2 Ljetopisa

Poglavlje 12

Egipat pljačka Jeruzalem

12:1
I dogodilo se, kad je Rehoboam utvrdio kraljevstvo i ojačao se, da je on napustio Zakon GOSPODNJI, i sav Izrael s njim.
12:2
I dogodilo se, da je pete godine Rehoboamova kraljevanja, egipatski kralj Šišak uzašao protiv Jeruzalema, zato što su prestupili protiv GOSPODA,
12:3
s tisuću i dvjesto bojnih kola i šezdeset tisuća konjanika; i nije bilo broja ljudima koji su došli s njim iz Egipta, Lubimcima, Sukimcima i Etiopljanima.
12:4
I zauzeo je utvrđene gradove koji su pripadali Judi te došao do Jeruzalema.
12:5
Tada je prorok Šemaja došao k Rehoboamu i knezovima Jude, koji su se bili sakupili u Jeruzalemu zbog Šišaka, te im rekao: “Ovako govori GOSPOD: ‘Vi ste napustili mene, stoga i ja vas prepuštam u ruke Šišakove.’ ”
12:6
Nato su se knezovi Izraelovi i kralj ponizili te rekli: “GOSPOD je pravedan.”
12:7
I kad je GOSPOD vidio da su se ponizili, riječ GOSPODNJA došla je Šemaji govoreći: “Ponizili su se, stoga ih neću uništiti nego ću im dodijeliti izvjesno izbavljenje te se moj gnjev neće izliti na Jeruzalem preko Šišaka.
12:8
Ali će mu oni biti sluge, da spoznaju moju službu, i službu kraljevstvima zemaljskim.”
12:9
Tako je Šišak, kralj egipatski, uzašao na Jeruzalem te uzeo blago iz Doma GOSPODNJEGA i blago iz kraljevog dvora; uzeo je sve. Odnio je i zlatne štitove koje je napravio Salomon.
12:10
Umjesto njih kralj Rehoboam je napravio štitove od mjedi i predao ih je u ruke zapovjednika straže koja je čuvala ulaz u kraljev dvor.
12:11
A kad bi kralj ulazio u Dom GOSPODNJI, stražari bi dolazili i uzimali ih pa ih ponovo odnosili u stražarnicu.
12:12
No kad se ponizio, gnjev GOSPODNJI odvratio se od njega da ga ne bi potpuno uništio. Isto tako u Judi sve je išlo na dobro.
12:13
Tako se kralj Rehoboam učvrstio u Jeruzalemu i kraljevao; jer je Rehoboam bio četrdeset i jednu godinu star kad je počeo kraljevati, i kraljevao je sedamnaest godina u Jeruzalemu, gradu koji je GOSPOD izabrao između svih plemena Izraelovih da ondje postavi ime svoje. A majci njegovoj ime je bilo Naama; bila je Amonka.
12:14
A on je činio zlo, zato što nije pripremio srce svoje da traži GOSPODA.
12:15
A djela Rehoboamova, i prva i posljednja, nisu li ona zapisana u knjizi proroka Šemaje i vidovnjaka Ida, u svezi rodoslovlja? I neprestano je bilo ratova između Rehoboama i Jeroboama.
12:16
I Rehoboam je usnuo s očevima svojim, te je bio pokopan u Davidovu gradu. Zatim se Abija, sin njegov zakraljio umjesto njega.Dnevno čitanje Biblije
10 Srpanj 2024

<< II. Lje. 11 | II. Lje. 12 | Ps. 119:153-160 | I. Kor. 5 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje