Jeremija

Poglavlje 24

Dobre i zle smokve

24:1
GOSPOD mi je pokazao, i gle, dvije košarice smokava bile su postavljene pred hramom GOSPODNJIM, nakon što je Nabukodonosor, kralj babilonski, odveo iz Jeruzalema u sužanjstvo Jekoniju, sina Jehojakimova, kralja Judina, i knezove Judine, zajedno s tesarima i kovačima, i doveo ih u Babilon.
24:2
Jedna košarica imala je jako dobre smokve, baš nalik smokvama koje prve dozriju, a druga košarica je imala jako zle smokve, koje se nije moglo jesti, bile su tako loše.
24:3
Tada mi je GOSPOD rekao: “Što ti vidiš, Jeremijo?” A ja sam rekao: “Smokve! Dobre smokve su jako dobre, a zle su jako zle, da se ne mogu jesti, tako su zle.”
24:4
Ponovo mi je došla riječ GOSPODNJA govoreći:
24:5
“Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Kao ove dobre smokve, tako ću prepoznati one koji su odvedeni u sužanjstvo iz Jude koje sam poslao iz ovoga mjesta u zemlju kaldejsku, za njihovo dobro.
24:6
Jer ću upraviti oči svoje nad njima na dobro, i ponovo ih dovesti u ovu zemlju. I sagradit ću ih i neću ih razarati; i posadit ću ih i neću ih čupati.
24:7
I dat ću im srce da me spoznaju, da sam ja GOSPOD; i oni će biti narod moj, a ja ću biti Bog njihov, jer će se vratiti k meni svim srcem svojim.
24:8
Ali kao sa zlim smokvama, koje se ne mogu jesti, koje su tako zle; zasigurno ovako govori GOSPOD, tako ću dati Zedekiji, kralju Judinom, i knezovima njegovim i ostatku jeruzalemskom koji je preostao u ovoj zemlji i onima koji žive u zemlji egipatskoj.
24:9
I predat ću ih da budu preseljeni u sva kraljevstva zemaljska na štetu njihovu da budu ruglo i izreka, podsmijeh i prokletstvo, po svim mjestima kamo ih budem prognao.
24:10
I poslat ću među njih mač, glad i kugu sve dok ne nestanu iz zemlje što sam je dao njima i očevima njihovim.”Dnevno čitanje Biblije
14 Listopad 2021

<< Jer. 23 | Jer. 24 | Prop. 3 | Heb. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje