Brojevi

Poglavlje 36

Baština udanih žena

36:1
Tada su poglavari očinskih domova od porodice sinova Gileada, sina Makirova, sina Manašeova, od porodice sinova Josipovih pristupili te progovorili pred Mojsijem i pred knezovima, poglavarima očinskih domova sinova Izraelovih,
36:2
te rekli: “GOSPOD je zapovjedio mome gospodaru da ždrijebom preda ovu zemlju u baštinu sinovima Izraelovima. Isto tako mome je gospodaru zapovjedio GOSPOD da baštinu našega brata Zelofehada preda njegovim kćerima.
36:3
Ali ako se one udaju za nekoga iz drugog plemena sinova Izraelovih tada će njihova baština biti uzeta od baštine naših očeva i biti dodana baštini plemena koje će njih prihvatiti. Tako će se oduzeti od ždrijeba naše baštine.
36:4
A kada bude jubilej sinova Izraelovih tada će se njihova baština dodati baštini plemena koje će njih prihvatiti. Tako će njihova baština biti oduzeta od baštine plemena naših očeva.”
36:5
I Mojsije je zapovjedio sinovima Izraelovim po riječi GOSPODNJOJ govoreći: “Pleme sinova Josipovih ispravno je govorilo.
36:6
Ovo je ono što je GOSPOD zapovjedio u vezi kćeri Zelofehadove govoreći: ′Neka se one udaju za onoga za koga misle da je najbolje, samo neka se udaju za porodicu svoga očinskoga plemena.
36:7
Tako da se baština sinova Izraelovih ne prenosi iz plemena u pleme; jer će se svaki od sinova Izraelovih držati uz baštinu svoga očinskog plemena.
36:8
I neka svaka kćer koja posjeduje baštinu u nekom plemenu sinova Izraelovih bude žena nekome u plemenu kojemu pripada porodica njezinog oca, tako da bi svatko od sinova Izraelovih mogao uživati baštinu svoga oca.
36:9
Ni neka se baština ne prenosi iz jednoga plemena u drugo pleme, nego će se svako pleme sinova Izraelovih držati uz svoju baštinu.”
36:10
Onako kako je GOSPOD zapovjedio Mojsiju tako su i učinile kćeri Zelofehadove:
36:11
Jer su se, Mahla, Tirza i Hogla i Milka i Noa, kćeri Zelofehadove, udale za sinove svojih stričeva.
36:12
I udale su se u porodicu sinova Manašeovih, Josipova sina te je njihova baština ostala u plemenu porodice njihovih očeva.
36:13
To su zapovijedi i presude koje je GOSPOD zapovjedio po ruci Mojsijevoj sinovima Izraelovim na Moapskim ravnicama uz Jordan, pored Jerihona.Dnevno čitanje Biblije
18 Ožujak 2023

<< Broj. 35 | Broj. 36 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje