Jeremija

Poglavlje 31

GOSPOD će pretvoriti tugu u radost

31:1
“U isto vrijeme”, govori GOSPOD, “bit ću Bog svim porodicama Izraelovim, a oni će biti narod moj.”
31:2
Ovako govori GOSPOD: “Narod koji je preživio mač, našao je milost u pustinji, i to baš Izrael, kad sam išao dati mu počinka.”
31:3
GOSPOD se odavno pojavio preda mnom govoreći: “Da, ljubavlju vječnom sam tebe ljubio, stoga sam te blagošću privukao.
31:4
Ponovo ću te sagraditi, i bit ćeš sagrađena, djevice Izraelova. Ponovo ćeš se ukrasiti udaraljkama svojim i izlaziti na ples onih koji se vesele.
31:5
Opet ćeš lozu saditi po gorama samarijskim; saditelji će saditi, i jesti od nje kao obično.
31:6
Jer doći će dan da će stražari na gori Efrajimovoj vikati: ‘Ustanite, pa uzađimo na Sion, GOSPODU, Bogu svojemu!’ ”
31:7
Jer ovako govori GOSPOD: “Veselo pjevajte Jakovu i kličite među poglavarima narodā! Objavljujte, hvalite i govorite: ‘GOSPODE spasi narod svoj, ostatak Izraelov!’
31:8
Evo, ja ću ih dovesti iz zemlje sjeverne i sakupiti ih s krajeva zemlje i zajedno s njima slijepe i hrome, trudnice i rodilje; velika družina ovamo će se vratiti.
31:9
Doći će plačući, i vodit ću ih molbama; navest ću ih da hode kraj voda riječnih, pravim putem kojim se neće spoticati. Jer ja sam otac Izraelu, a Efrajim je moj prvorođenac.”
31:10
Čujte riječ GOSPODNJU, narodi, i objavite je po otocima dalekim i recite: “Onaj koji je raspršio Izraela sakupit će ga, i čuvat će ga kao što pastir čuva stado svoje.”
31:11
Jer GOSPOD je otkupio Jakova i iskupio ga iz ruku onoga koji je bio jači od njega.
31:12
Stoga će doći i pjevati na sionskoj visini, i slijevat će se zajedno k dobroti GOSPODNJOJ, za žito i za vino i za ulje, i za mlado iz stada i iz krda; i duša će im biti kao vrt zaliven, i nikako više neće žalovati.
31:13
Tada će se djevica radovati plešući, i mladići i stari zajedno; jer ću im pretvoriti tugu u radost, i utješit ću ih i obradovati ih od njihove žalosti.
31:14
I pretilinom ću zasititi dušu svećenikā, a narod će se moj nasititi dobrotom mojom”, govori GOSPOD.
31:15
Ovako govori GOSPOD: “Glas se je u Rami začuo, tužaljka i gorak plač; Rahela oplakuje djecu svoju i ne može se utješiti za djecom svojom jer njih više nema.”
31:16
Ovako govori GOSPOD: “Suspregni glas svoj od plača, i oči svoje od suza, jer će djelo tvoje biti nagrađeno”, govori GOSPOD, “i oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske.
31:17
I ima nade za tvoj svršetak”, govori GOSPOD, “da će se sinovi tvoji vratiti na međe svoje.
31:18
Doista sam čuo Efrajima kako oplakuje: ‘Ti si me kaznama odgajao, i ja sam kaznama odgojen, kao junac nenaviknut na jaram; obrati me, da se obratim, jer si ti, GOSPOD, Bog moj.
31:19
Zasigurno nakon što sam se obratio, pokajao sam se; i nakon što sam bio upućen, u bedro sam se svoje udarao. Posramio sam se, da baš sam se postidio, zato što nosim sramotu mladosti svoje.’
31:20
Zar mi je Efrajim najdraži sin? Je li on dijete najmilije? Jer pošto govorim protiv njega, još ga se iskreno spominjem. Stoga mi utroba dršće za njim, zasigurno ću mu se smilovati”, govori GOSPOD.
31:21
Postavi sebi putokaze, načini sebi gomile kamene; upravi srce svoje prema glavnom putu, baš prema putu kojim si otišla. Vrati se, djevice Izraelova, vrati se u ove gradove svoje!
31:22
Dokle ćeš kružiti, kćeri odmetnice? Jer je GOSPOD stvorio nešto novo na zemlji: žena će okružiti muža.”
31:23
Ovako govori GOSPOD nad vojskama, Bog Izraelov: “Još će govoriti ovu besjedu u zemlji Judinoj i u gradovima njezinim kad natrag dovedem sužnje njihove: ‘Blagoslovio te GOSPOD, obitavalište pravednosti i goro svetosti!’
31:24
I u njoj će se Juda nastaniti, zajedno sa svim svojim gradovima, ratari i oni koji idu sa stadima.
31:25
Jer ja ću nasititi dušu umornu i napuniti svaku žalosnu dušu.”
31:26
Nato sam se probudio i pogledao, i san mi je postao sladak.
31:27
“Evo, dolaze dani”, govori GOSPOD, “kad ću zasijati dom Izraelov i dom Judin sjemenom čovječjim i sjemenom životinjskim.
31:28
I dogodit će se, da kako sam stražario nad njima da ih iščupam i satrem i oborim i uništim i unesrećim, tako ću nad njima stražariti da ih sagradim i zasadim”, govori GOSPOD.
31:29
“U one dane više neće govoriti: ‘Očevi su jeli kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu.’
31:30
Nego će svatko umrijeti zbog svoje nepravde; svakom čovjeku koji jede kiselo grožđe, njemu će zubi trnuti.”

Novi savez

31:31
“Evo, dolaze dani”, govori GOSPOD, “kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez.
31:32
Ne poput saveza što sam ga sklopio s očevima njihovim u dan kad sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez moj koji su oni prekršili iako sam im ja bio muž”, govori GOSPOD.
31:33
“Jer ovo će biti savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim; nakon onih dana”, govori GOSPOD: “stavit ću Zakon svoj u nutrinu njihovu i upisati ga u srce njihovo. I ja ću biti Bog njihov, a oni će biti narod moj.
31:34
I neće više nitko učiti bližnjega svojega, i nitko brata svojega govoreći: ‘Spoznajte GOSPODA!’ Jer će me svi oni poznavati, od najmanjeg od njih pa do najvećeg od njih”, govori GOSPOD, “jer ću oprostiti nepravdu njihovu i grijeha se njihovih neću više spominjati.”
31:35
Ovako govori GOSPOD, koji daje sunce za svjetlost danju i uredbe mjesecu i zvijezdama za svjetlost noću, koji dijeli more kad mu valovi huče; GOSPOD nad vojskama ime je njegovo:
31:36
Ako se te uredbe uklone preda mnom”, govori GOSPOD, “onda će i sjeme Izraelovo zauvijek prestati biti narod preda mnom.”
31:37
Ovako govori GOSPOD: “Ako se nebesa gore mogu izmjeriti i istražiti dolje temelji zemaljski, i ja ću tada odbaciti sve sjeme Izraelovo zbog svega onoga što su učinili”, govori GOSPOD.
31:38
“Evo, dolaze dani”, govori GOSPOD, “da će se sagraditi grad GOSPODU, od Hananelove kule sve do Ugaonih vrata.
31:39
A mjeračko će uže još i dalje otići nasuprot njima na brdo Gareb, i okrenuti do Goata.
31:40
I sva dolina mrtvih tijela i pepela, i sva polja sve do potoka Kidrona, do ugla Konjskih vrata na istoku, bit će sveti GOSPODU. I neće biti iščupan ni nikada porušen zauvijek.”Dnevno čitanje Biblije
17 Listopad 2020

<< Jer. 31 | Jer. 32 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje