Brojevi

Poglavlje 35

Levitski gradovi

35:1
Zatim je GOSPOD rekao Mojsiju na Moapskim ravnicama kod Jordana, pored Jerihona, govoreći:
35:2
“Zapovjedi sinovima Izraelovima da daju Levitima od baštine koju oni posjeduju gradove u kojima će živjeti; isto tako podari i Levitima predgrađa oko gradova koji ih okružuju.
35:3
Neka gradove imaju da u njima žive, a predgrađa njihova neka budu za njihovu stoku, i za njihova dobra i sve njihove životinje.
35:4
I predgrađa uz gradove koje ćete dati Levitima neka dosežu od gradskih zidina van do tisuću lakata naokolo.
35:5
Zatim izmjerite od grada van dvije tisuće lakata na istočnu stranu i dvije tisuće lakata na južnu stranu i dvije tisuće lakata na zapadnu stranu i na sjevernu stranu dvije tisuće lakata, pa neka grad bude u sredini. To neka im budu gradska predgrađa.
35:6
I među gradovima koje budete podarili Levitima neka šest gradova budu za utočišta, koje ćete odrediti za ubojice da tamo mogu pobjeći. I ovima dodajte još četrdeset i dva grada.
35:7
Tako neka svih gradova koje ćete podariti Levitima bude četrdeset i osam gradova; njih dajte s njihovim predgrađima.
35:8
A gradove koje ćete podariti od vlasništva sinova Izraelovih, od onih koji ih imaju mnogo dajte još više, a od onih koji imaju manje dajte još manje. Neka svatko daje gradove Levitima prema baštini svojoj koju je baštinio.”

Gradovi utočišta

35:9
Zatim je GOSPOD rekao Mojsiju govoreći:
35:10
“Govori sinovima Izraelovima i reci im: ‘Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,
35:11
tada si odredite gradove koji će vam biti kao gradovi utočišta, da ubojica može pobjeći tamo, onaj koji nekoga nehotice ubije.
35:12
I neka vam ti gradovi budu utočište od osvetnika, tako da ubojica ne pogine sve dok ne stane pred zajednicu na sud.
35:13
A od gradova koje ćete dati imat ćete šest gradova za utočište.
35:14
Dajte tri grada s ove strane Jordana, a tri grada dajte u zemlji kanaanskoj. Neka to budu gradovi utočišta.
35:15
Tih šest gradova neka budu za utočište i sinovima Izraelovima i tuđincu i pridošlici koja je među njima, da svatko tko nekoga nehotice ubije može tamo pobjeći.
35:16
Ali ako tko udari koga željeznim predmetom tako da on pogine, on je onda ubojica. Ubojica zasigurno neka se pogubi.
35:17
Ili ako ga udari tako da baci kamen od kojega čovjek može poginuti i on pogine, on je onda ubojica. Ubojica zasigurno neka se pogubi.
35:18
Ili ako ga rukom udari oružjem od drva, od kojega može poginuti i on pogine, on je onda ubojica. Ubojica zasigurno neka se pogubi.
35:19
Krvni osvetnik mora sâm ubojicu pogubiti; kad ga susretne, neka ga pogubi.
35:20
No ako ga netko gurne iz mržnje ili na njega nešto baci iz zasjede tako da pogine,
35:21
ili ga udari rukom iz neprijateljstva tako da pogine, onaj koji ga je udario neka se zasigurno pogubi; jer on je ubojica. Krvni osvetnik neka pogubi ubojicu kad ga sretne.
35:22
No gurne li ga slučajno, ne iz neprijateljstva, ili nešto na njega baci, ali ne iz zasjede,
35:23
ili nekakav kamen od kojega čovjek može poginuti te ga baci na njega, a da ga ne vidi, tako da ovaj pogine, a nije mu bio neprijatelj niti ga je želio ozlijediti,
35:24
tada neka zajednica presudi između ubojice i krvnog osvetnika prema ovim presudama:
35:25
I zajednica neka izbavi ubojicu iz ruku krvnog osvetnika; onda neka ga zajednica vrati u njegov grad utočište kamo je pobjegao; i neka on ostane ondje sve do smrti velikoga svećenika koji je bio pomazan svetim uljem.
35:26
Ali ako ubojica ikad izađe izvan granica svoga grada utočišta kamo je pobjegao,
35:27
pa ga krvni osvetnik pronađe izvan granica svoga grada utočišta te krvni osvetnik ubije ubojicu, on neće biti kriv za krv,
35:28
zato što ubojica mora ostati u svojem gradu utočištu sve do smrti velikoga svećenika. A poslije smrti velikoga svećenika, ubojica se može vratiti na zemlju koju posjeduje.
35:29
Neka vam takve budu odredbe za presude kroz vaše naraštaje u svim vašim prebivalištima.
35:30
Svaki koji ubije nekoga, ubojica neka bude pogubljen po izjavi svjedoka, no jedan svjedok ne može svjedočiti protiv nekoga da bi zbog toga on bio pogubljen.
35:31
Štoviše, ne uzimajte naknadu za život ubojice koji je skrivio smrt: no on neka zasigurno bude pogubljen.
35:32
Ni ne uzimajte naknade za onoga koji je pobjegao u svoj grad utočište tako da bi se mogao vratiti da bi živio u zemlji sve do smrti velikoga svećenika.
35:33
Tako vi nemojte okaljati zemlju u kojoj ste. Jer krv oskvrnjuje zemlju te zemlja ne može biti očišćena od krvi koja je prolivena u njoj, osim krvlju onoga koji ju je prolio.
35:34
Ne oskvrnjujte stoga zemlju u kojoj obitavate i gdje ja prebivam, jer ja, GOSPOD, prebivam među sinovima Izraelovim.’ ”Dnevno čitanje Biblije
18 Ožujak 2023

<< Broj. 35 | Broj. 36 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje