke lovaca na ptice; zamka je slomljena i mi smo pobjegli.
124:8
Naša je pomoć u imenu GOSPODA koji je načinio nebo i zemlju.Dnevno čitanje Biblije
22 Srpanj 2021

<< II. Lje. 33 | II. Lje. 34 | Ps. 124 | I. Kor. 12 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje