Izaija

Poglavlje 33

GOSPODE, smiluj nam se!

33:1
Jao tebi što pljačkaš, a sâm nisi opljačkan; koji nevjerno postupaš, a tebe nisu iznevjerili. Kad prestaneš pljačkati, bit ćeš opljačkan; kad završiš s nevjernim postupanjem, tebe će iznevjeriti.
33:2
GOSPODE, smiluj nam se, na tebe smo čekali; budi im ti mišica svako jutro, i naše spasenje u vrijeme nevolje.
33:3
Na zvuk meteža narod je pobjegao, na tvoje uzvisivanje narodi su se raspršili.
33:4
A vaš će se plijen sakupiti kao što se sakupljaju gusjenice; kao najezda skakavaca pojurit će na njih.
33:5
GOSPOD je uzvišen jer on prebiva u visini, Sion je napunio sudom i pravdom.
33:6
I mudrost i znanje bit će stabilnost tvojih vremena i snaga spasenja; strah GOSPODNJI blago je njegovo.
33:7
Gle, junaci njihovi po vani viču, poslanici mira gorko će plakati.
33:8
Pusti leže glavni putevi, nestalo je putnika. Raskinuo je savez, prezreo gradove, ne obazire se ni na jednog čovjeka.
33:9
Zemlja tuguje i malakše, Libanon je posramljen i posječen. Šaron je kao pustinja, a Bašan i Karmel otresli su plodove svoje.
33:10
“Sada ću ustati”, govori GOSPOD, “sada ću biti uzvišen, sada ću se uzdići.
33:11
Pljevu ste začeli, izrodit ćete strnjiku; vaš dah će vas kao oganj proždrijeti.
33:12
I narodi će biti kao izgaranje vapna, kao trnje posječeno izgorjet će u ognju.
33:13
Čujte što sam učinio, vi koji ste daleko, a vi koji ste blizu prepoznajte moć moju!”
33:14
Grešnici na Sionu se boje, strah je obuzeo licemjere: “Tko će od nas prebivati s ognjem što proždire? Tko će od nas prebivati s vječnim izgaranjem?”
33:15
Onaj koji hodi pravedno i govori ispravno, koji prezire dobit od tlake, koji otresa ruke svoje da ne prima mito, koji zatiskuje uši svoje da ne sluša o krvoproliću i zatvara oči svoje da ne gleda zlo:
33:16
on će prebivati na visinama, mjesta obrane njegove bit će utvrde na stijenama; kruh će mu se davati, vode će mu biti osigurane.
33:17
Tvoje će oči vidjeti kralja u njegovoj ljepoti, gledat će onu zemlju koja je jako daleko.
33:18
Srce će tvoje promišljati strahote: “Gdje je pisar? Gdje je onaj koji prima? Gdje je onaj što je kule brojio?”
33:19
Nećeš vidjeti narod žestoki, narod duboke besjede koje ti ne možeš shvatiti; mucava jezika kojega ti ne možeš razumjeti.
33:20
Pogledaj na Sion, grad svečanosti naših: tvoje će oči Jeruzalem vidjeti, mirno obitavalište, šator koji se ne može odnijeti, nijedan od klinova nikada mu se neće maknuti niti mu se nijedno uže neće pokidati.
33:21
Jer će ondje slavni GOSPOD nama biti mjesto širokih rijeka i tokova po kojima neće ići galija s veslima niti će njime raskošan brod prolaziti.
33:22
Jer GOSPOD je naš sudac, GOSPOD je naš zakonodavac, GOSPOD je naš kralj, on će nas spasiti.
33:23
Vrvi su ti popustile, ne mogu dobro zateći jarbol svoj, ne može razviti jedro. Tada će se plijen od velike pljenidbe razdijeliti; hromi plijen uzimaju.
33:24
I nijedan stanovnik neće reći: “Bolestan sam!” Narodu što ondje prebiva oprostit će se nepravda njegova.Dnevno čitanje Biblije
16 Rujan 2023

<< Iza. 33 | Iza. 34 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje