Matej

Poglavlje 10

Poslanje dvanaestorice

10:1
I kad je dozvao k sebi svojih dvanaest učenika, dao im je vlast nad nečistim duhovima da ih izgone, i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
10:2
A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun koji je nazvan Petar, i Andrija, njegov brat; Jakov sin Zebedejev i Ivan, njegov brat;
10:3
Filip i Bartolomej; Toma i Matej, poreznik; Jakov sin Alfejev, i Lebej koji je nazvan Tadej;
10:4
Šimun Kanaanićanin i Juda Iskariotski, koji ga je i izdao.
10:5
Ovu je dvanaestoricu Isus poslao i zapovjedio im govoreći: “Ne idite na put Pogana, i u grad samarijski ne ulazite;
10:6
nego radije pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova.
10:7
I kako idete, propovijedajte govoreći: ʻPribližilo se kraljevstvo nebesko!ʼ
10:8
Ozdravljajte bolesne, čistite gubave, uskrsavajte mrtve, izgonite đavle. Besplatno ste primili, besplatno dajte!
10:9
Ne pribavljajte ni zlata, ni srebra, ni mjedi u svoje novčanike,
10:10
ni torbe za put, ni dviju košulja, ni obuće, ni štapa, jer radnik je dostojan svoje prehrane.
10:11
I u koji god grad ili selo uđete, ispitajte tko je u njemu dostojan, i ostanite ondje dok ne odete.
10:12
I kad ulazite u kuću, pozdravite je,
10:13
pa ako ta kuća bude dostojna, neka vaš mir dođe na nju; ali ako ne bude dostojna, neka se vaš mir vrati k vama.
10:14
A ako vas tko ne primi, niti posluša vaših riječi, kad odlazite iz te kuće ili grada, otresite prašinu sa svojih nogu.
10:15
Uistinu vam kažem: ʻPodnošljivije će biti zemlji Sodome i Gomore u Dan suda negoli tome gradu!ʼ ”

Buduće nevolje

10:16
“Evo, šaljem vas kao ovce među vukove; stoga budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi!
10:17
Ali čuvajte se ljudi jer će vas predavati vijećima i u svojim će vas sinagogama bičevati.
10:18
I vodit će vas pred upravitelje i kraljeve radi mene za svjedočanstvo protiv njih i Pogana.
10:19
Ali kad vas predaju, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti jer će vam se u taj isti čas dati što ćete govoriti.
10:20
Jer niste vi koji to govorite, nego Duh Oca vašega govori u vama!
10:21
I brat će brata predavati na smrt i otac dijete; i djeca će ustati protiv roditelja i prouzročiti im da budu smaknuti.
10:22
I svi će vas zamrziti radi imena mojega, ali tko izdrži do kraja, bit će spašen.
10:23
A kad vas budu progonili u ovome gradu, bježite u drugi. Jer uistinu vam kažem, nećete proći gradove Izraelove dok ne dođe Sin čovječji.
10:24
Nije učenik nad učiteljem, niti sluga nad svojim gospodarom.
10:25
Dosta je učeniku da bude kao njegov učitelj, i slugi kao njegov gospodar. Ako su domaćina nazvali Beelzebubom, koliko li će više njegove ukućane?
10:26
Zato ih se ne bojte, jer nema ništa skriveno što se neće otkriti i tajno što se neće doznati.
10:27
Što vam kažem u tami, govorite to na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte to na krovovima.
10:28
I ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali dušu ne mogu ubiti; nego se radije bojte onoga koji može pogubiti i dušu i tijelo u paklu.
10:29
Ne prodaju li se dva vrapčića za novčić? A nijedan od njih neće pasti na zemlju bez Oca vašega.
10:30
Ali vama su i vlasi na glavi sve izbrojene.
10:31
Zato se ne bojte! Vi vrijedite više od mnogo vrabaca.
10:32
Prema tome, svaki koji mene prizna pred ljudima, priznat ću i ja njega pred Ocem svojim koji je u nebu.
10:33
A tko se mene odriče pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je u nebu.
10:34
Ne mislite da sam došao donijeti mir na zemlju; nisam došao donijeti mir, nego mač.
10:35
Jer sam došao posvađati čovjeka s ocem njegovim, i kćer s majkom njezinom i snahu sa svekrvom njezinom.
10:36
I dušmani će čovjeku biti njegovi vlastiti ukućani.
10:37
Tko voli oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan; i tko voli sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan.
10:38
I tko ne uzme svoj križ i ne slijedi me, nije mene dostojan.
10:39
Tko nađe svoj život, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život radi mene, naći će ga.”

Plaća

10:40
“Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji me je poslao.
10:41
Tko prima proroka u ime proročko, nagradu će proročku primiti; i tko prima pravednika u ime pravedničko, nagradu će pravedničku primiti.
10:42
I ako tko napoji jednoga od ovih malenih samo čašom hladne vode u ime učeničko, uistinu vam kažem, nipošto neće izgubiti svoju nagradu.”Dnevno čitanje Biblije
14 Siječanj 2022

<< Post. 27 | Post. 28 | Ps. 10 | Mat. 10 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje