Izaija

Poglavlje 43

Izraelov jedini Spasitelj

43:1
Ali sada ovako govori GOSPOD, koji te je stvorio, Jakove, i koji te je oblikovao, Izraele: “Ne boj se, jer ja sam te otkupio; tvojim sam te imenom pozvao; ti si moj.
43:2
Kad preko voda prelaziš, ja ću biti s tobom; i preko rijeka, one te preplaviti neće. Kad kroz oganj hodaš, nećeš se opeći niti će te plamen opaliti.
43:3
Jer ja sam GOSPOD, Bog tvoj, Sveti Izraelov, tvoj Spasitelj. Kao otkupninu tvoju dao sam Egipat, Etiopiju i Sebu za tebe.
43:4
Pošto si dragocjen u očima mojim, ti si bio častan i ja sam te ljubio; stoga ću dati ljude za tebe i narode za život tvoj.
43:5
Ne boj se, jer ja sam s tobom; s istoka ću dovesti sjeme tvoje i sa zapada ću te sabrati.
43:6
Sjeveru ću reći: ‘Daj mi ih!’; i jugu: ‘Ne zadržavaj ih!’ Dovedi sinove moje izdaleka, i kćeri moje s kraja zemlje;
43:7
baš svakoga onoga koji se zove imenom mojim: jer sam ga ja stvorio za slavu svoju; ja sam ga oblikovao, da, ja sam ga načinio.”
43:8
Izvedi taj narod slijepi, što oči ima, i gluhi što uši ima.
43:9
Neka se sakupe zajedno sve nacije i neka se okupe narodi. Tko među njima može to obznaniti i objaviti nam ono što je bilo prije? Neka dovedu svjedoke svoje da se opravdaju; ili neka čuju i kažu: ‘Istina je!’ ”
43:10
“Vi ste mi svjedoci”, govori GOSPOD, “i moj sluga koga sam ja izabrao, da biste znali i vjerovali mi i razumjeli da sam ja taj. Prije mene nijedan Bog nije bio oblikovan niti će biti poslije mene.
43:11
Ja, baš ja sam GOSPOD, i osim mene nema spasitelja.
43:12
Ja sam objavio i spasio i pokazao, kada nije bilo tuđeg boga među vama. Stoga ste mi vi svjedoci”, govori GOSPOD, “da sam ja Bog.
43:13
Da, prije negoli je dana bilo ja sam taj, i nitko se iz ruke moje ne može izbaviti; ja ću raditi, i tko će to spriječiti?”
43:14
Ovako govori GOSPOD, otkupitelj vaš, Sveti Izraelov: “Radi vas poslao sam u Babilon da se odvedu svi njihovi plemići i Kaldejci, čiji su vapaji u brodovlju.
43:15
Ja sam GOSPOD, Sveti vaš, Stvoritelj Izraelov, kralj vaš.”
43:16
Ovako govori GOSPOD, koji je načinio put po moru i stazu po vodama moćnim,
43:17
koji je izveo bojna kola i konje, vojsku i silu; oni će zajedno polijegati, neće ustati; izumrli su, kao stijenj su se ugasili:
43:18
“Ne prisjećajte se onoga što je bilo prije i ne promišljajte o starome.
43:19
Gle, nešto ću novo načiniti, sada će izniknuti; zar to ne prepoznajete? Napravit ću i put u pustari i rijeke u pustinji.
43:20
Zvijeri će me poljske častiti, zmajevi i sove; zato što ja dajem vode u pustari i rijeke u pustinji, da napojim narod svoj, izabranika svoga.
43:21
Narod taj sam za sebe oblikovao; oni će hvalu moju iskazivati.”
43:22
“Ali ti, Jakove, nisi me zazvao; a ti, Izraele, bio si umoran od mene.
43:23
Nisi mi donosio sitnu stoku za svoju žrtvu paljenicu niti si me častio žrtvama svojim. Ja te nisam naveo da služiš prinosom niti sam te kâdom umorio.
43:24
Nisi mi slatku trsku za novac kupovao niti si me sitio pretilinom žrtava svojih, nego si me naveo da ti služim opterećen grijesima tvojim, izmučio si me nepravdom svojom.
43:25
Ja, baš ja sam taj koji radi sebe briše prijestupe tvoje pa se grijeha tvojih neću sjećati.
43:26
Podsjeti me; daj da se parničimo zajedno; ti objavljuj da se možeš opravdati.
43:27
Tvoj je prvi otac sagriješio, i učitelji su tvoji prestupili protiv mene.
43:28
Stoga sam oskvrnuo knezove Svetišta; i predao Jakova prokletstvu, i Izraela ruglu.”Dnevno čitanje Biblije
21 Rujan 2023

<< Iza. 43 | Iza. 44 | Izr. 18 | II. Sol. 2 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje