Jeremija

Poglavlje 33

GOSPOD obećaje mir

33:1
Nadalje je riječ GOSPODNJA došla Jeremiji po drugi put, dok je on još bio zatvoren u predvorju tamnice, govoreći:
33:2
“Ovako govori GOSPOD koji je stvoritelj svega, GOSPOD koji je to oblikovao, da bi to utemeljio, GOSPOD je ime njegovo:
33:3
‘Prizovi me, i ja ću ti se odazvati, i pokazat ću ti ono što je veliko i moćno, što ti nisi poznavao.’ ”
33:4
Jer ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov, glede kuća ovoga grada i glede kuća kraljeva Judinih koje su porušene pomoću nasipā i mača:
33:5
“Došli su da se bore s Kaldejcima, no napunili su ih mrtvim tijelima ljudi koje sam ja pobio u srdžbi svojoj i u bijesu svome, i zbog sve one opačine sakrio sam lice svoje od ovoga grada.
33:6
Evo, ja ću mu donijeti zdravlje i izlječenje, i izliječit ću ih i otkriti im obilje mira i istine.
33:7
I vratit ću sužnje Judine i sužnje Izraelove, i izgradit ću ih da budu kao prije.
33:8
I očistit ću ih od svih nepravda njihovih kojima su protiv mene sagriješili, i oprostit ću im sve nepravde njihove kojima su protiv mene sagriješili i kojima se protiv mene prestupali.
33:9
I to će mi biti ime radosti, hvale i časti pred svim narodima zemaljskim koji će čuti za sve dobro što ga ja njima činim; i uplašit će se i zadrhtati zbog svega dobra i zbog svega uspjeha koji ću ja njemu podariti.”
33:10
Ovako govori GOSPOD: “Ponovo će se čuti na ovome mjestu za koje vi kažete da će biti pustoš, bez čovjeka i bez životinja, baš u gradovima Judinim i po ulicama jeruzalemskim što su opustjele, bez čovjeka i bez stanovnika i bez životinja,
33:11
glas radosti i glas veselja, glas mladenca i glas mladenke, glas onih koji će govoriti: ‘Hvalite GOSPODA nad vojskama, jer je dobar GOSPOD, jer milosrđe njegovo traje zauvijek!’, i glas onih koji će prinijeti žrtvu hvale u Domu GOSPODNJEM. Jer ja ću vratiti sužnje ove zemlje, da bude kao prije”, govori GOSPOD.
33:12
Ovako govori GOSPOD nad vojskama: “Ponovo će na ovome mjestu koje je opustošeno, bez čovjeka i bez životinja, i u svim gradovima njegovim, biti obitavalište pastirā koji odmaraju stada svoja.
33:13
U gradovima gorja, u gradovima doline i u gradovima juga, i u zemlji Benjaminovoj i u mjestima oko Jeruzalema i u gradovima Judinim, ponovo će prolaziti stada ispod ruku onoga koji će ih brojiti”, govori GOSPOD.

GOSPODNJI vječni savez

s Davidom

33:14
“Evo, dolaze dani”, govori GOSPOD, “da ću ispuniti ovu dobru riječ što sam je obećao domu Izraelovu i domu Judinu.
33:15
U one dane i u ono vrijeme učinit ću da Davidu iznikne Izdanak pravedni; i on će izvršavati sud i pravdu na zemlji.
33:16
U one dane Juda će biti spašena i Jeruzalem će živjeti u sigurnosti. A ovo je ime koje će mu nadjenuti: GOSPOD, naša pravednost.”
33:17
Jer ovako govori GOSPOD: “Davidu nikada neće nedostajati čovjek koji bi sjedio na prijestolju doma Izraelova.
33:18
Ni svećenicima Levitima neće nedostajati čovjek preda mnom koji bi prinosio žrtve paljenice i spaljivao jestive žrtve i izvršavao žrtve neprestano.”
33:19
I riječ GOSPODNJA došla je Jeremiji govoreći:
33:20
“Ovako govori GOSPOD: ‘Ako možete raskinuti savez moj s danom i savez moj s noći, te da ne bude ni dana ni noći u njihovo vrijeme,
33:21
onda se može raskinuti i savez moj s Davidom, slugom mojim, te neće imati sina da kraljuje na prijestolju njegovu, i s Levitima svećenicima, službenicima mojim.
33:22
Kao što se vojska nebeska ne može prebrojiti, ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti sjeme Davida, sluge svojega, i Levita koji mi poslužuju.’ ”
33:23
Nadalje je riječ GOSPODNJA došla Jeremiji govoreći:
33:24
“Nisi li razmotrio što je taj narod izrekao govoreći: ‘Dvije su obitelji koje je GOSPOD izabrao, čak i njih je odbacio’? Tako su prezreli narod moj da ne bi više bili narod pred njima.”
33:25
Ovako govori GOSPOD: “Kad savez moj ne bi bio s danom i noći, i kad ne bi odredio uredbe nebu i zemlji,
33:26
tada bih odbacio sjeme Jakovljevo i Davida, slugu svojega, tako da ne bi uzeo nikoga od sjemena njegova za vladara nad sjemenom Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim. Jer ja ću vratiti sužnje njihove i smilovat ću se njima.”Dnevno čitanje Biblije
18 Listopad 2020

<< Jer. 33 | Jer. 34 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje