Jeremija

Poglavlje 32

Jeremija kupuje polje

32:1
Riječ koja je došla Jeremiji od GOSPODA desete godine Zedekije, kralja Judina, koja je bila osamnaesta godina Nabukodonosorova.
32:2
Od tada je vojska kralja babilonskoga opkolila Jeruzalem, a prorok Jeremija je bio zatvoren u predvorju tamnice koja je bila u dvoru kralja Judina,
32:3
jer ga je Zedekija, kralj Judin, zatvorio govoreći: “Zašto ti prorokuješ i govoriš: ‘Ovako govori GOSPOD: Gle, ja ću dati ovaj grad u ruke kralja babilonskoga, i on će ga osvojiti;
32:4
ni Zedekija, kralj Judin, neće pobjeći iz ruke Kaldejaca, nego će zasigurno biti predan u ruke kralja babilonskoga, i ustima u usta će s njim govoriti i očima će ga svojim u oči gledati.
32:5
I on će Zedekiju odvesti u Babilon i ondje će ostati sve dok ga ne pohodim’, govori GOSPOD. ‘Premda se i budete borili protiv Kaldejaca, nećete uspjeti.’ ”
32:6
Uto je Jeremija rekao: “Došla mi je riječ GOSPODNJA govoreći:
32:7
Gle, k tebi će doći Hanamel, sin tvoga strica Šaluma, govoreći: ‘Kupi si moje polje što je u Anatotu, jer, da ga kupiš, pravo otkupa je tvoje.’
32:8
Tako je Hanamel, sin mojega strica došao k meni u predvorje tamnice, po riječi GOSPODNJOJ, te mi rekao: ‘Kupi, molim te, moje polje što je u Anatotu, koji je u zemlji Benjaminovoj, jer je tvoje pravo nasljeđivanja i tvoje je pravo otkupa. Kupi ga za sebe.’ Tada sam spoznao da je to bila riječ GOSPODNJA.
32:9
Zatim sam kupio to polje koje je bilo u Anatotu od Hanamela, sina strica svojega, i odmjerio sam mu novac, i to sedamnaest šekela srebra.
32:10
I napisao sam dokaz i zapečatio ga, pa sam pozvao svjedoke i odmjerio mu novac na vagi.
32:11
Tako sam uzeo dokaz o kupnji, i onaj koji je bio zapečaćen prema zakonu i običajima, i onaj koji je bio otvoren;
32:12
zatim sam dokaz o kupnji dao Baruhu, sinu Nerije, sina Maasejina, na oči Hanamela, sina moga strica, i u nazočnosti svjedoka koji su potpisali knjigu kupnja, pred svim Židovima koji su sjedili u predvorju tamnice.
32:13
Tada sam pred njima naložio Baruhu govoreći:
32:14
‘Ovako govori GOSPOD nad vojskama, Bog Izraelov: Uzmi ovaj dokaz, ovaj dokaz o kupnji, i onaj zapečaćeni i onaj dokaz koji je otvoren; i stavi ih u zemljanu posudu da mogu trajati mnoge dane.’
32:15
Jer ovako govori GOSPOD nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Kuće i polja i vinogradi ponovo će u ovoj zemlji dobivati vlasnike.’

Jeremija moli za razboritost

32:16
A kad sam dokaz o kupnji predao Baruhu, sinu Nerijinu, pomolio sam se GOSPODU govoreći:
32:17
‘Ah, Gospode BOŽE! Evo, ti si načinio nebo i zemlju velikom snagom svojom i mišicom ispruženom i ništa tebi nije preteško.
32:18
Tisućama iskazuješ blagost, a nepravdu očeva uzvraćaš u krilo sinova njihovih poslije njih; Veliki, Moćni Bog, GOSPOD nad vojskama, ime je njegovo;
32:19
velik u savjetima i moćan u djelima, jer su oči tvoje otvorene nad svim putevima sinova ljudskih, da daš svakome prema njegovim putevima i prema plodu djela njegovih,
32:20
ti koji si postavljao znakove i činio čudesa u zemlji egipatskoj, sve do dana današnjega, i u Izraelu i među drugim ljudima, i stekao sebi ime kao što je dan danas.
32:21
I izveo si svoj narod Izrael iz zemlje egipatske znakovima i čudesima, i rukom jakom i mišicom ispruženom, i velikim strahotama.
32:22
I dao si im ovu zemlju za koju si se zakleo očevima njihovim da ćeš im je dati, zemlju kojom teče med i mlijeko.
32:23
I oni su ušli i zaposjeli je; no nisu bili poslušni glasu tvome niti su hodili po Zakonu tvojemu. Nisu činili ništa od svega onoga što si im zapovjedio da čine, stoga si učinio da se sve ovo zlo svali na njih.
32:24
Evo nasipā! Došli su do grada da ga osvoje, i grad je predan u ruke Kaldejaca koji se bore protiv njega, zbog mača i gladi i kuge. I ono što si govorio dogodilo se; i, gle, to i sâm vidiš.
32:25
A ti si mi rekao, Gospode BOŽE: ‘Kupi si novcem polje i pozovi svjedoke’, jer je grad predan u ruke Kaldejcima.”
32:26
Tada je došla riječ GOSPODNJA Jeremiji govoreći:
32:27
“Gle, ja sam GOSPOD, Bog svakoga tijela. Je li nešto preteško za mene?”
32:28
Stoga ovako govori GOSPOD: “Evo, predajem ovaj grad u ruke Kaldejaca i u ruke Nabukodonosora, kralja babilonskoga, te će ga on osvojiti.
32:29
I Kaldejci, koji se bore protiv ovoga grada, ući će i zapaliti oganj u ovome gradu i spaliti ga zajedno s kućama na čijim su krovovima prinosili kâd Baalu i lijevali žrtve ljevanice drugim bogovima da bi me izazvali na srdžbu.
32:30
Jer su sinovi Izraelovi i sinovi Judini preda mnom činili samo zlo od mladosti svoje. Jer su me sinovi Izraelovi samo izazivali na srdžbu djelima ruku svojih”, govori GOSPOD.
32:31
“Jer mi je ovaj grad bio kao izazivanje srdžbe moje i bijesa mojega od dana kad su ga sagradili pa sve do dana današnjega; tako da ću ga ukloniti ispred lica svojega,
32:32
zbog svega zla sinova Izraelovih i sinova Judinih koje su počinili izazivajući me na srdžbu, oni, njihovi kraljevi, njihovi knezovi, njihovi svećenici i njihovi proroci, te ljudi iz Jude i stanovnici Jeruzalema.
32:33
I okretali su mi leđa, a ne lice, premda sam ih poučavao rano ustajući i učio ih, ipak oni nisu slušali da bi primili pouku.
32:34
Nego su postavili gnjusobe svoje u Dom koji se zove imenom mojim, da ga oskvrnu.
32:35
I sagradili su uzvišice Baalu, što su u dolini sina Hinoma, da bi sinove svoje i kćeri svoje provodili kroz oganj Moleku, što im ja nisam zapovjedio niti mi je palo na um, da bi činili takvu gnjusobu, da Judu navode na grijeh.”

Ja ću biti Bog njihov

32:36
Stoga sada ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov, glede grada ovoga za koji vi kažete da će biti predan u ruke kralja babilonskoga mačem i glađu i kugom:
32:37
“Evo, ja ću ih sakupiti iz svih zemalja kamo sam ih prognao u srdžbi svojoj i u bijesu svome i u velikom gnjevu, i vratit ću ih na ovo mjesto i dati im da žive sigurno.
32:38
I oni će biti narod moj, a ja ću biti Bog njihov.
32:39
I dat ću im jedno srce i jedan put, da bi me se bojali zauvijek, za svoje dobro i za dobro sinova svojih poslije sebe.
32:40
I sklopit ću s njima vječni savez, da se neću okrenuti od njih, da im činim dobro; nego ću im strah svoj u srca usaditi da ne bi odstupili od mene.
32:41
Da, radovat ću se nad njima čineći im dobro, i čvrsto ih zasaditi u ovoj zemlji svim srcem svojim i svom dušom svojom.”
32:42
Jer ovako govori GOSPOD: “Isto kao što sam doveo sve ovo veliko zlo na ovaj narod, tako ću na njih dovesti i sve ono dobro koje sam im ja obećao.
32:43
I kupovat će se polja u ovoj zemlji za koju vi govorite: ‘To je pustoš, bez čovjeka i životinja; predana je u ruke Kaldejcima.’
32:44
Ljudi će kupovati polja za novac, i pisat će se dokazi i pečatiti ih, i pozivat će se svjedoci u zemlji Benjaminovoj i u mjestima oko Jeruzalema i u gradovima Judinim i u gradovima gorja i u gradovima doline i u gradovima juga; jer ću ja vratiti sužnje njihove”, govori GOSPOD.Dnevno čitanje Biblije
17 Listopad 2020

<< Jer. 31 | Jer. 32 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje