Rimljanima

Poglavlje 8

Život po Duhu

8:1
Zato sad nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu, koji ne hode po tijelu, nego po Duhu.
8:2
Jer zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti.
8:3
Jer što je Zakonu bilo nemoguće, u čemu je po tijelu bio nemoćan, učinio je Bog pošto je poslao Sina svojega u obličju grešna tijela, i za grijeh osudio grijeh u tijelu,
8:4
da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne hodimo po tijelu, nego po Duhu.
8:5
Jer oni koji su po tijelu, promišljaju o onome što je od tijela, a oni po Duhu, o onome od Duha.
8:6
Jer je tjelesni način promišljanja smrt, a duhovni je način promišljanja život i mir.
8:7
Zato je tjelesni način promišljanja neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Zakonu Božjemu, niti to doista može.
8:8
Isto tako oni koji su u tijelu, ne mogu ugoditi Bogu.
8:9
Ali vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. A ako tko nema Duha Kristova, taj nije njegov.
8:10
A ako je Krist u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, ali Duh je živ zbog pravednosti.
8:11
Ako li Duh onoga koji je uskrsnuo Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji je uskrsnuo Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tijela po svome Duhu koji prebiva u vama.
8:12
Tako dakle, braćo, dužnici smo, no ne tijelu da po tijelu živimo.
8:13
Jer ako po tijelu živite, pomrijet ćete, ako li Duhom usmrćujete djela tijela, živjet ćete.
8:14
Jer svi koji su vođeni Duhom Božjim, oni su sinovi Božji.
8:15
Jer niste ponovo primili duha ropstva da se bojite, nego ste primili Duha posinjenja, po kojem uzvikujemo: “Abba, Oče!”
8:16
Sâm Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja.
8:17
A ako djeca, onda i baštinici: baštinici Božji, a subaštinici Kristovi; ako zbilja zajedno s njim trpimo, da se zajedno i proslavimo.

Buduća slava

8:18
Jer smatram da patnje sadašnjega vremena nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja će se otkriti u nama.
8:19
Jer stvorenje napetim iščekivanjem očekuje objavljenje sinova Božjih.
8:20
Jer je stvorenje podređeno ispraznosti, ne svojevoljno, nego radi onoga koji ga je podredio, u nadi
8:21
da će se i samo stvorenje osloboditi od ropstva raspadljivosti na slavnu slobodu djece Božje.
8:22
Jer znamo da sve stvorenje uzdiše i zajedno trpi porođajne muke sve do sada.
8:23
Ali ne samo ono, nego i mi sami koji imamo prvine Duha, i mi sami u sebi uzdišemo iščekujući posinjenje, to jest otkupljenje svojega tijela.
8:24
Jer nadom smo spašeni. A nada koja se vidi nije nada, jer što tko vidi, čemu će se i nadati?
8:25
Ali ako se nadamo onomu što ne vidimo, strpljivo to očekujemo.
8:26
A isto tako i Duh pomaže u našim slabostima, jer ne znamo što trebamo moliti onako kako treba, ali sâm Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajima.
8:27
A onaj koji istražuje srca zna što je misao Duha, jer po volji Božjoj posreduje za svete.
8:28
I znamo da onima koji ljube Boga sve surađuje na dobro; onima koji su pozvani po njegovom naumu.
8:29
Jer koje je predvidio, one je i predodredio da budu suobličeni liku njegova Sina, da on bude prvorođenac među mnogom braćom.
8:30
A koje je predodredio, one je i pozvao; koje je pozvao, one je i opravdao; a koje je opravdao, one je i proslavio.
8:31
Što ćemo onda reći na ovo? Ako je Bog za nas, tko može protiv nas?
8:32
Onaj koji ni vlastitog Sina nije poštedio, već ga je predao za sve nas, kako nam onda neće s njime sve darovati?
8:33
Tko će podići optužbu protiv izabranika Božjih? Bog je onaj koji opravdava.
8:34
Tko osuđuje? Krist je umro, štoviše i uskrsnuo, on je i zdesna Bogu, on i posreduje za nas.
8:35
Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač?
8:36
Kao što je zapisano: “Zbog tebe nas ubijaju cijeli dan; prebrojeni smo kao ovce za klanje.”
8:37
Ali u svemu ovom i više nego pobjeđujemo po onomu koji nas je ljubio.
8:38
Jer sam uvjeren da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće,
8:39
ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje, neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.Dnevno čitanje Biblije
24 Lipanj 2022

<< I. Lje. 7 | I. Lje. 8 | Ps. 119:49-56 | Rim. 8 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje