Jeremija

Poglavlje 34

Zedekija umire u Babilonu

34:1
Riječ koja je od GOSPODA došla Jeremiji kad su Nabukodonosor, kralj babilonski, i sva njegova vojska i sva kraljevstva zemaljska pod njegovom vlašću i svi narodi zaratili protiv Jeruzalema i protiv svih gradova njegovih, govoreći:
34:2
“Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Idi i kaži Zedekiji, kralju Judinu, pa mu reci: ‘Ovako govori GOSPOD: Evo, ja ću predati ovaj grad u ruke kralja babilonskoga, i on će ga ognjem spaliti.
34:3
Ni ti nećeš umaknuti iz ruke njegove, nego ćeš zasigurno biti uhvaćen i predan u ruke njegove. I tvoje će oči gledati oči kralja babilonskoga, i ustima u usta on će s tobom govoriti; i ići ćeš u Babilon.’ ”
34:4
Ipak čuj riječ GOSPODNJU, Zedekijo, kralju Judin. Ovako govori GOSPOD o tebi: “Nećeš od mača poginuti,
34:5
nego ćeš umrijeti u miru; i kao što se spaljivalo očevima tvojim, prijašnjim kraljevima koji su bili prije tebe, tako će paliti mirise i tebi. I oplakivat će te govoreći: ‘Ah, gospodaru!’ Jer ja sam ti izrekao tu riječ”, govori GOSPOD.
34:6
Tada je prorok Jeremija ispripovjedio sve ove riječi Zedekiji, kralju Judinu, u Jeruzalemu,
34:7
kad je vojska kralja babilonskoga zaratila protiv Jeruzalema i protiv svih gradova Judinih koji su preostali, i protiv Lakiša i protiv Azeke; jer su ovi utvrđeni gradovi preostali od gradova Judinih.
34:8
Ovo je riječ koja je Jeremiji došla od GOSPODA nakon što kralj Zedekija sklopio savez sa svim narodom koji je bio u Jeruzalemu da im proglasi oslobođenje;
34:9
da svatko treba pustiti na slobodu svoga slugu i svatko svoju sluškinju, bilo Hebreja ili Hebrejku, tako da oni nikoga ne bi trebali služiti, to jest Židov, brata svojega.
34:10
A kad su svi knezovi i sav narod koji je ušao u taj savez čuli da svatko treba pustiti na slobodu svoga slugu i svatko svoju sluškinju tako da im više ne bi služili, bili su poslušni te su ih pustili da odu.
34:11
A poslije toga se okrenuli pa uzeli nazad sluge i sluškinje, koje su bili pustili na slobodu, te ih pokorili da im budu sluge i sluškinje.
34:12
Stoga je od GOSPODA došla Jeremiji riječ GOSPODNJA govoreći:
34:13
“Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Ja sam sklopio savez s očevima vašim u dan kad sam ih izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva, govoreći:
34:14
‘Po isteku sedam godina neka svatko otpusti brata svojega Hebreja, koji ti je bio prodan i koji ti je služio šest godina; trebaš ga pustiti da ode od tebe slobodan.’ No očevi vaši nisu me poslušali i nisu priklonili uho svoje.
34:15
A vi ste se danas okrenuli i učinili ono što je ispravno u očima mojim proglasivši oslobođenje svatko bližnjemu svome; i sklopili ste savez preda mnom u Domu koji se zove imenom mojim.
34:16
No okrenuli ste se i okaljali ime moje, i svatko uzima svojega slugu i svatko svoju sluškinju kojima ste već dali slobodu, na njihovo zadovoljstvo, i okrenuli se te ih pokorili da vam budu sluge i sluškinje.”
34:17
Stoga ovako govori GOSPOD: “Vi me niste poslušali da proglasite oslobođenje svatko bratu svojemu i svatko bližnjemu svojemu. Evo, ja proglašavam oslobođenje za vas”, govori GOSPOD, “maču, kugi i gladi. I učinit ću da budete raseljeni po svim kraljevstvima zemaljskim.
34:18
I predat ću ljude koji su prekršili moj savez, koji nisu izvršavali riječi saveza što su ga sklopili preda mnom, kad su tele rasjekli nadvoje te su prošli između dijelova njegovih,
34:19
knezove Judine i knezove jeruzalemske, eunuhe i svećenike i sav narod zemaljski koji je prolazio između dijelova teleta,
34:20
baš njih ću predati u ruke njihovih neprijatelja i u ruke onih koji traže život njihov, a njihova mrtva tijela bit će hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
34:21
I Zedekiju, kralja Judina, i knezove njegove predat ću u ruke njihovih neprijatelja i u ruke onih koji traže život njihov i u ruke vojske kralja babilonskoga koja se od vas povukla.
34:22
Evo, ja ću zapovjediti”, govori GOSPOD, “i vratiti ih do grada ovoga; i zaratit će protiv njega, i osvojit će ga i ognjem ga spaliti. A gradove Judine pretvorit ću u pustoš bez stanovnika.”Dnevno čitanje Biblije
18 Listopad 2020

<< Jer. 33 | Jer. 34 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje