Propovjednik

Poglavlje 3

Vrijeme za sve

3:1
Za sve postoji doba i vrijeme za svaku namjeru pod nebom.
3:2
Vrijeme rađanja i vrijeme umiranja; vrijeme sađenja i vrijeme ubiranja onoga što je posađeno.
3:3
Vrijeme ubijanja i vrijeme liječenja; vrijeme rušenja i vrijeme građenja.
3:4
Vrijeme plača i vrijeme smijeha; vrijeme tugovanja i vrijeme plesanja.
3:5
Vrijeme bacanja kamenja i vrijeme sabiranja kamenja; vrijeme grljenja i vrijeme kad se ostavlja grljenje.
3:6
Vrijeme dobivanja i vrijeme gubljenja; vrijeme čuvanja i vrijeme odbacivanja.
3:7
Vrijeme kidanja i vrijeme šivanja; vrijeme šutnje i vrijeme govorenja.
3:8
Vrijeme ljubljenja i vrijeme mržnje; vrijeme rata i vrijeme mira.
3:9
Kakvu korist ima onaj koji radi u onome u čemu se on trudi?
3:10
Vidio sam patnju koju je Bog dao sinovima ljudskim da se muče u tome.
3:11
Sve je učinio prekrasnim u svoje vrijeme; isto tako postavio je svijet u srce njihovo tako da nijedan čovjek ne može odgonetnuti djela koja Bog čini od početka do kraja.
3:12
Znam da ne postoji dobro za njih osim da se čovjek raduje i da čini dobro za svojega života.
3:13
I da svaki čovjek jede i pije i uživa dobra svega svoga truda, to je Božji dar.
3:14
Znam da sve što Bog čini, to će trajati zauvijek. Ništa se tome ne može dodati niti se tome može oduzeti; a Bog to čini tako da bi ljudi strahovali pred njim.
3:15
Ono što je bilo, sada je, i ono što će biti, već je bilo; a Bog potražuje ono što je prošlo.
3:16
I još sam vidio pod suncem mjesto suda, i da je tamo bila zloća; i mjesto pravednosti da je tamo bila nepravda.
3:17
I ja sam rekao u srcu svome: “Bog će suditi i pravedniku i opakom, jer ovdje postoji vrijeme za svaku namjeru i za svako djelo.”
3:18
I ja sam rekao u srcu svome u vezi stanja sinova ljudskih da ih Bog može prokazati, i da mogu vidjeti da su oni sami životinje.
3:19
Jer što se događa sinovima ljudskim događa se i životinjama, baš isto im se događa. Kako jedni ginu, tako ginu i drugi; da, svi oni imaju isti dah, tako da čovjek nema nadmoćnost nad životinjama, jer sve je ispraznost.
3:20
Svi odlaze na jedno mjesto; svi su od praha i svi se u prah vraćaju.
3:21
Tko poznaje duh čovječji koji uzlazi gore, i duh životinja koji silazi dolje k zemlji?
3:22
Stoga uviđam da ne postoji ništa bolje nego da se čovjek raduje u svojim vlastitim djelima, jer to je njegov dio. Jer tko će mu dati da vidi što će biti nakon njega?Dnevno čitanje Biblije
14 Listopad 2021

<< Jer. 23 | Jer. 24 | Prop. 3 | Heb. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje